pondělí 14. srpna 2017

Musí tu být chuť

Dokud nebudeme mít chuť, nebudeme schopni odolat máji,
o tom není pochyb. Není možné pouze racionálním pochopením máji odolat, mája nás dostane. Není dostatečné být filozofem a jen velice dobře vědět, že tato hmotná energie je zde jednoduše jako opatření, abychom byli testováni, a že jsme ve skutečnosti ovládáni májou, která vidí, jak moc jsme odhodláni do oddané služby Pánu.

Můžeme to vše vědět, ale když mája přijde, poklesneme... Dokud nebudeme mít chuť. Nemusíme poklesnout okamžitě, ale časem poklesneme, pokud nebudeme mít chuť. Je nutné mít chuť. Co nám brání od chuti v duchovním životě je nečistota v srdci. Jestliže není v duchovním životě žádná chuť, znamená to že potřebujeme více očištění. Měli bychom více dychtit po očištění. Měli bychom více oceňovat očišťující faktory v procesu a neměli bychom je považovat tak moc za samozřejmé. Svaté jméno, Šrímad Bhágavatam...

Jeho Svatost Kadamba Kánana Svámí, únor 2003

Žádné komentáře:

Okomentovat