pondělí 29. listopadu 2021

Emoce v bhakti

Slovo bhakti může být přeloženo jako oddanost, oddaná služba. Bhaja je kořen bhakti. Bhaja dhatu zahrnuje lásku, službu a uvtívání. Esencí bhakti jsou emoce. Když mluvíme o ráse, zahrnuje city.

Zatímco jsme v tomto hmotném světě, stáváme se podmíněnými, proto máme nižší a vyšší přirozenost. Naše povaha má dvě stránky. Ta nižší se připoutala k pomíjivým a málo významným věcem, jako když jsem jako malý ztratil svého plyšového pejska. Dostal jsem se z toho. Vyrost jsem. Ale když mi bylo pět, tak to byla těžká chvíle. Pocity, které jsou příliš zasaženy pomíjivým, bychom neměli pokládat za moc důležité. Naše city musí být probuzeny k věčnému. Jak děláme pokrok, probouzíme naše city k věčnosti, ke Krišnovi, a tyto city se stávají příznivými. Když jsou napojeny na dočasné věci, tyto emoce nás k nim poutají, a jelikož jsou dočasné, zlomí nám srdce.

Dhám zůstává i poté, co je celý svět zničen. Po zničení vesmíru, když už tu nebude Anglie, Brazílie and Holandsko, bude dhám stále existovat. Ne přesně tak, jak ho vidíme teď, ale v duchovní, věčné podobě. Pojďme spojit naše emoce s věčným a to nás osvobodí.

 

(Kadamba Kánana Svámí, 17.listopadu 2018, Préma-Saróvar, Vrnidávana, Indie, parikrama 2018)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

 

 

pondělí 15. listopadu 2021

Jako drahokam

Je mnoho údů oddané služby, konkrétně 64. Tím, že se zaměstnáme v těchto 64 aspektech, můžeme udělat tolik duchovního pokroku. První je guru-padasraya - přijmutí útočiště u lotosových nohou duchovního učitele. Druhým je přijmout zasvěcení a duchovní pokyny. Třetím je s láskou duchovnímu učiteli sloužit.

Předtím, než dosáhneme lásky, můžeme sloužit ze strachu. Proč? Inu, šástry v našich srdcích vytváří mnoho strachu, jelikož je zcela jasné, že nemůžeme neposlouchat pokyny duchovního učitele. Pokud nenásledujete pokyny gurua, váš duchovní život bude zničen. Pokud to není až tak vážné, pak jen vyschnete a budete ve vaší praxi nedbalí. To vytváří určitý strach, ale je další důvod, proč se duchovního mistra bojíme. Nikdy předtím nad námi nikdo neměl takovou autoritu, dokonce ani naši rodiče, ani vláda či národní vůdci nemají nad námi takovou moc. Někdy si můžeme věci zjednodušit nebo způsobit občanskou neposlušnost, a jiní jsou skuteční kriminálníci. A jak toto všechno říkám, uvědomuji si, že se dívám přímo na právníka, který přede mnou sedí! (smích) Zažíváme naše omezení. Praktikujeme těchto 64 údů a a snažíme se sloužit našemu duchovnímu učiteli ne ze strachu, ale z důvěry k němu.  

Musíme vzít touhu duchovního učitele a nosit ji jako drahokam. Vezměte ji radostně a ne váhavě! Tento vztah s naším duchovním učitelem se musí stát naším největším pokladem a musíme v něj mít plnou víru. Když jde pán Nitjánanda do obchodu s alkoholem, neptáme se na jeho motivy. Máme důvěru, že tam jde proto, aby rozdával milost. Stejným způsobem musíme mít víru v našeho duchovního učitele. Musíme tomuto vztahu věnovat celou naši existenci. Musíme se stát tím, čím on si přejej, abychom se stali. 


(Kadamba Kánana Svámí, 17.listopadu 2018, Ter Kadamba, Vrndávan, Indie, Parikrama 2018)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 8. listopadu 2021

Méně chtíče, více pohroužení

Naše zpívání nezávisí na technice. Četl jsem knihu, která popisovala, že určitý druh hudby vytváří vlny alfa a způsobuje, že je mozek velmi vnímavý. Pomyslel jsem si, "Hloupost!" Dokonce i kdyby to fungovalo, byla by to jen dočasná pomoc. Vůbec by to nebylo podstatné, protože když chceme skutečně zpívat, musíme být přitahováni Krišnou. Tak přijdeme do bodu, kdy zpíváme pozorně.

Je řečeno, že v současnosti je naše vědomí zaměstnáno na smyslové úrovni, proto přijímáme prasádam, abychom tyto smysly uspokojili. Na mentální úrovni máme kírtan. Pro intelektuální úroveň máme filozofii. Můžeme intelektuálně plánovat pro Krišnu. Naše smysly můžeme používat pro dělání věcí pro Krišnu a takto se očistí a nebudou nás tolik obtěžovat, jelikož indriyani mano buddhir asyadhisthanam ucyate (Bhagavad-gíta 3.40) - chtíč se nachází ve smyslech, mysli a inteligenci. Je to chtíč, který způsobuje problémy. Zpíváme, ale kvůli vlivu chtíče se nemůžeme soustředit. Tím, že zaměstnáme smysly, mysl a inteligenci, se chtíč zmenší a potom se naše zpívání zlepší. Takto se vylepší naše pohroužení.


(Kadamba Kánana Svámí, 22.listopadu 2018, Surabhi-Kund, Govardhan, Indie, Parikrama 2018)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

 

úterý 2. listopadu 2021

Očistit a pozvednout

Očišťování je realistický prvek života. Mnoho lidí v dnešní době vchází do určité terapie s představou, že mohou něco v sobě překonat. Ve védské kultuře je očišťování v životě zásadní. Říká, že každý se musí očišťovat. V zásadě se rozumí, že každá živá bytost má vyšší a nižší přirozenost. Vyšší přirozenost nás pozvedá. Vynáší naše vznešené vlastnosti a dovádí nás do bodu, kdy jsme oproštěni od působení utrpení ostatním. Jednáním pro pozvednutí ostatních se následně pozvedáme my sami. Můžeme tedy vidět, že v každém z nás jsou tyto dvě stránky. Protoje zde nutnost očišťování předchozích věcí, které jsme udělali kvůli naší nižší povaze. A je potřeba zcela se očištit od tendence jednat podle naší nižší přirozenosti.


(Kadamba Kánana Svámí, 6.červemcey 2021, Gólóka Dhám, Německo, Šrímad Bhágavatam 6.1.18)  

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 19. října 2021

Krize středního věku

"Nenechme si ujít žádnou příležitost! Co když se v životě o něco ochuzujete? Takovou příležitost už možná nebudete nikdy mít!" To je běžný světonázor, jelikož je tento život považován za jediný. Nic po něm není a všechno, co chcete zažít, musíte zažít v tomto jednom malém životě. Čas plyne a musíte být rychlí. A to vytváří úzkost. Teď se musíte rozhodnout a mělo by to být to správné rozhodnutí, protože když uděláte špatné rozhodnutí, tak si můžete zkazit celý život! O čem je krize středního věku? Je to jednoduše přístup stáří a přístup toho, že ztrácíme a prohráváme, "Pomozte! Ztratím příležitost užívat si!" Krize středního věku, "Nechte mě si teď užívat, než bude příliš pozdě!" Amerika je zajímavá země, protože se tam  dokonce i staří lidé snaží být mladí. Chovají se jako by byli mladí, ale nic takového tam není. Je to spíše jako zralá evropská věc. Lidé se dnes oblékají jako by byli mladí a dělají všechno co dělávali v mládí. Nevědí, jak se k tomu vztahovat. Ale ano, v sedmdesáti jste stále mladí! (smích) V osmdesáti jste pořád silní. Ale to také nefunguje. Já sám to zažívám. To nefunguje, protože jdeme z mládí do naprosté nesoběstačnosti. Včera jsme jezdili na kole a den poté jezdíme na vozíku. Není nic mezi tím. Takže duchovní život je o realismu.


(Kadamba Kánana Svámí, 6.července 2021, Gólóka Dháma, Německo, Šrímad Bhágavatam 6.1.18) 

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 12. října 2021

Dokonalá osobnost

Je řečeno, že tato hmotná energie spočívá na duchovní energii. Vše spočívá na brahmanu, na duchovní energii. Vše má svůj původ tam. Ale vztahovat se jen k této duchovní energii v pozadí nestačí. Bhagavad-gíta říká: když dosáhnete stadia, kdy si skutečně uvědomíte, že vše opravdu spočívá na duchu a že vše je ve skutečnosti o duchu a ne o hmotné různorodosti, když toto opravdu víte, pak se stanete prasanátma - spokojeným sám v sobě - zcela spokojeným. Už žádné toužení, žádné naříkání, ale to nestačí. Protože to není jen o energii, je to také o osobním rysu Nejvyššího Pána. Je tu nejen božská energie, ale je zde také božská osobnost. My máme osobnost, každý je jiná osobnost, dokonce i zvířata, i rostliny, každá květina je jedinečná, vše má osobnost. Když tedy vidíme, že stvoření je naplněné osobností, myslíme si pak skutečně, že stvořitel žádnou osobnost nemá? Když vidíme osobnost Nejvyššího Pána a vidíme všude uvnitř stvoření Jeho osobnost, pak bychom měli vědět, že Nejvyšší Pán není jen energie, jak mohou někteří tvrdit. Ne, duchovní energie je Jeho energie, je jednou z Jeho energií, ale má také osobnost. Ale jakou osobnost? Zjevně dokonalou osobnost.


Kadamba Kánana Svámí, 26.září 2021, New York, přednáška na nedělním programu


Odkaz na přepis v angličtině je zde.


pátek 8. října 2021

Překonání vnitřních nedostatků

V duchovním životě není alkohol opěvován jako jeden z hmotných požitků v životě. Spíše je zavrhován. Je ve stejné kategorii jako jed. Inu, je pravda, že nevyživuje buňky v těle. Pokaždé, když vypijete nějaký alkohol, spálíte pár mozkových buněk a to můžete vidět na pravidelných pijácích v barech. Jejich tváře jsou trochu oteklé. Někteří mají vystouplé červené žíly a jejich ruce jsou taky trochu oteklé a červené. A jejich mozek je tupý, ne takový jako býval. A to se dá ve skutečnosti změřit tolika mrtvými mozkovými buňkami. Je to tak.

Není to jen alkohol, váš mozek mohou zabít i jiné látky. Je to velmi zajímavé. Intoxikace má následky a člověk si toho musí být vědom, nicméně někdo s chabou inteligencí může být vůči tomu poněkud rezervovaný. Inteligentní vědí, že to není potřeba, když je člověk vnitřně klidný. Takové věci jsou nutné, když je potřeba překonat vnitřní zábrany nebo vnitřní utrpení. Někteří lidé se například dokáží sociálně více otevřít po pár skleničkách. Pak je jednoduché mluvit a to se stává psychologickou závislostí. Nebo někdo cítí méně úzkosti, když kouří nebo cokoli takového. Toto jsou opravdu věci, které mají překonat vnitřní nedostatky. Jsou jiné způsoby jak se povznést nad naše nedostatky - přirozené způsoby, a tomu bychom měli dát přednost. Nejen že nás přirozené způsoby bhakti osvobozují od různých druhů problémů - mentálních potíží a podobně - kterých si všichni pár neseme. Nejen že nás od toho může osvobodit, ale také nás může napojit na vyšší úroveň štěstí. Potom se oprostíme od předchozího zapletení.

Kadamba Kánana Svámí, 6.července 2021, Goloka Dhám, Německo, Šrímad Bhágavatam 6.1.18

Odkaz na přepis v angličtině je zde.