pondělí 18. června 2018

Věčný rezident duchovního světa

Musíme se snažit vhodně oslavovat Šrílu Prabhupádu, abychom mohli pochopit jeho neomezenou duchovní moc. Šríla Prabhupáda byl vždy obyvatelem duchovního světa. Mohl být přítomen v hmotném světě kvůli nám, ale přesto přebýval ve světe duchovním. Co kdybych se snažil opěvovat Šrílu Prabhupádu a řekl bych: "Na konci života šel zpátky k Bohu." Co byste na to řekli? (Vaišnava odpoví: "Ano, souhlasím.") No, já bych ti řekl: "Jak to myslíš, že šel Šríla Prabhupáda zpět k Bohu? Prabhupáda ve skutečnosti nikdy od Boha neodešel! Byl tam celou dobu." Takže nikdy se nestalo, že by nebyl přítomen v duchovním světě.
Jednou dával jeden starší sanjásí přednášku ve Vrindávanu v roce 1980, bylo tam tolik oddaných. Tento Mahárádž, který dával lekci, potom řekl něco, z čeho jsme zůstali úplně paf: "Nedávno jsem měl nějaké pochyby. Nejsem si jistý, že Šríla Prabhupáda šel zpátky k Bohu." Všichni jsme začali přemýšlet: "Neee...to nemůže být pravda, že takový starší oddaný má takové pochyby. Co je tohle za přednášku?" Ale Mahárádž potom dokončil svou větu: "Nejsem si jistý, že šel Prabhupáda zpátky k Bohu. Možná šel do dalšího vesmíru a udělal to celé znovu!" 
(Kadamba Kánana Svámí, 30.prosince 2017, Gold Coast, Austrálie, Bhagavad-gíta 8.20)
Přepis v angličtině najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat