sobota 11. února 2017

Duchovní rozměr

Chrám je domovem Krišny. A je to také Svatý dhám a duchovní svět. Písma říkají, že Krišna nesestupuje sám, ale přináší si s sebou celý duchovní svět. A to není jednoduché vidět. Pouze velice svaté osoby to dovedou.

Světci jsou zajímaví lidé. Za ta léta jsem o svatých osobách dost četl - o tom, jak jsou šťastné uvnitř a nezávislé na vnějších okolnostech, bez ohledu na počasí, zisk či zdraví. Jsou výjimečné tímto způsobem, že nejsou ovlivněné vnějšími věcmi.

Po staletí se po celém světě v různých tradicích objevovaly svaté osoby, které měly velké přesvědčení a realizovaly Boha uvnitř srdce. Kráčely po tomto světě, ale existovaly v jiném rozměru - v duchovním. Písma také rozebírají ten jiný rozměr, je nazýván Vaikunta, neboli místo, které je prosté úzkosti.

*Poznámky z přednášky

Kadamba Kánana Svámí, 16. září 2016, Durban, JAR, Náma-Hatta lekce

Původní článek z kksblog.com přeložil MadhuPandit dás

Žádné komentáře:

Okomentovat