čtvrtek 30. května 2013

Skrývání nižší povahy


Kadamba Kánana Svámí, 3. března 2013, Vrindávan, Indie, ŠB 4.27.10

Viděl jsem kreslený vtip, kde byli dva lidé sedící naproti sobě a oba před sebou navzájem schovávali svá nejdůvěrnější tajemství. A nad jejich hlavami byly bubliny s jejich myšlenkami a ty byly stejné. Navzájem před sebou schovávají stejné věci. Je to jako, „Skrývám svou nižší povahu.“ Je to úplně stejná nižší povaha, stejná jakou skrýváme my. Proto víme velice dobře, co ostatní skrývají. Je možné se podívat hluboko do srdce někoho jiného, protože víte, že máte ve svém srdci stejnou věc. Vím velice dobře co tam je.

Původní článek v angličtině zde.

pátek 24. května 2013

Tanscendentální švindlíř


Kadamba Kánana Svámí, 2. května 2013, Rádhadéš, Belgie, Venu-Gíta řeč

Tento oddaný si stěžoval Prabhupádovi, že nemá rád Indy.

A Prabhupáda řekl, „Ó, ty nemáš rád Indy?“

On odpověděl: „Ne, Nemám rád Indy, protože oni jsou velice klamaví. Ale né Vy Prabhupádo.“

Prabhupáda řekl, „Ó, Já jsem velice klamavý. Všechny jsem vás podvedl, abyste se stali oddanými.“

Takže být vypočítavý, ale nějaký způsobem to spojit s Krišnou. Být manipulátorem, ale manipulovat lidi směrem ke Krišnovi. Pak je to v pořádku. Nebudeme schopni takovou vlastnost v nás změnit.

Původní článek v angličtině zde.

středa 22. května 2013

Prabhupádův důvěrný nástroj

Kadamba Kánana Svámí, 9. dubna 2013, Pretoria, Jižní Afrika, setkání s žáky

Jayadvaita Maharáj je Prabhupádův důvěrný nástroj. Měl velice důležitou roli jako jeho knižní editor. Knihy, které všichni čteme. Knihy, na kterých závisíme. Knihy, které plně přijímáme. On je ten, kdo dal těmto knihám konečnou podobu. Protože někdy, když se podíváte na přepis nahrávek Prabhupády, někdy je to velice jednoduché. On říká (Jaiadvaita m.), „Ale někdy jen hovoří v kódech a ani nedá úplný překlad, ale jen jeho body.“ A poté z toho editor musí udělat větu. A tak je funkce editora velice důležitá. Pradyumna byl Sanskritský editor a Jayadvaita Maharája byl editor Angličtiny.

A Jayadvaita Maharája mě velice požehnal. Nejvíce mi požehnal tím, že do mě vložil svou důvěru. Vidíte, že když ve vás má někdo víru, pokud si někdo myslí, že můžete udělat věci, o kterých si sami nejste jisti, zda je zvládnete, pak je začnete dělat lépe. Začnete podle toho žít a překvapíte sami sebe. Nikdy jsem si nepomyslel, že to mohu udělat, ale nějakým způsobem do mne vložil svou důvěru a dal mi odpovědnosti, které byly dalece nad mou hlavou, a pomohl mi svým příkladem.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 20. května 2013

Jedineční duchovní učitelé
Existuje mnoho dopisů, ve kterých Šríla Prabhupáda píše: „Krišna mi poslal spoustu duchovních učitelů v podobě mých žáků.“ Je to umělé? Ne, Šríla Prabhupáda nebyl nikdy umělý! Šríla Prabhupáda nikdy nic neříkal jen proto, aby udělal na lidi dojem, to byla jeho úžasná vlastnost. Nesnažil se nikoho ohromit, byl naprosto upřímný, a jelikož byl plně upřímný, jeho tvrzení musí být pravdivé. Takže jak může upřímně říct „Krišna mi poslal mnoho duchovních učitelů.“
 
Tak se nad tím zamyslete, každý oddaný je jedinečný, je to jedinečná individualita a má nějakou jedinečnou sílu, určitou jedinečnou kvalitu odevzdání. Opravdu se odevzdávají způsobem, kterým my bychom se odevzdat zdráhali, a my jsme odevzdaní, ale v našem odevzdání jsme velice vybíraví: „Odevzdám se tomu, co mám rád a velice opatrně se nasměruji na takové místo v tomto hnutí, které mi službou vyhovuje. Děkuji mnohokrát, ale já si našel svoje místečko a na mém místečku je mi příjemně.“ A pak vidíme, jak se ostatní odevzdávají v oblastech, ve kterých mi se neodevzdáváme. „Jo, oni to dělají, oni jsou moji duchovní učitelé. Mohu se od nich učit. Kdybych se jen od nich naučil to odevzdání. Oni to dělají, tak proč bych to nemohl dělat já?“
Kadamba Kanana Svámí, Vrindávan, ŠB 4.27.10, 3. března 2013

Původní text v angličtině zde.

sobota 18. května 2013

Posvátné místo SimháčalamSimháčalam, Německo: „Jsme na okraji světa“, komentoval Maharáj, „jen za těmito kopci, za všemi těmito stromy je to už nadpozemské“. Na Německé farmě definitivně získáte pocit, že zbytek světa prostě neexistuje – s výjimkou internetu. Je to vhodný domov pro Šrí Šrí Prahláda Nrsimhadéva, v celé jejich slávě.

Není třeba žádných změn. Zdá se to být jako včera, mangala árati se sladce usměvavým Gopínáthem v Rádhadéši, který dnes vyrostl do černé kamené podoby lva s hrozivými zuby, žhnoucíma rudýma očima, čtyřmi pažemi třímajícími smrtonosné zbraně. Tak má Nrsimhadév svou vlastní specifickou náladu, ale je jemným obrem. 

čtvrtek 16. května 2013

Vidět přednosti
Kadamba Kánana Svámí, 3. března 2013, Vrindávan, Indie, ŠB 4.27.10

Obecně musíme dávat lidem uznání. Pouze starší vaišnavové, kteří přijímají zodpovědnost za duchovní život ostatních, ti musí posuzovat. Šríla Prabhupáda říkával: „Je moje povinnost vyhledávat chyby.“ Ale člověk může vyhledávat chyby jako svou povinnost, pokud nejdřív vidí to dobré. Pokud nejdříve dáte uznání. „Ve skutečnosti je to tak pěkná osoba. Je to úžasný oddaný. To je tak obrovská služba“ Potom řekneme: „Ale mohl by trochu zlepšit tohle, vylepšit tamto.“ To může říct zralý vaišnava, který se stará o ostatní a upřímně se snaží pomoci jim lépe sloužit Krišnovi.

O.k., pak to někdy vypadá, že starší vaišnavové odsuzují, ale ve skutečnosti to tak není, protože tohle jsou jen malé věci. Drobnosti, které mohou být zdokonaleny. Nováček má slabou víru, takže nováček má sklon dívat se na vaišnavy s pochybnostmi ve svém srdci a proto vytahuje z kapsy mikroskop a dívá se jím na srdce vaišnavy, aby se podíval, jestli může najít nějaké nedokonalosti. A takový sklon tu je, ale zralý vaišnava je velmi štědrý a říká: „Ano, jsou tu nějaké chyby, ale na tom nesejde, protože je tu tolik předností. Jelikož přestože tu jsou nějaké nedostatky, Krišna je přehlédne, když je tu tolik předností."

úterý 14. května 2013

Požehnání přichází s pokyny


Kadamba Kánana Svámí, 28. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita seminář 3

V naší sampradáji vidíme šikšá spojení, ale tyto šikšá spojení jsou mezi mahá-bhágavaty, mezi velkými oddanými. Protože pro velkého seberealizovaného oddaného může být dostatečné přijmout gurua s plným odevzdáním a s plnou oddaností skrze šikšu. Nikoliv ale pro nás, ó ne! My potřebujeme slib!

Je zajímavé, jak Šríla Prabhupáda zformalizoval zasvěcení, jak nikdy předtím nebylo, ani Šrílou Bhaktisiddhántou. V Čaitanja Čaritámritě vidíme jak zasvěcení proběhly prakticky určitým druhem přijetí – žádná jagja, někdy dokonce i bez zpívání na korálcích a jejich předávání, jen jednoduše skrze přijetí. Vidíme taková spojení a jsou počítána jako spojení mezi učitelem a žákem!

Šest Gosvámích je počítáno za žáky Šrí Čaitanji Maháprabhua a jsou tak zmíněni mnohokrát. Někteří však jako jejich gurua poznávají někoho jiného. Někteří říkají, že guruem Sanátana Gosvámího byl Vidyavačaspati. Ano, on mu dal pokyny, ale nebyl guru Sanátana Gosvámího. Čaitanja Maháprabhu byl jako jeho život a duše. Každý pokyn Čaitanji Maháprabhua byl esencí jeho života. Sanátan Gosvámí slyšel pokyny Šrí Čaitanji Maháprabhua, porozuměl jim, vstřebal je a pamatoval si je, ale to není vše.

Je řečeno, že Sanátan Gosvámí byl velice inteligentní, protože Sanátan Gosvámí přistoupil k Čaitanjovi Máhaprabhuovi a řekl, „Prosím, ať se tyto Tvé pokyny manifestují v mém srdci.“ Takže on jen nepožádal o pokyny, on také požádal o požehnání. Je velice zajímavé, jak pokyny samotné nestačí, to je kritický bod.

Pro nás je zasvěcení nezbytné. Pro nás je velice důležitá položená otázka, „Kolik kol slibuješ zpívat každý den svého života bez výjimky?“ Poté, dobře, šestnáct kol je minimum, a tak dále. Takže tam není žádná skulina.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 13. května 2013

Vjásapúja 2013: následně


S uplynulou intenzitou Vjásapúji a Queensday oddaní postupně odjeli zpět do svých domovů. Dny, které následovaly v Rádhadéši se uklidnily do mírnějšího tempa.

Ráno po Queensday (1.5.) jsme se shromažďovali na různých místech, venku v zahradách Radhadéše, nebo ve vnitřních prostorách zámku, kde Maharáj spontánně hovořil o různých aspektech Krišnových zábav. Ve čtvrtek (2.5.) Maharáj hovořil o kráse Krišnových fléten, a četl „Zpěv flétny“ (Venu Gíta) z desátého zpěvu Šrímad Bhágavatamu.

Když Krišna hraje na svou flétnu, krávy se přestanou pohybovat; stromy se začnou hýbat; Yamuna se zastaví, a nemůže téct a v určitých jejich místech se vytvoří víry extáze. Šiva začne tančit. Brahma slyší zvuk flétny a ten zvuk procházející skrze jeho ústa je Gayatrí mantra. Když Šrímatí Radharaní zaslechne flétnu, slyší: „O nikoho jiného nemám zájem. Jen o Tebe samotnou.“ Tímto způsobem Krišna komunikuje a hraje si se srdci svých různých oddaných. Hraní na flétnu je Krišnovo pozvání..

neděle 12. května 2013

Vyasapuja 2013: Slavnost začíná!


Vypadajíce jako z „Pána prstenů“ se majestátní zámek Radhadesh vynořuje z bujné zelené krajiny. Šedé zdi rychle dávají přístup k nádhernému daršanu Božstev Šrí Šrí Radha-Gopinatha. Pokud vám  majestátnost Radhadeše nevezme dech, pak okouzlující úsměv Gópinatha jistě ano.
gopinath, hrdoye bosiya mora manake samiya, laho nija pane, ghucibe vipada ghora

Ó, Gópinathe, usaď se, prosím, v mém srdci. Podmaň si mou mysl a osvoboď mě z tohoto života plného strašlivých pohrom.                                          (Gopinath,Bhaktivinoda Thakura, Verš 6)

Řady srdečných úsměvů a přátelských tváří vítaly jak stálé obyvatele, tak ty, kteří přijeli z daleka. Ve vzduchu se vznášelo nadšení. Byl tady víkend, na který mnoho lidí čekalo, obsahující Vyasapuju a slavný Queensday.
Odpoledne Kadamba Kanana Svámí vroucně všechny přivítal a určil náladu nadcházejících dnů. Zdůraznil nutnost očišťování. Šríla Bhaktivinoda Thakur zmínil, že vnitřní i vnější stránka člověka by měla být stejná. Pro praktikujícího oddaného to není lehké a proto je potřeba vědomého očišťování. Zdůraznil, abychom využili tuto příležitost a znovu potvrdili a prohloubili náš vztah mezi guruem a žákem, který je základní částí života každého oddaného. Každý žák by měl být nositelem nálady svého duchovního mistra. Tuto náladu vysvětlil jako úzce spjatý vztah jeden ke druhému velmi lidským způsobem stejně tak, jako asistenci duchovnímu učiteli v jeho misi šířit Krišna vědomí po celém světě.

Po tomto přivítání přišla světla, kamera & akce! Oddaní představili divadlo na téma Pán Čaitanja přijímá sanjás. Více než hodinu jsme byli svědky intenzivních emocí společníků, manželky a matky Pána Čaitanji v odloučení od Něho. Maharaja komentoval tím, že přijetí sanjásu Pána Čaitanji bylo vyjádření jeho touhy zachránit všechny pokleslé duše v tomto věku. Naše spojení s Krišnou dnes je přímým výsledkem jeho sanjásu.
Také jsme objevili, jakým způsobem oddaní v těchto krajinách překonávají chlad. Kírtanem! Je to jejich speciální způsob vnitřního zahřívání a Maharaja zajistil, abychom byli všichni pěkně zahřátí. Svaté jméno se ozývalo pozdě do noci. Vlny oddaných nemohly odolat a nořily se do kirtanu se vší svou energií. Noc byla neochotně ukončena, ale jen s vyhlídkou na více nadcházejících kouzelných dní.
Přeložila Jaya Gopínátha.
Původní článek v angličtině od Rukminí zde.

pátek 10. května 2013

Vyasapuja 2013: Svaté jméno, Svaté osoby a Svatá místa

Navzdory předcházejícímu pozdně nočnímu kirtanu (27. dubna) byl chám během mangala arati naplněn až po svou kapacitu oddanými z Chorvatska, Česka, Německa, Slovenska, Norska, Švédska, Srbska, Anglie, Austrálie a Jižní Afriky.

Na lekci, která poté následovala, Maharaja mluvil z pátého zpěvu Šrímad Bhagavatamu o vztahu mezi varnašrámou a oddanou službou. Vysvětlil, že oddaná služba je nezávislá na varnašrámě, ale pokud chceme rozvíjet naši oddanost po dlouhou dobu, pak přijetí útočiště v ašrámu je velmi nápomocné. Jeho prezentace byla inteligentním a vyváženým pojetím, jak prakticky tak filozoficky vydatná – pravý KKS styl.

Později ráno Maharaja představil speciální program nazvaný „Oddanost Svatému jménu“. V něm přirovnal obdržení Svatého jména během zasvěcení, jako když nedočkavě rozbalujeme dárek a pak zjistíme, že je to něco, co už máme. Pokračoval ve vysvětlení toho, co oddaný ve skutečnosti dostává v době zasvěcení. Společně se Svatým jménem oddaný získává milost duchovního mistra, který se modlí ke Krišnovi, aby přijal tuto duši navzdory jejímu zpívání polámaných jmen. Takto je Svaté jméno nedílnou částí vztahu guru-žák. Tímto způsobem Maharaja věnoval svou energii sdílením s námi drahokamy realizací Krišna vědomí, která sám odkryl a oceňoval. Program zahrnoval i úžasně vtipné video drama od Shyamananda prabhu (bydlící v Radhadeši), kerý expertně vylíčil zápas s myslí v každodenní džapě.

Brzké odpoledne bylo neformálním filmovým setkáním. Obsahovalo první uvedení „první kapitoly“ z produkce na cestě po Bangladéši, kterou Maharaja podnikl v říjnu 2011. Maharaja sdílel své oblíbené vzpomínky a vylíčil některá ze získaných pochopení. Visakha mataji (ACBSP) také ukázala svůj krátký film.

