úterý 1. prosince 2009

Další inspirace do sankírtanu

(z dopisů Jeho Svátosti Kadamby Kánany Svámího bhaktin Lence)

Dopis z 5.5.2009

Odevzdat se v oddané službě je obtížné. Teoreticky víme o vyšší úrovni odevzdání, ve skutečnosti můžeme zrealizovat a cítit, že té úrovně nedosahujeme.

Kdy budeme moci být služebníkem, vděčným za milost, kterou jsme dostali tím, že je nám dovoleno vykonávat oddanou službu, místo toho, abychom rozjímali nad tím, co nám by se v oddané službě líbilo?

Šríla Rúpa Gósvámí mluví o:
anyabhilasita-sunyam jnana-karmady-anavrtam anukulyena krsnanu-silanam bhaktir uttama

Musíme se oprostit od jakékoli jiné touhy, od touhy po osobním požitku nebo od touhy osvobodit se od toho, po čem netoužíme. Šríla Rúpa Gósvámí nám předkládá cestu odevzdání se krok za krokem v programu rozvíjení čisté oddané služby Krišnovi.

Naše smysly a mysl zaměstnáváme ve službě Pánu a tím se očišťujeme, více na Něj vzpomínáme, naše připoutanost k Němu roste a zvětšuje se naše touha udělat pro Něho nějakou oběť, a zároveň se zmenšují naše hmotné touhy, naše obavy.

Nějaká služba přichází snáze než jiná, jsme podmíněné duše. V rozdávání knih je prvek odříkání, bude to jednodušší, pokud budeme méně myslet na sebe a více na rozdávání milosti. Je to snazší, když máme na paměti, jak může jedna kniha někomu změnit život, možná takovou osobu potkáš dnes.

Připrav se na sankírtan, modli se k Pánu Čaitanjovi a Pánu Nitjánandovi, modli se ke svým guruům, zpívej šestnáct kol než vyjdeš ven a čti. Medituj o Krišnových lotosových nohách. Na Jeho lotosových nohách je tyčka k ovládání slonů, a když o tom budeme meditovat, pomůže nám to ovládnout slona mysli.
Během sankírtanu zpívej Hare Krišna a uprostřed dne, když půjdeš přijmout nějaké prasádam, něco málo si přečti, než půjdeš zase ven, to ti pomůže udržet si dobré vědomí.

Část dopisu z 28.8.2009

Když jdeme ven rozdávat knihy, obětujeme se ve prospěch ostatních. To nám někdy dává pocítit vyšší štěstí, které je pravým vědomím Krišny. Takže si myslím, že tohle je ve tvém duchovním životě hodnotný čas, kdy můžeš získat spoustu milosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat