čtvrtek 31. října 2013

Nebe, peklo...láska!Máme zajímavý příběh o jedné světici z islámské tradice. Jednoho rána vyšla ze svého domu se dvěma kyblíky – uvnitř jednoho byl oheň a ve druhém voda. A lidé jí uviděli a ptali se: „Ach, co budeš dělat se vším tím ohněm a vodou?“
Odpověděla: „Ohněm spálím nebe a vodou uhasím plameny pekla.“
„Ty spálíš nebe?“                        
Ona řekla: „Ano, spálím nebe, jelikož většina lidí se zajímá o duchovnost pouze, protože chtějí jít do nebe, a jiní se věnují duchovnosti, protože se bojí, že by šli d pekla. Spálím nebe a uhasím plameny pekelné, aby lidé přijali skutečný účel náboženství, což je rozvinout lásku k Bohu!“ 

(Kapské Město, JAR, září 2013)

Přepis v angličtině naleznete zde.

úterý 29. října 2013

Kráva


kks vrndavan 2013
Namo brahmanya devaya go brahmana hitaya ca. Šríla Prabhupáda vysvětlil go brahmana, první jsou krávy a pak bráhmanové. Krišna dává kravám takovou důležitost, že dokonce ještě před uctíváním bráhmanů uctíváme krávy. V brahma Samhitě je zmíněno, že v duchovním světě krávy plní všechna přání - jsou známy jako krávy surabhi. Vytváří oceány mléka, kšírabdhy. Krišna přebývá ve svém transcendentálním sídle, kde je neomezený počet krav. Je popsáno, že když byl Krišna zde ve Vrindávanu, měl nekonečně mnoho společníků pasáčků a každý z těchto společníků měl obrovské množství krav a telátek. 
Když pomyslíme na počet krav v těchto zábavách, někdy si říkáme, jak se všechny vešly na úzké cestičky ve Vrindávanu - musely tam být obrovské dopravní zácpy! Ale nějakým způsobem jde Krišnovým řízením vše hladce. 
Svět, ve kterém jsou ochraňovány krávy, je vskutku Krišnovým zřízením, je to přirozený způsob existence. Nyní od toho žijeme tak vzdáleni. Jeden den tady uctíváme krávy, takže přirozeně máme ke kravám vřelé pocity, ale náš každodenní život je život se stroji - výsledkem toho je, že naše životy jsou bolestivé. Je to složité, v našich životech je boj udělat cokoli.
Tady ve Vrindávanu můžeme vidět, jak si Indie hraje s moderní technologií a ne vždy jí chápe. Dneska jsme viděli plameny šlehající z nějaké skříňky s elektrikou a nevypadalo to dobře, ale někdo říkal jako "to je ok, to je ok!" No, nevypadalo to ok!
Pamatuji si, jak se v Indii naučíte v dopravě modlit.
Dvě vozidla se k sobě blížila ve tmě noci, a jeden z řidičů poklinbával, spal? - vypadalo to vážně. Vozy se přibližovaly a přibližovaly a srážka vypadala nevyhnutelně. Kdyby to byla auta...ale byly to volské povozy, tak se nic nestalo! Dokonce i když řidič usne, voli zůstanou vzhůru! Takhle se voli sami pohybují a mnohokrát jsem tady ve Vrindávanu viděl, jak jdou volci v noci na trh a majitel vzadu spí a když dorazí na tržiště, voli spí a majitel pracuje! Takže pracují ve směnách! Jinými slovy je to velmi praktická kultura. Kultura, která není nepřátelská k přirozenosti.

(Vrindávan, listopad 2010, přednáška na Góvardhan púju)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

sobota 26. října 2013

Dva prsty


Zábava svázání Krišny je zajímavá. Pamatujeme si, že Jašoda se snažila Krišnu svázat, a pokaždé jí chyběly dva prsty provazu. Přidala další provazy – stále dva prsty chyběly – víc provazů – stále dva prsty – ať přinesla provazů, kolik chtěla!
Višvanáth Čakravartí Thákur říká, že poprosila o provazy i sousedy, všechny ve Vrindávanu poprosila o provazy! Svazovala další a další provazy, a nakonec už nebyl ve Vrindávanu k nalezení ani jeden. Byla vyčerpaná z toho, jak pobíhala a sháněla a svazovala všechny ty provazy. Když začala být unavená, objevily se jí na čele perly potu. V tu chvíli matka Jašoda dosáhla meze svého úsilí. Opravdu to dovedla do krajnosti a POTOM přišla Krišnova milost!
Takže jeden prst je za úsilí a Jašody a jeden je za milost Krišny. A najednou byl Krišna svázán! Takže pokud chceme polapit Krišnu, jsou zde dva elementy. Jeden element z naší strany – který nesmí být jen polovičatý, ale musíme dát všechno! Úplně! Ano, vše co máme, musíme dát a obětovat Krišnovi. To je ve skutečnosti to úsilí. Takže tento měsíc je zvláštní měsíc, je to měsíc vynakládání zvláštního úsilí.

