pondělí 19. března 2018

Osobní vztah

Krišna má hluboký osobní vztah s každou živou bytostí a je si vědom každé myšlenky, kterou živá bytost má - jen si to představte! Krišna je v tomto ohledu neomezeně úžasný. Proto Krišna vstupuje do hlubokého osobního vztahu s každým oddaným a může být přitahován a polapen jejich láskyplnou službou. Tomu se říká  sri krsna-akarsani - přitáhnout Krišnu oddanou službou. To je náš záměr: jít hlouběji do oddané služby a přitáhnout Krišnu.
Krišna v Bhagavad-gítě říká, že lidé v hmotném světě Ho nemohou vidět kvůli přetrvávajícímu pokrytí iluzorní energií. Proto jsou někdy pochyby nebo silné názory, kdy mohou někteří říct: "On je starý muž s plnovousem." Jednou se o Šrílovi Prabhupádovi vyjádřil jakýsi profesor ve smyslu že je "dogmatický" proto, že tvrdí, že Krišna je Bůh. Profesor byl toho názoru, že bychom měli být univerzálnější ke všem náboženstvím a neměli bychom být omezení. To měl na mysli pod pojmem "dogmatický". Jako odpověď Šríla Prabhupáda řekl: "Proč tak dogmaticky říká, že Krišna není Bůh, když Boha nikdy neviděl?"
Nakonec musíme vidět Nejvyššího Pána, ale kvůli pokryvu iluzorní energie jsme zapomněli na náš původ, na naše spojení s Krišnou. Dokonce i když si malinko rozpomeneme, nějakou milostí, nebo máme nějaké poznání, je to stále velmi neúplné. Nevidíme Krišnu tváří v tvář. Naším záměrem je znovu probudit naši přirozenou lásku ke Krišnovi a znovu nastolit náš původní vztah s Ním, odevzdat naše životy ve službě Krišnovi, abychom Ho přivábili. Když se toto děje, budeme automaticky více a více ke Krišnovi přitahováni nasloucháním, zpíváním a sloužením. To je úplně přirozené, protože Krišna není obyčejná osoba!
(Kadamba Kánana Svámí, 26. prosinec 2017, Govinda Valley, Austrálie, zasvěcovací lekce)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat