pátek 30. června 2017

Udržování ohně oddané služby

Současný chrám Pána Jagannátha v Purí je starý 800 let a za tu dobu nikdy nevyhasl oheň v Pánově kuchyni. Stejným způsobem musíme udržovat oheň svého bhajanu a ujistit se, že nikdy nevyhasne. Každý den musíme přihodit velké poleno uctívání Božstev, sloužení a naslouchání vaišnavům a zpívání Hare Krišna mahámantry. Pak bude tento oheň hořet navždy a bude se zvětšovat a zvětšovat; jen do ohně čisté oddané služby přihazujme více paliva - tolik, kolik jen můžeme.

Rozmluvy o japě, 13. července 2010

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 29. června 2017

Mimo tento jeden život

Vidíme jen špičku ledovce a nikdy doopravdy nevíme, co se děje na všech úrovních. Nemůžeme to vidět, a to je celý problém. Můžu se dívat na toho, kdo sedí naproti mně. Můžu znát jeho jméno. Můžu vědět něco o jeho životě. Můžu znát jeho povahu a můžu si myslet: "Už jsem ho odhadnul! Ano, fajn, zaškatulkován." Ale pravda je, že nevím, kým byl v minulém životě. Nemám tušení. Nevím ani, kým byl ve stovce minulých životů, nemám představu. Ani nevím, čím bude v následujících stech životech. Nebo půjde na konci tohoto života zpátky k Bohu? Doufám, ale nevím to. A jak bych taky mohl? Ale Krišna všechny tyhle věci ví.Když jedná Krišna, jsou součástí rovnice všichni činitelé. Když jednáme my, je zde jen pár činitelů, a když něco děláme, doufáme, že to všechno vyjde. "Kéž mi Bůh pomůže." Doufáme, že všechno bude v pořádku, i když jsme udělali všechny plány a všechno perfektně uskutečnili - držíme si palce a doufáme, že to bude fungovat. Ale Krišna věci uspořádá dokonale. Takže On se nepochybně zajímá o dobro všech. Krišna se nepochybně zajímá o povznesení celého vesmíru a vždy věci zařizuje tak, aby byla duchovnost ve vesmíru dostupná všem a duchovní cesta zůstala otevřená.

Přednáška ŠB 8.20.13, září 2013, Cape Town, Jižní Afrika

Původní text v angličtině zde.

úterý 27. června 2017

Šťastný vaišnava

Ještě předtím, než jsem přišel k vědomí Krišny, jsem si myslel, že když se připojím k hnutí, bude to společnost velice stejně smýšlejících lidí, se kterými budu moci sdílet velmi důvěrné přátelství. Následně jsem byl šokován, když jsem se setkal s osobami, kterými jsem opovrhoval za jejich názory a ony se také k hnutí připojily! (smích)

Přemýšlel jsem: „Jak je to jen možné? Zrovna tenhle týpek! Jak se jen zrovna on mohl stát oddaným?!“ No, je tomu tak kvůli všestranné povaze hnutí pro vědomí Krišny. Lidé různých druhů, různých životních cest, naprosto opačných světových názorů se k hnutí pro vědomí Krišny mohou připojit, a proto také není vždy jednoduché mít důvěrný přátelský vztah s každým. Nejde to.

Někteří oddaní se nikdy nedostanou za hranici kolegů. Avšak máme v hnutí také přátele. S kolegy to může být velice neosobní, velice odměřené, s téměř žádnou náklonností, a proto se můžeme cítit osamělí, speciálně pokud jsme hluboce nevyvinuli  svůj vztah s Krišnou. Pokud jsme hluboce rozvinuli svůj vztah s Krišnou, nalezneme v něm uspokojení, které nás bude vyživovat i pokud jsme mezi lidmi sami. Když jste pak v tomto vztahu takto naplněni, musíte jej přinést zpět dolů na společenskou úroveň a začít rozvíjet vztah s lidmi. Ale bez cesty nejdříve vzhůru ke Krišnovi – a to znamená rozvinout s Krišnou vztah, připoutanost, prožívat s Ním důvěrné výměny a vždy cítit, že On na naše výměny reaguje – bez tohoto jsme na běžné společenské úrovni! Pak budeme schopni jednat jen s lidmi, kteří jsou stejné mysli, a ostatní budou zůstávat cizinci i pokud zpívají Hare Krišna. Pak budeme hnutím cizinců s pár přáteli, protože ke kolika lidem se stejně dokážete vztahovat, že?

Pokud jdeme vzhůru k připoutanosti ke Krišnovi a skutečně se s Krišnou vzájemně ovlivňujeme, velice důvěrně a v každé chvíli, a tento stav přineseme zpět dolů do vztahu s ostatními, pak se můžeme podobat Prabhupádovi! On měl tu schopnost. Nebyl omezen svým společenským pozadím. Mohl se plně vztahovat k hipíkům v Americe, přestože byli kulturně tak moc jiní a v natolik odlišném stavu života. Prabhupáda byl tak moc relevantní, a to je to, o čem hovořím, protože on šel ke kořenům věcí. Ano, dokud se nedostaneme sem, budeme stále osamoceni, protože se budeme sdružovat jen s těmi, kdo jsou na stejné úrovni mysli, a tam se budou aplikovat běžné společenské tendence. To je to, co vidím všude na světě. Samota se stává v našem hnutí problémem...

Kadamba Kánana Svámí, 8. června 2014, Stockholm, Švédsko, Šrímad Bhágavatam 2.5.14

Původní text v angličtině zde.

Přeložil MadhuPandit dása

neděle 25. června 2017

Modlitby k Pánu Nrsimhadévovi

Pán Nrsimhadév je vigna vinasa – ničitel všech překážek na cestě oddanosti. Šríla Bhaktivinód Thákur napsal tyto dvě knihy:
– Navadvíp Dhám Mahátmja, která nám popisuje parikramu skrze Šrí Dhám Majápur
– Navadvíp Bháva Taranga, což je kniha, která nás bere na ta stejná místa jako Navadvíp Dhám Mahátmja, ale tentokrát popisuje vnitřní zážitek z těchto míst. Proto je také nazvána Navadvíp Bháva Taranga. Taranga zmanená vlny, neboli vlny bhávy, která je zažívána v Navadvípu - různé druhy emocionálních stavů!

Následně popisuje cesty do Nrsimha Pali, zvaného též jako Nrsimha Tírtha, místa zasvěceného Pánu Nrsimhadévovi. Poté se Šríla Bhaktivinód Thákur modlí k Pánu Nrsimhadévovi, aby odstranil všechny překážky na cestě oddané služby, a on se tak mohl plně zaměstnat ryzí oddanou službou Rádě a Krišnovi.

Z toho vidíme, že naším prvotním důvodem pro uctívání Pána Nrsimhadéva není ochrana. Nebo minimálně to není ochrana od vnějšího nebezpečí, nikoliv ochrana před všemi možnými druhy Hiranjakašipuů, kteří žijí v sousedství nebo kdekoliv jinde. Dobře, možná do určité míry ano, ale to je druhotné...

Zejména se snažíme překonat démonské sklony v nás samotných a Pán Nrsimhadév jako vigna vinasa nás očišťuje od této nákazy a odstraňuje všechny překážky. Sarva vigna vinasa, všechny překážky na cestě oddané služby jsou odstraněny - to je naše modlitba a je to také Prahládova modlitba, což je též velice pěkné.

Kadamba Kánana Svámí, 2. května 2015, Simháčalam, Německo, Šrímad Bhágavatam 5.18.8

Původní text v angličtině zde.

Přeložil MadhuPandit dása

Pokračujte se čtením!

Šrímad Bhágavatam nám dává úplný popis Krišnova zjevení, Jeho povahy i činností. Tímto způsobem, pohroužením se do Bhágavatamu, získáváme vše - vše, abychom věděli, kdo Krišna je. Nejprve je popsáno, že ze všech inkarnací je Krišna Nejvyšší Pán - ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam (Šrímad Bhágavatam 1.3.28). A pak se konečně v desátém zpěvu dostáváme k detailům. Tímto způsobem, čtením, můžeme postupně chápat a začít Krišnu oceňovat. Z tohoto důvodu Šrí Čaitanja Maháprabhu mluvil o Bhágavatamu -  nejen pro ustanovení pravdy, ale i pro její vychutnávání. Je řečeno, že Bhágavatam je především pro radost.

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

(Šrímad Bhágavatam 1.1.19)

Bhágavatam je pro požitek. K oceňování Krišny. Užívat si Krišny. Proto musíme číst Bhágavatam až do chvíle, kdy to začne být skutečně inspirativní. Pokud Bhágavatam čtete a ještě to není úplně inspirativní, pokračujte se čtením až do té doby, než bude. Třebaže to trvá hodiny, dny, týdny, měsíce nebo dokonce roky - pokračujte se čtením, dokud to nebude plně inspirující. Poté, když už to bude plně inspirující, už nemůžete přestat číst. A tam se chceme dostat - do bodu, kdy už nebudeme moci přestat číst!

ČČ Madhya-lílá 25.265-267, 4. června 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

pátek 23. června 2017

Staré rozbité auto hmotné existence

Byla tedy vznešena otázka o naříkání a zda je způsobeno hmotným ztotožňováním. No, naříkání existuje dokonce i na duchovní úrovni. V tomto světě je však přirozené dychtit a lamentovat, když máme předem vytvořené představy toho, co chceme od světa. Však víte... "Mám svůj sen a to je to, co chci, a ono to prostě nefunguje! Tak tvrdě se snažím, ale můj sen se nenaplňuje. Jsem chudák! Proč se můj sen neděje?!" Takhle to je, když máme hmotný sen.

Pokud nemáme hmotné sny, necháváme to být a říkáme: "Hmotný svět je staré rozbité auto. Nikdy nebude opravený." Znáte to - spravíte jednu stranu a rozbije se druhá. Tak to je. Neměli bychom začít snít: "Bude to úžasné," protože ono nebude. Zaměřujeme se na duchovní život a pak zde není hmotný nářek.

Duchovní lamentace má jinou povahu. Velcí oddaní někdy naříkají: "Nemohu dosáhnout Krišny!" Ale nářek samotný zvyšuje jejich dychtivost být s Krišnou. Duchovní lamentace tedy zvyšuje naši extázi, naši připoutanost. Duchovní nářek je zdravá věc, jež nás povznáší, zatímco ten hmotný... No, víte, když v něm pokračujete, dostanete se do černé díry deprese a všechno bude více a více skličující, až nakonec budete potřebovat prášky.

ČČ Madhya-lílá 25.265-267, 4. června 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 22. června 2017

Slavní oddaní

Když jeho žáci viděli Prabhupádu ležet na posteli během jeho poslední dnů, říkali: "Jak se může dít něco tak hrozného? Jak se tohle může dít?"

A Prabhupáda řekl: "Nemyslete si, že vám se to nestane, protože stane." Taková  je tedy situace. Čistí oddaní také prochází procesy hmotné energie. I čistí oddaní jsou vtěleni. Čistí oddaní také čelí těžkostem: horko a chlad, hlad a žízeň, nemoci a stáří - tomu všemu čelí! Ale oni to neberou vážně, protože ví, že tohle je jen tělo, že se to děje tělu. Takže tohle chápání "nejsem toto tělo" opravdu znamená, že cokoli se stane, není závažné; "nejsem tohle tělo," a proto celý hmotný svět, jenž se vztahuje k tělu, není důležitý!