(Melbourne, Austrálie, 11.října 2013, domácí program)    

Přepis v angličtině je zde.

úterý 22. října 2013

Když se Krišna usměje


V Čaitanja Čaritámritě je řečeno, že pokud se člověk dopouští deseti přestupků, tak brzdí výsledek zpívání svatého jména nebo brzdí službu svatému jménu, a ISKCON je hnutí zasvěcené službě svatému jménu.
Zpívání svatého jména není mechanický proces. Spíše přitahuje Krišnu a přitahuje Krišnovu milost, a když při zpívání děláme přestupky, tak se Krišna stáhne. Tudíž když se Krišna ze jména stáhne, pak už není milost jména přítomná stejným způsobem, to záleží na závažnosti přestupku.
První přestupek je možná tím nedůležitějším ze všech - pomlouvat oddané, kteří zasvětili své životy rozšiřování slávy svatého jména. Oddaní jsou naplněni milostí, jelikož oddaní nesou Krišnovu milost. Krišna je potěšen. Krišna je potěšen službou, kterou oddaní vykonali. V knize Krišna je řečeno, že Krišna je Ačjuta, což znamená, že nikdy nepoklesne a nikdy mu neunikne ani ta nejmenší služba, kterou Mu někdo prokáže. Takže když se oddaní tolik odevzdali těšení Krišny, opětuje to a proto se Krišna na Svého oddaného usmívá.
Jak může člověk takového oddaného kritizovat? To Krišnu přímo bolí, proto Krišna nemůže tolerovat, aby byli Jeho oddaní pomlouváni nebo kritizováni. Proto bychom si měli dávat pozor dokonce i na malé kritizování oddaných. Možná to nemusí vytrhnout naší rostlinku bhakti, ale může to zničit naši chuť do oddané služby. Zatímco veliké přestupky proti vaišnavům jsou známé jako přestupky šíleného slona, protože dokážou vytrhnout rostlinku oddanosti! Buďme vždy pozitivní a oslavujme vaišnavy a tak se automaticky přestupkům vyhneme.  

(Durban, JAR, 13. září 2013, zasvěcovací přednáška)

Přepis v angličtině je zde.

středa 16. října 2013

Nejvyšší krásaV jednom lese ve Vrindávanu známém jako Kámjavan je místo, které se jmenuje Mohiní kund. Jednou se na tomto místě udála určitá zábava. Šrímatí Rádharání se zmínila, že slyšela mnoho přednášek z Bhágavatamu, ve kterých se hovořilo o úžasné kráse Mohiní múrti, ženské podoby, kterou Krišna přijal, a rozmluvy o Bhágavatamu vysvětlily, že Nejvyšší Pán přijímá podobu ženy a že tato podoba je konečným závěrem krásy.
Tak Šrímatí Ráharání řekla: „Takže bych chtěla vidět podobuu Mohiní múrti, abych viděla, kdo z nás je krásnější – ona nebo já?“
Krišna řekl: „Ne ne ne. Opravdu to nelze srovnat, nedá se to s Mohiní múrti srovnat. Nedělej si starosti.“
Ale všechny gopí se tou myšlenkou nadchly, takže jim Krišna ukázal svou podobu Mohiní múrti. Stál vedle Šrímatí Rádharání a tehdy vypadal Krišna jako Mohiní múrti jako pouhý stín ve srovnání se září Šrímatí Rádharání. Tato krása Šrímatí Rádharání je nejvyšší krása, ale v žádném případě není obyčejná krása nebo pouhá vnější krása. Tato krása je odrazem její lásky ke Krišnovi.
   
(Rádhaštamí 2013, Durban, JAR)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 15. října 2013

Létající kuřata

Oddaná služba je tak mocná. Zcela jistě nás dokáže zachránit. Musíme mít tedy v oddanou službu velkou důvěru a musíme pro ni být nadšeni. Smyslem této přednášky je poukázat na to, že musíme mít velkou víru, že oddaná služba přinese ohromné výsledky. A proto není založena na materiálních kalkulacích. V hmotném světě je to takhle: (utrápeně) "Já se znám, mám nějaké hranice, vím, nakolik se můžu do něčeho nutit, ano, vím to. A také vím, že když se do něčeho příliš nutím, tak budu trpět. Nene, nemůžu se nutit do překračování svých limitů. Já se znám." Dělá tohle vaše mysl také? "Ne, já tohle prostě nemůžu dělat. Ne, prostě opravdu nemůžu. Já vím, že nemůžu." A tímto způsobem sami sebe omezujeme. Říkáme: "To nemůžu, tamto nemůžu." Ale u oddané služby tohle neplatí. Protože naše hranice se velmi rychle mění. A jsou-li naše hranice dnes nějaké, zítra už takové nejsou. Krišna Své oddané zplnomocňuje, a pak se vše stává možným.

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
(BG 9.22)

Krišna doslova dává Svým oddaným, čeho se jim nedostává, a zachovává to, co mají. A proto ještě jednou: Je to o víře. O víře v tento proces. Že budeme schopni překonat sami sebe. Máte také nějaké pochybnosti? Ne o tom, že Krišna je Bůh. Takové pochyby jsou u oddaných vzácné. Většina oddaných takové pochyby nemá. Pochyby v Prabhupádu? Ne. Když takový problém někdo má, musí být tak trošku divný. Pochyby v proces bhakti? Ne tak úplně. Ale máme pochyby o nás samotných! Pochyby, že to skutečně zvládneme. Máte je někdy také? "Já nevím. Můžu to opravdu dokázat? Je tohle pro mě? Jsem tohle já?" Každý někdy má tyto pochybnosti. Dokonce i ti, kdo jsou tolik zapálení a nadšení. I ti mají chvíle, kdy se na sebe podívají do zrcadla a řeknou si: "Opravdu můžu žít v souladu s tímhle? Není to příliš vysoká úroveň?"

neděle 13. října 2013

Soucit a štěstí

Soucit znamená, že když něco samo zažíváme, můžeme pak udělat něco pro ostatní, kteří prochází tím, čím procházíme my. Přemýšlel jsem o tématu soucitu a věnoval jsem se mu. Každý rok jezdím do Mamgači v Majápuru, především na místo Vásudevy Datty, abych meditoval o jeho výjimečném soucitu. Vásudev Datta byl připraven převzít na sebe veškeré hříšné reakce celého vesmíru. Každý rok, když jsme tam jezdili, jsme se modlili, meditovali a mluvili o Vásudevovi Dattovi.

Následně jsem jel do Bangladéše a šel jsem na místo, kde se Vásudev Datta narodil, a na tom konkrétním místě jsem mluvil a dále meditoval o Vásudevovi Datt

ovi. Postupně jsem začal přemýšlet nad tím, jak člověk může vyvinout soucit, pokud nezažívá něco lepšího? Pokud člověk zažívá, že vědomí Krišny je blažené, pouze tehdy může být skutečně soucitný. Jinak je to umělé. Jinak se to jenom snažíme nacpat do naší mysli. Ale když skutečně zažíváme štěstí vědomí Krišny, pak bude soucit opravdu možný, jinak to bude těžké.
To štěstí není žádné mystérium, toto štěstí není nic jako: „Kdy se to stane?“ Není to tak, že jsme ve vědomí Krišny, ale stále ne šťastní. To prostě znamená, že nenásledujeme cestu Krišny. To znamená, že nás čas netrávíme v pohroužení do Krišny, Jeho činností, a poté oslavování a popisování těchto činností světu. Pokud by to bylo to, co bychom dělali, pak by bylo všechno prostě dokonalé.  

Ale vymlouváme se. Říkáme: „Ano, ale já jsem sám! Potřebuji společnost! Kdybych měl společníka, tak bych toho byl schopen, ale já jsem sám!“ Jaká světská společnost může uspokojit srdce? Kdy nějaký světský vztah uspokojit srdce? Dokonce ani manželky polobohů nejsou šťastné, jak je popsáno v Bhágavatamu. Užívají si na březích nebeské řeky Alakananda, a stejně nejsou naplněny. Pokud nejsme v našich životech naplněni, neměli bychom vinit vnější okolnosti – měli bychom vinit naši připoutanost k touze po tom, aby hmotné okolnosti byly podle scénáře, který jsme napsali.

