čtvrtek 29. června 2017

Mimo tento jeden život

Vidíme jen špičku ledovce a nikdy doopravdy nevíme, co se děje na všech úrovních. Nemůžeme to vidět, a to je celý problém. Můžu se dívat na toho, kdo sedí naproti mně. Můžu znát jeho jméno. Můžu vědět něco o jeho životě. Můžu znát jeho povahu a můžu si myslet: "Už jsem ho odhadnul! Ano, fajn, zaškatulkován." Ale pravda je, že nevím, kým byl v minulém životě. Nemám tušení. Nevím ani, kým byl ve stovce minulých životů, nemám představu. Ani nevím, čím bude v následujících stech životech. Nebo půjde na konci tohoto života zpátky k Bohu? Doufám, ale nevím to. A jak bych taky mohl? Ale Krišna všechny tyhle věci ví.Když jedná Krišna, jsou součástí rovnice všichni činitelé. Když jednáme my, je zde jen pár činitelů, a když něco děláme, doufáme, že to všechno vyjde. "Kéž mi Bůh pomůže." Doufáme, že všechno bude v pořádku, i když jsme udělali všechny plány a všechno perfektně uskutečnili - držíme si palce a doufáme, že to bude fungovat. Ale Krišna věci uspořádá dokonale. Takže On se nepochybně zajímá o dobro všech. Krišna se nepochybně zajímá o povznesení celého vesmíru a vždy věci zařizuje tak, aby byla duchovnost ve vesmíru dostupná všem a duchovní cesta zůstala otevřená.

Přednáška ŠB 8.20.13, září 2013, Cape Town, Jižní Afrika

Původní text v angličtině zde.

úterý 27. června 2017

Šťastný vaišnava

Ještě předtím, než jsem přišel k vědomí Krišny, jsem si myslel, že když se připojím k hnutí, bude to společnost velice stejně smýšlejících lidí, se kterými budu moci sdílet velmi důvěrné přátelství. Následně jsem byl šokován, když jsem se setkal s osobami, kterými jsem opovrhoval za jejich názory a ony se také k hnutí připojily! (smích)

Přemýšlel jsem: „Jak je to jen možné? Zrovna tenhle týpek! Jak se jen zrovna on mohl stát oddaným?!“ No, je tomu tak kvůli všestranné povaze hnutí pro vědomí Krišny. Lidé různých druhů, různých životních cest, naprosto opačných světových názorů se k hnutí pro vědomí Krišny mohou připojit, a proto také není vždy jednoduché mít důvěrný přátelský vztah s každým. Nejde to.

Někteří oddaní se nikdy nedostanou za hranici kolegů. Avšak máme v hnutí také přátele. S kolegy to může být velice neosobní, velice odměřené, s téměř žádnou náklonností, a proto se můžeme cítit osamělí, speciálně pokud jsme hluboce nevyvinuli  svůj vztah s Krišnou. Pokud jsme hluboce rozvinuli svůj vztah s Krišnou, nalezneme v něm uspokojení, které nás bude vyživovat i pokud jsme mezi lidmi sami. Když jste pak v tomto vztahu takto naplněni, musíte jej přinést zpět dolů na společenskou úroveň a začít rozvíjet vztah s lidmi. Ale bez cesty nejdříve vzhůru ke Krišnovi – a to znamená rozvinout s Krišnou vztah, připoutanost, prožívat s Ním důvěrné výměny a vždy cítit, že On na naše výměny reaguje – bez tohoto jsme na běžné společenské úrovni! Pak budeme schopni jednat jen s lidmi, kteří jsou stejné mysli, a ostatní budou zůstávat cizinci i pokud zpívají Hare Krišna. Pak budeme hnutím cizinců s pár přáteli, protože ke kolika lidem se stejně dokážete vztahovat, že?

Pokud jdeme vzhůru k připoutanosti ke Krišnovi a skutečně se s Krišnou vzájemně ovlivňujeme, velice důvěrně a v každé chvíli, a tento stav přineseme zpět dolů do vztahu s ostatními, pak se můžeme podobat Prabhupádovi! On měl tu schopnost. Nebyl omezen svým společenským pozadím. Mohl se plně vztahovat k hipíkům v Americe, přestože byli kulturně tak moc jiní a v natolik odlišném stavu života. Prabhupáda byl tak moc relevantní, a to je to, o čem hovořím, protože on šel ke kořenům věcí. Ano, dokud se nedostaneme sem, budeme stále osamoceni, protože se budeme sdružovat jen s těmi, kdo jsou na stejné úrovni mysli, a tam se budou aplikovat běžné společenské tendence. To je to, co vidím všude na světě. Samota se stává v našem hnutí problémem...

Kadamba Kánana Svámí, 8. června 2014, Stockholm, Švédsko, Šrímad Bhágavatam 2.5.14

Původní text v angličtině zde.

Přeložil MadhuPandit dása

neděle 25. června 2017

Modlitby k Pánu Nrsimhadévovi

Pán Nrsimhadév je vigna vinasa – ničitel všech překážek na cestě oddanosti. Šríla Bhaktivinód Thákur napsal tyto dvě knihy:
– Navadvíp Dhám Mahátmja, která nám popisuje parikramu skrze Šrí Dhám Majápur
– Navadvíp Bháva Taranga, což je kniha, která nás bere na ta stejná místa jako Navadvíp Dhám Mahátmja, ale tentokrát popisuje vnitřní zážitek z těchto míst. Proto je také nazvána Navadvíp Bháva Taranga. Taranga zmanená vlny, neboli vlny bhávy, která je zažívána v Navadvípu - různé druhy emocionálních stavů!

Následně popisuje cesty do Nrsimha Pali, zvaného též jako Nrsimha Tírtha, místa zasvěceného Pánu Nrsimhadévovi. Poté se Šríla Bhaktivinód Thákur modlí k Pánu Nrsimhadévovi, aby odstranil všechny překážky na cestě oddané služby, a on se tak mohl plně zaměstnat ryzí oddanou službou Rádě a Krišnovi.

Z toho vidíme, že naším prvotním důvodem pro uctívání Pána Nrsimhadéva není ochrana. Nebo minimálně to není ochrana od vnějšího nebezpečí, nikoliv ochrana před všemi možnými druhy Hiranjakašipuů, kteří žijí v sousedství nebo kdekoliv jinde. Dobře, možná do určité míry ano, ale to je druhotné...

Zejména se snažíme překonat démonské sklony v nás samotných a Pán Nrsimhadév jako vigna vinasa nás očišťuje od této nákazy a odstraňuje všechny překážky. Sarva vigna vinasa, všechny překážky na cestě oddané služby jsou odstraněny - to je naše modlitba a je to také Prahládova modlitba, což je též velice pěkné.

Kadamba Kánana Svámí, 2. května 2015, Simháčalam, Německo, Šrímad Bhágavatam 5.18.8

Původní text v angličtině zde.

Přeložil MadhuPandit dása

Pokračujte se čtením!

Šrímad Bhágavatam nám dává úplný popis Krišnova zjevení, Jeho povahy i činností. Tímto způsobem, pohroužením se do Bhágavatamu, získáváme vše - vše, abychom věděli, kdo Krišna je. Nejprve je popsáno, že ze všech inkarnací je Krišna Nejvyšší Pán - ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam (Šrímad Bhágavatam 1.3.28). A pak se konečně v desátém zpěvu dostáváme k detailům. Tímto způsobem, čtením, můžeme postupně chápat a začít Krišnu oceňovat. Z tohoto důvodu Šrí Čaitanja Maháprabhu mluvil o Bhágavatamu -  nejen pro ustanovení pravdy, ale i pro její vychutnávání. Je řečeno, že Bhágavatam je především pro radost.

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

(Šrímad Bhágavatam 1.1.19)

Bhágavatam je pro požitek. K oceňování Krišny. Užívat si Krišny. Proto musíme číst Bhágavatam až do chvíle, kdy to začne být skutečně inspirativní. Pokud Bhágavatam čtete a ještě to není úplně inspirativní, pokračujte se čtením až do té doby, než bude. Třebaže to trvá hodiny, dny, týdny, měsíce nebo dokonce roky - pokračujte se čtením, dokud to nebude plně inspirující. Poté, když už to bude plně inspirující, už nemůžete přestat číst. A tam se chceme dostat - do bodu, kdy už nebudeme moci přestat číst!