Hmotný svět můžeme prostě odepsat, ale to, co můžeme použít pro službu Krišnovi, si vezmeme. Nad zbytkem hmotného světa však zlomíme hůl.

Čistí oddaní zasvěcují své životy službě. Nemusíme je hned rozeznat, ale pak to velice jasně vyjde najevo, aby to všichni viděli. Tyto výjimečné osobnosti, které dávají své životy, které věrně začínají, věrně nepřestávají a poté stále věrně pokračují až do konce - takové osoby se stanou slavnými!

Šrímad Bhágavatam 8.12.6, 20. března 2013, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

středa 21. června 2017

Tajná mantra

Pán Brahmá slyšel zvuk Krišnovy flétny a poté zvuk této flétny vyšel z jeho úst prostřednictvím Gajátrí mantry. Skrze Gajátrí mantru můžeme slyšet Krišnovu flétnu. To činí druhé zasvěcení trochu více vzrušujícím. Není to jen o tom, že je člověk bráhmana. Není to jen o kvalitě dobra, ale také slyšíme Gajátrí mantru, jež vyšla z Brahmových úst poté, co slyšel Krišnovu flétnu. Je řečeno, že Gajátrí mantra je jako zvuk Krišnovy flétny v podobě mantry. To je velmi zajímavé, a proto je to tajná mantra!

Šrímad Bhágavatam 7.15.68, 25. dubna 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

úterý 20. června 2017

Jsme pro KrišnuNa přebalu jednoho z prvních časopisů Návrat k Bohu byl obrázek, jak řezník zabíjí zvíře.
A Prabhupáda se zeptal: „Proč jste tam dali toto? Proč jste to tam dali?“
„No, copak nejsme proti jedení masa?“
Prabhupáda řekl: „Nejsme proti ničemu. My jsme pro Krišnu.“

Takže naší starostí je být pro Krišnu, nejenom být proti tomuto, proti tamtomu...“ Samozřejmě – PRO Krišnu znamená to, co těší Krišnu. V jedné přednášce Šríla Prabhupáda říká: „ Ano, Krišna říká patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati, Krišna říká nabídni mi květ, ovoce, list, nějakou vodu. Ale kdyby Krišna řekl - nabídněte mi zvířecí maso,“ řekl Prabhupáda, „pak bychom obětovali všechna zvířata!“ 

Myslím, že v tu chvíli se všechna zvířata zatřásla, protože na chvíli Prabhupáda připustil: "Ano! My je všechna zabijeme, když si to Krišna bude přát." Ale Krišna řekl patraḿ puṣpaḿ phalaḿ toyaḿ, ovoce, květinu, lístek, vodu. Takže takto je naplněna Krišnova touha.

Stockholm, Švédsko, přednáška ze ŠB 1.17.1, 20.dubna 2013
 


neděle 18. června 2017

Jako Pán a služebník!

Kadamba Kánana Svámí, 14. března 2013, Amsterdam, Holandsko, BG 7.24

Jaký je význam hudby, pokud není určena k pozvednutí vědomí? Jsou různé druhy hudby – bláznivá, která vás táhne dolů – když není použita k pozvednutí vědomí, tak k čemu je? K čemu jsou budovy, pokud tyto budovy nedělají něco pro pozdvižení lidstva? K čemu to vše je? Obrovský mrakodrap a pak co? Měli jsme „dvojčata“ (v New Yorku) a pak „boom“ a šla dolů – všechny záznamy v nich dočista zmizely! Všechny špinavé peníze v těch budovách zmizely v kouři. Co na to říct...

Pokud vidíte vše ve vašem životě ve spojení s Nejvyšším, pak si uvědomujete: „Já jsem tento svět nestvořil. Já jsem se tu objevil a on už tu byl. Proto není můj. Je stvořen někým jiným – Nejvyšším Pánem a je Jeho. A já ho mám použít pro Něj a nikoliv pro sebe.“ Pak se stanete agentem; stanete se prostředníkem, stanete se nabitými, elektrifikovanými, mystickými - budete nabiti duchovní energií. Tehdy budete duchovně zmocněni. To je význam lidské existence. Vyvinout zbožné vlastnosti!