Měli bychom raději pouze následovat Krišnovu cestu, ponořit se do Krišnových činností, pouze Krišnu oslavujte a potom bude vše blažené. Potom uvidíme, zda budeme sami nebo ne. Čím více se takto pohroužíme do vědomí Krišny, tím méně nás lidi nechají samotné. Podívejte se, kolik lidí vzhlíží ke Šrílovi Prabhupádovi pro inspiraci a neustále se na něj obrací. Kde je pak otázka osamělosti? Ten kdo je s Krišnou, není nikdy sám. Myslím, že toto je jedna věc na Šrílovi Prabhupádovi, která tak nějak opravdu vyčnívá, protože on jel zcela sám do tvrdých podmínek v New Yorku, ale nebyl nikdy sám. Vždy byl velmi blízko Krišny. Takže to je ve skutečnosti jediný způsob, jak být opravdu šťastný. 

(Gólóka Dhám, Německo, 30.srpna 2013)

Přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 10. října 2013

Offering u příležitosti Vjása púdži Šríly Prabhupádyom ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
cakshur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Drahý Šrílo Prabhupádo,

přijměte prosím mé uctivé poklony. Všechna sláva Vaší Božské Milosti.
Jednou jste se Bhavánandovi prabhuovi zmínil, že když jste byl v duchovním nebi, Krišna k Vám přistoupil a řekl: "Chci, abys šel do hmotného světa a osvobodil podmíněné duše." Řekl jste, že se Vám nechce, protože nemáte rád odříkání. Krišna potom řekl: "Neboj se. Jediné, co musíš dělat, je psát knihy. Já udělám zbytek." Takže jste sestoupil do hmotné říše. Opravdu jste psal knihy. Knihy, které jsou čisté a bez poskvrny, jako jsou překlady Bhagavad-gíty a Šrímad Bhágavatamu, s dokonalými komentáři. Ale Vaše služba tím neskončila. Spíše jste nenechal kámen na kameni. Přijal jste nekonečné odříkání kvůli kázání. 

V roce 1944, uprostřed války, nebyl na trhu v Kalkatě k dostání žádný papír, takže jste nemohl vydávat Váš časopis Zpátky k Bohu. Veškerý papír byl k mání pouze pro použití armádou. Nevzdal jste to. Potkal jste velkého důstojníka, který řekl: "Svámídží, veškerý papír je rezervován pro válku." A vy jste odpověděl: "Přesně! Můj papír je přímo v zájmu války, jelikož můj papír přinese mír." A papír jste získal a vydal jste Zpátky k Bohu. Stál jste proti všemu, proti opozici, celou dobu v tolika situacích a Krišna zajistil Váš úspěch a staly se zázraky. 

Krišnova pomoc při Vás byla, když jste se nalodil na svou misi kázat na Západě a nalodil se na Džaladútu, abyste přeplul Atlantský oceán. Nicméně nejdřív jste prošel skrze srdeční záchvaty na rozbouřeném moři a byl jste blízko smrti, ale Krišna se zjevil ve Vašem snu, veslující, a říkal, ať se nebojíte. Potom se hladina moře neobyčejně uklidnila a Vy jste dorazil do Ameriky. Mezi mnoha Vašimi kazatelskými vlastnostmi jedna vyčnívá. Nezáleží na tom, jak veliké byly překážky, nikdy jste se nevzdal. Nezáleželo na tom, kolik úsilí bylo třeba, využil jste každou příležitost. Sám do daleké cizí země, ve stáří, bez peněz či pomoci, nikdy jste se nevzdal! Nikdy jste se nevzdal, když jste byl sám na Lower East Side, žil jste v podkroví se zfetovaným bláznivým chlapcem. Nikdy jste se nevzdal, ani v Bombeji v boji s panem Nairem o pozemek v Džuhu. Když všichni vaši lídři odhodili ručníky a zrušili dohodu o koupi, potom jste učinil nemožné a nějakým způsobem jste přinutil pana Naira, aby podepsal další.

Nikdy jste nikoho nezavrhl. Když měl jeden váš vůdčí žák v Kalkatě obtíže a sklouzl zpátky ke kouření nechtěných látek, řekl jste svému sekretáři Tamálovi Krišnovi Gosvámímu, aby mu zavolal. Oddaný z Kalkaty byl na jedné straně drátu, vy v pokoji na jiném konci světa, Tamál Krišna Maharádž držel telefon. „Řekni mu, že jestli toho nesmyslu nenechá, tak ho zavrhnu!“ řekl jste. Tamál Krišna Maharádž předal tuto zprávu a položil telefon. Potom ve stavu šoku z toho, co se zrovna událo, se zeptal: „Prabhupádo, opravdu byste ho zavrhl?“ 

