středa 26. dubna 2017

Odhodlání vs. poznání

Všichni jsme v hmotné situaci a shrnul bych to jako: "Někdy jste vy na slonovi a jindy je slon na vás!" Toto je materiální život, nebude to vždycky jednoduché, ale musíme chránit svůj duchovní život a snažit se dělat něco, abychom hájili své vědomí Krišny.

Nic není snadné; proto musíme pracovat na svém vlastním přesvědčení. Musíme pochopit, proč to děláme. Čím lépe tomu budete rozumět, tím budete přesvědčenější.

Mám rád příběh o Karnovi. Byl přijat jako žák Parašurámy, jenž se ho předtím zeptal, jestli je kšatriya. Všichni Karnovi říkali, že kšatriya není, a tak řekl: "Ne, nejsem kšatriya." Byl tedy Parašurámou přijat, velice hezky mu sloužil a učil se používat všechny ástry a nebeské zbraně. Jednoho dne byl Parašuráma velmi potěšený a odpočíval s hlavou na klíně svého žáka, když Karnu bodl do nohy nějaký hmyz. Nechtěl vyrušit svého duchovního mistra, takže s velkým odhodláním zvládl zůstat klidný. I přesto, že bolest byla nesnesitelná, toleroval ji a nepohnul se. Duchovní učitel pěkně spal, ale když se probudil, uviděl krev a ptal se, co se stalo. Karna vysvětlil, že onen hmyz ho bodl do nohy. A pak Parašuráma ucítil kšatriyu, takže řekl: "Jak jsi mohl tolerovat... Jak jsi mohl snést takovou bolest? Nikdo nemůže vydržet takovou bolest kromě kšatriyi!"

Takže já mám rád tento bod, protože ukazuje, že na chvíli je snášenlivost kšatriyi silnější než bráhmany, ale dlouhodobě je tato schopnost u bráhmany silnější! Ale proč? Protože tolerance kšatriyi je založena na odhodlání: "Měl bych to dělat...," ale jak dlouho tohle můžete říkat... Jeden den, jeden týden, jeden měsíc, jeden rok, deset let, dvacet let? Je to obtížné. Ale snášenlivost bráhmany je založena na poznání, a protože je založena na poznání, jeho přesvědčení je silnější, poněvadž vidí, že nemá žádnou jinou možnost. "Co jiného můžu dělat? Vím, že je těžké být oddaným; vím, že to je boj, ale co jiného tady můžu dělat? Není zde nic jiného, žádná jiná možnost!"

Šrímad Bhágavatam 1.10.4, 23. září 2014, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

pondělí 24. dubna 2017

Karmické přesvědčení

Mít dobrou karmu je požehnání. Je požehnání být odpoutaný. Ušetří vám to hodně problémů. Je to zkratka. Zbožnost je cenná, ale když dojdeme k požehnáním bhakti - bhakty-unmukhī sukṛti (ČČ Madhja 22.45, význam)... Požehnání bhakti jsou úžasná! Jsou úžasná, protože nás mohou přirozeně velice jednoduše vzít ke Krišnovi!

Byl jsem v Německu a sdílel jsem pokoj s Bhakti Bhúšanou Svámím. Bhakti Bhúšana Svámí je oddaný, který se připojil k tomuto hnutí v Německu v jeho velmi rané fázi, úplně na začátku. Co se v podstatě stalo bylo to, že vědomí Krišny začalo v Americe a poté přišlo do Evropy.

sobota 22. dubna 2017

Láskyplné výměny

Tamál Krišna Mahárádž míval tento obrázek ve svém domě ve Vrindávanu. Prabhupáda je na něm tak blažený, že Tamál Krišna Mahárádž byl udiven silou tohoto štěstí. Oddaná služba je susukham kartum avyayam (Bhagavad-gítá 9.2), vykonávána radostně. A déšť květin, které shazují oddaní, je poté příznakem lásky a respektu. Láskyplná výměna je základem sankírtanového hnutí Pána Čaitanji. Prabhupáda dal tolik úžasných darů oddané služby a oddaní přijali tuto oddanou službu s takovou upřímností...

Přednáška, 30. listopadu 2012

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 20. dubna 2017

Přitáhnout milost

Jaký přínos pro nás bude mít samotné odříkání? Získáme Krišnovu milost pouhým postěním se nebo tím, že se vzdáme světa?

Ne! Přijetí oddané služby Krišnovi je to, jak získáme Jeho milost. Ale v průběhu této služby je zde mnoho odříkání. V rámci oddané služby Krišnovi se musíme vzdát mnoha věcí, samotné odříkání však není vyžadováno. Není pravda, že ten, kdo jí méně než všichni ostatní a kdo spí méně než ostatní těší Krišnu nejvíce? Ne.