Pokud je někdo služebníkem, pak služebník přirozeně vyvíjí vlastnosti svého pána, protože cokoliv je důležité pro pána, mělo by být důležité pro služebníka. A tímto způsobem služebník postupně vyvíjí vlastnosti, jako má pán. A proto oddaný vyvíjí vlastnosti, jaké má Krišna, a on či ona se stává hodinu za hodinou, den za dnem stále zbožnější a svatější. Tato zbožnost se pak projevuje nejenom jako „na obloze, oddanými modlitbami, se slzami kanoucími po tvářích a zapalujíce svíce.“ Ale také zpátky na zemi ve všech ohledech a všem jednání. Všechno je posvátný prostor. Veškeré výměny by měly být posvátný prostor, stejně jako veškeré jednání by mělo být posvěceno. To je náš život! Musí se po všech stránkách přeměnit.

Původní článek v angličtině zde.

sobota 17. června 2017

Dokonalý protějšek neexistuje

Čistí oddaní Pána se zajímají pouze o uspokojování smyslů Nejvyššího Pána, hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Bhakti-rasamrta-sindhu 1.1.2). Nedělají si starosti s hmotným světem, protože si uvědomují, že v hmotném světě je vše pouze dočasné a proto každý vztah, který máme s materiální energií, nevydrží, a proto bude také bolestný.
Ať máme cokoli, připoutáme se k tomu, a ono se to pak časem rozpadne. To je povaha čehokoli materiálního, takže o čem to je? "Miluji svůj nádherný hrad z písku, je tak úžasný! Ale on nevydrží, bude zničen; tolik snů..."

pátek 16. června 2017

Co když...

Někdy mohou malé věci mít tak velký význam. Když se to nestane, tak to také může být k něčemu užitečné. Bylo mi kolem čtrnácti let, seděl jsem v autobuse a vedle mě bylo jedno prázdné sedadlo. Pak přistoupil do autobusu ten Hare Krišna a já jsem si říkal: "Ale ne...," protože jsem věděl, že jediné prázdné sedadlo v autobuse bylo vedle mě. Myslel jsem si: "Ó Bože! Ale ne! Doufám, že se tohle nestane!" Skoro jsem se plazil po stěně autobusu! No jasně, sedl si vedle.

Podíval jsem se na něj a myslel jsem si: "Ó můj Bože. Ale ne! Hare Krišna!"

On se zase podíval na mě: "Hm, hipík. Ó Bože! Hipík! Ale ne!"

A já jsem si říkal: "Ale ne, Hare Krišna!"

čtvrtek 15. června 2017

Vzdejte se utrpení!

Kadamba Kánana Svámí, 8. června 2014, Stockholm, Švédsko, ŠB 1.5.14

Nejsme proti hmotným touhám – nemáme s nimi žádný problém! Hmotný požitek a hmotné touhy nejsou vůbec problém, ale nejsou dovoleny žádné hříšné touhy a žádný hříšný požitek. Zde je ta hranice. Je zde rozsah pro požitek z hmotné energie, protože jen odříkáním nemůžeme dosáhnout duchovního světa, je to díky službě a díky lásce! Díky službě Krišnovi a díky vyvinutí lásky k Němu se pozdvihneme nad hmotnou energii.

A poté přirozeně ztratíme chuť pro nižší věci. Hříšných činností se musíme vzdát, a to může být zpočátku těžké, protože jsme po dlouhou dobu byli zvyklí na nějaké zakázané činnosti. Ale tyto činnosti nepřináší štěstí, hříšné činnosti přináší pouze utrpení a neštěstí. Přinášejí utrpení, různé druhy utrpení. A proto není moc čeho se vzdávat, protože to, čeho se skutečně vzdáváme, je utrpení.