V zákulisí mezitím probíhalo mnoho činností, jelikož další den přinášel neocenitelnou příležitost ponořit se do oslav Šrí Vyasa Puji.


Přeložila Jaya Gopinátha déví dásí.

Původní článek v angličtině od Rukminí déví dásí zde.

středa 8. května 2013

Utahování šroubků


Kadamba Kánana Svámí, 20. března 2013, Cape Town, Jižní Afrika, SB 8.12.6
  
Krišna vědomí začíná s inspirací. Nejdříve je to nevědomý duchovní prospěch, díky kterému se osoba očistí a pak se vyvíjí přitažlivost. Jagai zastavil Madhaie od udeření Pána Nitjánandy podruhé, protože ještě předtím Jagai už ocenil kírtan. Řekl: „ve skutečnosti zpívají pěkně“. A Madhai řekl: „Grr… drž hu*u!“ Takto odpověděl Madhai, ale Jagai řekl, „ne, je to pěkný“. Takže už slyšel zpívání a obdržel nějaký duchovní prospěch a pak vyvinul určité ocenění. Až to došlo do bodu, kdy ocenění vzrostlo až do vědomé oddané služby, když si jí osoba vybere, ale jeho volba je velice slabá.

sobota 4. května 2013

Organizace Queensday - poděkování


Festvial Queensday by nebyl možný bez pomoci mnoha oddaných. Chtěli bychom všem poděkovat za jejich energii, pomoc veselé zpívání a tanec.

Speciální poděkování směřuje:

Parašurámovi a jeho skupině
Zajistili skvělý zvuk během celého Queensday. Parašurám pro to přijel speciálně z Londýna svým vlastním žlutým autobusem. V autobuse bylo 8 oddaných, plus velké kolo, vozík, Gaura Nitai, 4 reproduktory, zesilovače a mnoho dalšího. Vyjeli z Londýna 29. v 11 večer, aby dorazili na Queensday ve 4 ráno. Následně se zúčastnili celého harinámu a v 7 večer vyjeli na další šestihodinovou cestu zpět do Londýna… To vše pro nás. 

čtvrtek 2. května 2013

Každý zná „Hare Kršna“


Kadamba Kánana Svámí, 13. dubna 2013, Amsterdam, Holandsko, ŠB 5.1.33

Celý den jsme bombardováni billboardy s reklamou a trvale musíme říkat, „NE!“. Jinak, pokud jste ve vědomí ovce, budete billboardy do určité míry následovat. Je to totiž velice silné. Je to lstivé. Jen naznačující. Nesnaží se to na vás tlačit. Jen nabízí. A navrhuje jednou, navrhuje podruhé, navrhuje posté.

Jako já, když jsem byl u určité letecké společnosti a ta nabízela těm, co mají nalétáno mnoho mil kreditní kartu za velice výhodných podmínek. Víte, viděl jsem tu kreditní kartu na billboardu a vůbec jsem se tím nezabýval, protože už jednu mám. Ale poté, co jsem to viděl stokrát, řekl jsem jeden den svému sekretáři, který se o tyto věci stará, „Možná bychom se na tu kreditní kartu mohli podívat. Víš, je ve skutečnosti docela levná.“ A takhle to funguje. Poprvé si to nekoupíte, podruhé si to nekoupíte, ale posté… Je to ve vašem mozku a tam to stále pracuje a pak to vyjde ven.


Hare Kršna funguje stejným způsobem, pokud to lidem vložíme do hlavy.

Hare Kršna A oni si mohou myslet, „Je to směšné, absurdní.“

Hare Kršna A oni řeknou, „Ne, ne, ne, ne!“

Hare Kršna A znovu, „Neeeee

Ale postupně, po stech pokusech, po tisící, „Hare Kršna

Jó, to já znám, už to znám.“

„Znáte Hare Kršna?

Ale Bože, každý přece zná Hare Kršna!

Původní článek v angličtině zde.