pondělí 7. října 2013

Návrat do duchovního světa


Když živá bytost odejde z duchovního světa, není to tak, že byste byli v Krišnových zábavách a pak jste odešli do hmotného světa. Řekněme, že jste byli pasáček, a najednou je tam o pasáčka méně. Pak jste jednoho dne zpátky a najednou tu běží zase další pasáček: "Někdo se vrátil zpátky k Bohu!" Tak to popsáno není.
Sanátan Gósvámí popisuje, jak se Gópa Kumár vrací do země a každý v této zemi je duchem nepřitomný. Gópa Kumár se ptá: "Kde to jsem?" Nikdo mu neodpovídá. Všichni tak nějak hledí jedním směrem, dokonce i větve stromů ukazují tím samým směrem, všichni ptáci se dívají tím směrem... Je to směr, kterým Krišna ráno odešel do lesa a všichni, kdo zůstali, se tímto směrem dívají a čekají na večer, na znamení oblaku prachu ve vzduchu. Ještě před tímto oblakem prachu je slyšet flétna...ale je to jen jak vítr vane mezi bambusy v lese a vytváří zvuk flétny! A prach víří jen nějaký vánek. To ještě není Krišna, je příliš brzy! Takže všichni celý den čekají a on to vidí. Tak a Krišna se konečně vrátí z lesa a vidí Gópu Kumára, který je ve svém duchovním těle známý jako Sarúp, a vykříkne: "Sarúp!" Krišna ho uvidí a omdlí.     
A gópové, kteří to vidí, se ptají: "Kdo to je? Je to Kamsův agent?" A jsou připravení být tvrdí. Balarám říká: "Ne ne ne, to je ve skutečnosti Krišnův starý přítel. Krišna je moc rád, že ho vidí" Balarám vezme Sarúpa za ruka a řekne mu: "Zpívej Krišnovi do ucha."

sobota 5. října 2013

Grihamedhi vs. grihastha

Védská literatura popisuje dva druhy lidí žijících rodinným životem. Jeden je znám jako grihastha a druhý jako grihamedhi. Grihamedhi je ten, jehož cíl je velmi nepříznivý. Je závistivý vůči Pánu Krišnovi, a nejen vůči Krišnovi, ale vůči všem živým bytostem. Jen se snaží hromadit věci pro své vlastní pohodlí, přičemž soupeří s tolika ostatními lidmi a závistivě se dívá přes plot k sousedovi, aby si ohlídal, že mu nekrade jeho jablka. Prohlíží si všechna auta na ulici a porovnává je s tím svým, dívá se na manželky druhých a na svou vlastní...  Přemýšlí závistivě o tolika různých věcech. Taková závistivá osoba je grihamedhi.

Grihastha může také stále ještě mít nějaké sklony plynoucí z hmotného znečištění, z chtíče a závisti, přijímá však útočiště v ášramu, a proto žije pro duchovní život. Grihastha se snaží vychovávat rodinu a ví, že jeho povinností je vychovat děti, které si budou vědomé Krišny. Alespoň se o to snaží, jak nejlépe může. Grihastha ví, že on udržuje svůj dům z pověření Krišny. Že Krišna tento dům vlastní a on se o něj jen stará. Grihastha proto bude ve svém domě vždy uctívat Krišnu. Bude tam mít oltář, a pokud nemá Božstva Krišny, bude mít alespoň Jeho obrázek. Vše, co se v domě uvaří, bude obětováno Krišnovi, budou tam kírtany, protože grihastha si je vědom toho, že se musí uchýlit pod Krišnovu ochranu.

středa 2. října 2013

Trocha lásky pomůže


radha-govinda-maharajaKdyž jsem byl chrámovým prezidentem, v chrámu přebýval sannjásí jménem Rádha Góvinda Maharádž. Každé ráno okolo šesté hodiny přicházel do mého pokoje, zaklepal na dveře a okamžitě se vrhnul na zem a složil své poklony. Já jsem byl grihasta, víte co, bylo to jako "Prosím, Maharádži, co to děláš?" A on pak prostě odešel. Další ráno to samé. Takže po několika dnech jsem v jednom bodě řekl: "Maharádži, prosím, nech toho. To je příliš!" A on potom řekl: "Ne, to je moje povinnost, konec konců jsi náš otec!"
Tak tím mě doopravdy dostal. Nikdy jsem o sobě nepřemýšlel jako o jeho otci nebo o otci všech v chrámu. Dobře, jsem chrámový prezident, mám to tady na starosti a jsem manažer, ale být otec! Něco to se mnou udělalo. Jasně mi to sdělil. Začal jsem trochu měnit svůj postoj...abych se stal otcem každého. Takže trocha lásky je užitečná!

25.července 2013, Durban, JAR, ŠB 1.3.6

Přepis v angličtině je zde.