A dokonce i zbožný požitek dokáže zaujmout mysl! Dokonce i to, co je dovoleno, dokáže stále uchvátit mysl, a pak začneme na tom požitku ulpívat. Proto vidíme, že některé moudré osoby se vzdávají i tohoto. Říkají: „Zapomeň na to. Víš... proč se tím vůbec zabývat.“ Protože i touhy po hmotném požitku, který je dovolen, nedokážou nikdy naprosto uspokojit mysl!

Původní článek v angličtině zde.

úterý 13. června 2017

Malé krůčky k úspěchu

V duchovním životě čelíme výzvám. Zaměřujeme se na velmi vysoký cíl, ale nechceme se k němu přibližovat fanaticky, kdy se jen tlačíme do nejodříkavějších situací a snažíme se je udržet. Ne, někdy musíme přijímat malé krůčky, ale nikdy bychom neměli dělat krok zpět! Člověk by v duchovním životě neměl jít zpět. Kdykoli přijme nějakou úroveň vyššího závazku, musí ho udržet!

ČČ Madhya-lílá 200 - 250, duben 2012, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

sobota 10. června 2017

Jednou ranou - ohlédnutí za pokusem o vraždu ve Vrindávanu


Otázka: Jedním z vašich úkolů byla pozice chrámového prezidenta ve vrindávanském Krišna-Balarám Mandiru. Chtěl bych se k tomuto okamžiku ve vašem životě vrátit, protože to je velmi mimořádné a řadovému oddanému se nestane, aby mu hrozilo zavraždění. Jak se s tím vyrovnáváte a pociťujete ještě dnes nějaké následky tohoto útoku? Cítíte se ohrožen, nebo jaký k tomu máte postoj?

KKS: Když jsem se stal chrámovým prezidentem ve Vrindávanu, byla tam těžká situace. Vrindávan je místo, které je duchovní svět; je transcendentální. Ale na povrchu tohoto transcendentálního místa je jiné místo, svět yoga-máji a iluzorní indická vesnice, která zakrývá duchovní Vrindávan. V současné době, na úrovni toho pokryvu, se Vrindávan nachází v Uttar Pradéši, což je indický stát, kde moc neplatí žádné zákony, a život v regionu tomu odpovídá. Není tam příliš pravidel a pořádku. Takže je ve Vrindávanu tak trochu mafie. Obyčejní lidé se s tímhle nesetkají, ale když jste prezident velké instituce, můžete se s těmito lidmi dostat do nějaké interakce. Kupoval jsem pro chrám nějaké pozemky a během toho jsem jednou přišlápl palec lidem od mafie, protože za mnou přišli s tím, že mi prodají půdu, kterou jsem pak koupil přímo od majitele a ne od nich, a ušetřil jsem tím 60.000 dolarů, mimochodem ne australských ale amerických, což je spousta peněz. Takže to mohl být jeden z motivů, proč se mi něco stalo. Mohly být i jiné důvody. Třeba nějaký nespokojený oddaný. Ve velkém chrámu vždycky nějaký naštvaný oddaný je.

středa 7. června 2017

Kdo jsme byli v minulém životě?

Kdo jsme byli v minulém životě? Přemýšlel jsem o tom. Možná už jsme byli oddaní a vybouchli jsme, takže jsme se zase vrátili - je to možné. Na druhou stranu to také mohlo být tak, že jsme byli červem, nějaký vaišnava plivl a přistálo to na naší hlavě, čímž jsme dosáhli lidského zrození a naše oddaná služba započala. Také to mohlo být tak, že jsme byli krysa a nějakým způsobem jsme snědli prasádam, a proto stále máme krysí mentalitu.

Přednáška, 2010, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 5. června 2017

Po čem toužím

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ
Můj duchovní učitel mi dal vždycky co proto, když jsem nezačal nějakou takovouhle modlitbou. Pak dokonce ani neposlouchal můj offering. Tak proto jsem ji řekl.