Krišna říká v Bhagavad-gítě: "Oddaný, který káže mou slávu, je Mi nejdražší." ANO! Opěvování Krišny zůstává tou činností, která přitahuje nejvíce Jeho milosti.

Přednáška, 30. srpna 2009

Původní text v angličtině zde.

úterý 18. dubna 2017

Už žádné utrpení

Musíme rozvíjet duch soucitu. Soucit je v jistém smyslu přirozený, protože my sami v tomto světě zakoušíme utrpení a známe bolest utrpení. Když tedy vidíme, že někdo jiný prochází tím, čím my, přirozeně je zde soucit. Nejdříve tak člověk musí alespoň do nějaké míry vědět, co je to utrpení. Když někdo trpěl, stane se soucitnějším, protože začne chápat, že to je prostě příliš. V tomto světě nejsou žádné výjimky: nikdo není od utrpení osvobozen.

Vaišnava je však automaticky oproštěn od utrpení tím, že rozvíjí extatický vztah s Krišnou. Tento extatický vztah s Krišnou odstraňuje veškeré utrpení. Oddaná služba ničí všechno utrpení, automaticky ho překonáváme. To je povaha oddané služby, ačkoli to může trvat nějakou dobu.

Přednáška, 20. ledna 2005

Původní text v angličtině zde.

neděle 16. dubna 2017

Nevyřčený slib

Řekl bych, že v našem Hare Krišna hnutí je jednou z hlavních příčin toho, že oddaní "vyschnou" ve svých duchovních praktikách to, že se nepohrouží do čtení. Vidíte - zpívání je něco, co děláte, protože to lze změřit: 16 kol - je to velice jasné. Avšak neslibujeme to, že budeme hodinu číst. Prostě to neslibujeme, takže tomu nedáváme stejnou naléhavost. Stejná naléhavost by zde ale být měla. Čtení písem je velmi důležité. Velice, velice důležité. Pokud nečteme, zaručuji vám, že všechno okorá, vyschne.

Čtení má schopnost tak nějak změnit celou naši vizi zpět na transcendentální. Je tedy velmi důležité a spousta oddaných vám řekne: "Čítával jsem mnohem víc před tím, než jsem se připojil..." A mnozí by s tím souhlasili. Já chápu, že okolnosti a kultura, ve které žijeme, nejsou příznivé, že musíme zápasit, abychom to dělali, ale skutečně to je důležité. A když máte tolik služby, že nemáte nikdy čas na čtení, možná je čas promluvit si se staršími vaišnavy o tom, aby vám na to dali nějaký čas. Samozřejmě také vím, že když tu trochu času dostanete, během dvou minut usnete. Ale znal jsem jednoho oddaného, který byl opravdu zapálený. Jednou rukou uklízel a pomocí druhé se učil śloky. Dělal to a byl velice učený.

Přednáška, duben 2008, Amsterdam, Nizozemsko

Původní text v angličtině zde.

pátek 14. dubna 2017

Žádné zlé pohledy aneb Čisté dobro

Není možné mít čistý a vznešený charakter, pokud nejsme duchovně realizovanou osobou. Není to možné, pokud nemáme služebnický postoj k Bohu. Konec konců od Něj všechny dobré vlastnosti vzešly a On je jediným důvodem k udržování dobrých vlastností.

Existuje filozofie nazvaná humanismus, která v základu představuje zbožné chování – jste dobročinní, laskaví, milostiví a všechny tyto  věci, ale není tam žádný Bůh. Snažíme se vyvinout tyto vlastnosti, ale proč bychom je měli udržovat, když můžeme mít prospěch a být respektovaní? Jaký je vůbec z morálky užitek? Je to jako když se zlodějům daří lépe než čestným lidem. V čem je potíž, pokud je vše hmotné?

My rozumíme, že bez duchovnosti není možné udržet se na úrovni dobra. Není to možné, poklesnete zpět dolů. Pouze ten, kdo je odevzdaný oddanosti, se stane nesobeckým. Jen ten, kdo je nesobecký, se může stát nezávistivým. Protože pokud jste sobečtí, chcete něco, co patří někomu jinému. A pak se na něj začnete zle dívat.

Takže nesobeckost a čistotu vidíme u velkých osobností jako jsou Judhištira, který měl být na trůnu, a Ardžuna, jeho mladší bratr, jenž byl velkým bojovníkem své doby. Judhištira znal esenci všeho poznání. Znal odpovědi na všechny otázky. Věděl, jak funguje realita a rozuměl tomu, že vše co vidíme, je boží energie. Že cokoliv, co vidíme, je duchovní. Když viděl dřevo, kámen, oblohu, stromy, vše, chápal, že mají duchovní původ.

Kadamba Kánana Svámí, 14. března 2013, Amsterdam, Holandsko, BG 7.24

Původní článek v angličtině zde.