ČČ Madhya-lílá 25.265-267, 4. června 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

pátek 23. června 2017

Staré rozbité auto hmotné existence

Byla tedy vznešena otázka o naříkání a zda je způsobeno hmotným ztotožňováním. No, naříkání existuje dokonce i na duchovní úrovni. V tomto světě je však přirozené dychtit a lamentovat, když máme předem vytvořené představy toho, co chceme od světa. Však víte... "Mám svůj sen a to je to, co chci, a ono to prostě nefunguje! Tak tvrdě se snažím, ale můj sen se nenaplňuje. Jsem chudák! Proč se můj sen neděje?!" Takhle to je, když máme hmotný sen.

Pokud nemáme hmotné sny, necháváme to být a říkáme: "Hmotný svět je staré rozbité auto. Nikdy nebude opravený." Znáte to - spravíte jednu stranu a rozbije se druhá. Tak to je. Neměli bychom začít snít: "Bude to úžasné," protože ono nebude. Zaměřujeme se na duchovní život a pak zde není hmotný nářek.

Duchovní lamentace má jinou povahu. Velcí oddaní někdy naříkají: "Nemohu dosáhnout Krišny!" Ale nářek samotný zvyšuje jejich dychtivost být s Krišnou. Duchovní lamentace tedy zvyšuje naši extázi, naši připoutanost. Duchovní nářek je zdravá věc, jež nás povznáší, zatímco ten hmotný... No, víte, když v něm pokračujete, dostanete se do černé díry deprese a všechno bude více a více skličující, až nakonec budete potřebovat prášky.

ČČ Madhya-lílá 25.265-267, 4. června 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 22. června 2017

Slavní oddaní

Když jeho žáci viděli Prabhupádu ležet na posteli během jeho poslední dnů, říkali: "Jak se může dít něco tak hrozného? Jak se tohle může dít?"

A Prabhupáda řekl: "Nemyslete si, že vám se to nestane, protože stane." Taková  je tedy situace. Čistí oddaní také prochází procesy hmotné energie. I čistí oddaní jsou vtěleni. Čistí oddaní také čelí těžkostem: horko a chlad, hlad a žízeň, nemoci a stáří - tomu všemu čelí! Ale oni to neberou vážně, protože ví, že tohle je jen tělo, že se to děje tělu. Takže tohle chápání "nejsem toto tělo" opravdu znamená, že cokoli se stane, není závažné; "nejsem tohle tělo," a proto celý hmotný svět, jenž se vztahuje k tělu, není důležitý!

Hmotný svět můžeme prostě odepsat, ale to, co můžeme použít pro službu Krišnovi, si vezmeme. Nad zbytkem hmotného světa však zlomíme hůl.

Čistí oddaní zasvěcují své životy službě. Nemusíme je hned rozeznat, ale pak to velice jasně vyjde najevo, aby to všichni viděli. Tyto výjimečné osobnosti, které dávají své životy, které věrně začínají, věrně nepřestávají a poté stále věrně pokračují až do konce - takové osoby se stanou slavnými!

Šrímad Bhágavatam 8.12.6, 20. března 2013, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

středa 21. června 2017

Tajná mantra

Pán Brahmá slyšel zvuk Krišnovy flétny a poté zvuk této flétny vyšel z jeho úst prostřednictvím Gajátrí mantry. Skrze Gajátrí mantru můžeme slyšet Krišnovu flétnu. To činí druhé zasvěcení trochu více vzrušujícím. Není to jen o tom, že je člověk bráhmana. Není to jen o kvalitě dobra, ale také slyšíme Gajátrí mantru, jež vyšla z Brahmových úst poté, co slyšel Krišnovu flétnu. Je řečeno, že Gajátrí mantra je jako zvuk Krišnovy flétny v podobě mantry. To je velmi zajímavé, a proto je to tajná mantra!

Šrímad Bhágavatam 7.15.68, 25. dubna 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.