neděle 19. října 2014

Povaha oddaného


Oddaný se nezajímá jen o to, aby viděl Krišnu samotného. Samozřejmě Ho chce vidět, ale také chce, aby Ho viděli všichni ostatní. Chce, aby celý svět viděl Krišnu. Proto Judhišthira, starší bratr Arjuny, vykonal oběť rajasuya. Byla to oběť, jež mohla být provedena mocným králem, což obnášelo korunovaci tohoto krále císařem. Takže Judhišthira tuto oběť vykonal, ale využil ji k tomu, aby byl Krišna za přítomnosti všech oslavován jakožto Nejvyšší Pán. Tohle byl jeho opravdový záměr pro tuto oběť, takže celý svět mohl slyšet: "Ano, Krišna je Nejvyšší Pán."
Tohle je povaha oddaného. Oddaný chce, aby celý svět, úplně každý, věděl o Krišnově slávě.

Čistý oddaný je para dukha dukhi. Cítí utrpení jiných živých bytostí. Je soucitný a chápe, že tam, kde není Krišna, je jen utrpení - cukrem obalené utrpení a přímé utrpení, ale přesto utrpení. Utrpení akutní agónie nebo utrpení kvůli prázdnotě.

"Co je špatně?"

"Nic,"

"Můžeš poukázat na něco, co není správně?"

"Ne."

"Tak proč nejsi šťastný?"

Prázdnota v životě bez Krišny je také utrpení. Takže takto vidíme cukrem obalené utrpení nebo utrpení v jeho surové podobě. Čistý oddaný v soucítění chce, aby ostatní věděli o Krišnovi, protože nic jiného nemůže uspokojit srdce.

BG 11.8, 4. srpna 2012, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde

Žádné komentáře:

Okomentovat