Minulý rok se můj život tak trochu ocitl tzv. na šikmé ploše. Za normálních okolností máte průměrnou délku života. Každý z vás v této místnosti má životní očekávání. Tak nějak si říkáte: "No, víte, pravděpodobně budu žít mnoho dalších let," ale když potom takto onemocníte, už si nejste tak jistí. Teď je to pryč, všechno je dobré a jasné, ale přesto si nejsem jistý, jak dlouho to může trvat. Takže mám nový důvod chtít využívat svůj čas pěkně a také využívat pěkně naše vztahy. Můžu žít do 99, kdo ví? I když doufám, že ne. 99? Ale co...

Nechci tento festival zahalit do nějaké pochmurné nálady, ale samozřejmě to v poslední době trochu zaměstnávalo mou mysl. Takže jsem musel začít přemýšlet: "Co kdybych měl jen hodně málo času, co bych dělal?" Přemýšlím tedy takto - chci psát víc knížek a na tomhle budu pracovat. Vydal jsem pro vás malou knížku, ve které jsou jen citáty. Už jsme i dříve vydali pro vjása-púdžu knihy, kde byly výňatky z mých přednášek a z blogu a byly pěkné, ale tentokrát vám dávám něco jiného. Dávám vám výběr všech citátů, které jsem shromáždil během dlouhé doby. Takže jsem se ve skutečnosti pokusil zabalit zajímavé věci do jedné knížky, protože jsem si říkal, že tohle chci dát. Něco, co je výsledkem mé práce - mého studia písem a vyjmutí věcí, které jsem považoval za pěkné, cenné, důležité nebo zajímavé, a ty vám dát. To je ta myšlenka.

Už jsem dnes ráno mluvil a budu mluvit znovu, dostanu spoustu příležitostí říct mnoho věcí. A jedna věc, kterou chci říct, je, že je to na vás. Je na vás to vzít a něco z toho udělat. Ano, byl bych rád, kdyby náš vztah byl vážnější. Taková je fáze mého života, kdy stárnu. Vjása-púdža jsou také narozeniny. A já zde stárnu. 64! Takže se snažme a skutečně dělejme něco víc než jen abychom byli nějak okolo v Hare Krišna hnutí. Snažme se a přijměme výhodu tohoto Hnutí pro vědomí Krišny. To je to, po čem toužím!

Přednáška na vjása-púdže 2017

Původní text v angličtině zde.

sobota 3. června 2017

Získejme milost!

Žádné místo na světě mě nepřitahuje, kromě Vrindávanu, musím upřímně říci. O čem je jakýkoliv kopec, když to není Govardhan? K čemu je plavání v nějakém jezeře, když to není Kusum Sarova? Když to není transcendentální, dokonce i když je to krásné, pokud nezískáváte milost, zatímco plavete?! Pak mě to nenadchne.

Ale tyto transcendentální vody ve Vrindávanu ano! Ó ano! Přál bych si tam plavat znovu a znovu, i když budou plné zelených rostlin a vylezete s rostlinou na hlavě! Pojďme! Získejme milost!

Kadamba Kánana Svámí, 10. července 2013, Fruska Gouranga, Srbsko, Seminář 2

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 1. června 2017

Pomalu, ale jistě

Stárnutí se odehrává pomalu! Nevšimnete si toho až do doby, kdy přijde den, kdy se podíváte do zrcadla, a pomyslíte si: "Ó můj Bože, mám tolik vrásek! Nikdy předtím jsem je neměl..." Takové je stárnutí - stárnete každý den, ale každý den to nevidíte. Stejným způsobem každý den děláme duchovní pokrok, ale nevidíme to. Někdy však máme chvíli, kdy cítíme: "Vlastně se někam dostávám, posouvám!" Stále děláme pokrok, takže musíme i nadále sloužit, snažit se...

Přednáška, červen 2011, Nová Ekačakra, Slovensko

Původní text v angličtině zde.