neděle 22. ledna 2017

Co se určitě počítá

Dokonce i když jsme sami transcendentální, musíme brát pocity ostatních osob vážně, i pokud jsou částečně motivované falešným egem – na tom nezáleží, stejně jako u dítěte. Když jste pak dospělí, tak to už vidíte jinak, když otec odchází z domu, není to maličkost, je to skutečné utrpení, ale co se dá dělat!?

Když jsem byl dítětem, ztratil jsem svou oblíbenou hračku – autíčko – na pískovišti. Nikdy jsem to pak už nepřekonal. Byla to ohromná ztráta. Celé pískoviště jsem překopal a prosál, ale nikdy jsem už svého malého zlatého Jaguára nenašel. Byla to pro mě tragédie.

Nyní se na to ale už samozřejmě dívám z jiného pohledu. Ale můj malý zlatý Jaguár zůstává, aby mi připomínal to, co pro mě jednou bylo velice důležité. Takže to, co se skutečně počítá, je to, co je důležité pro lidi. Nemyslím si, že bychom měli chodit kolem a lidi značkovat cedulkami „Falešné ego!“.

Myslím, že bychom měli být vážní k ostatním, jinak jak by mohli oni brát vážně nás? Pokud jsem tak moc transcendentální, že neberu nikoho vážně, nedává to vůbec smysl. Pak se stávám chladným a pro lidi nezajímavým.

Jako Prabhupáda, který byl velice transcendentální a zároveň dokázal být velice lidský k lidským bytostem. Byl schopen sejít dolů k tomu, co lidi pohnulo, přestože jeho samotného to vůbec stejně nepohnulo.

Spirit Matters program, 20. června 2013, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde

Přeložil MadhuPandit dása

pátek 20. ledna 2017

Výjimečné úsilí

Když se principy kvality dobra stanou naší druhou povahou, od té chvíle si začnete duchovní život užívat. Duchovní život je velice pěkný! Zpíváme, jsme v dobré společnosti a jsme šťastní.

Ale to není vše. I tak musíme učinit oběť, musíme dělat co jen dokážeme, abychom zachránili podmíněné duše. Můžete říci: „No dobře, ale oni jsou velice hříšní, pokleslí a já nevím, zda se s takovými lidmi mohu tolik stýkat, protože pak bych mohl také poklesnout. Lepší bude zůstat v bezpečí.“

Sedět zde bezpečně ve svém pěkném malém duchovním životě, ve tvé malé Krišna bublině. Ale věz jistě, že nebudeš plně spokojen! Prostě ti bude něco chybět. Navzdory tomu, že máš všechna ta Krišna vědomá videa, která si jen dokážeš představit. Navzdory tomu, že máš 3000 CD a 12000 lekcí a 78000 obrázků Krišny. Navzdory tomu všemu tě každou chvíli přepadá pocit prázdnoty.

Takže když neuděláme tuto oběť, pokud na sebe nevezmeme to úsilí zachránit podmíněné duše, nestane se to - nebudeme skutečně naplněni a spokojeni.

Přednáška, září 2008, Kapské Město, JAR

Původní článek v angličtině zde

Přeložil Madhu Pandit dása

čtvrtek 19. ledna 2017

Austrálie - prosinec 2016

Níže je popis kazatelské cesty s Jeho Svatostí Kadamba Kánana Mahárájem po Austrálii od Puruša Trayi prabhua:

H.H. Kadamba Kánana Maháráj nyní tráví svůj čas v Austrálii. 1. prosince 2016 přeletěl z Indie, kde se setkal s mnoha oddanými z Česka, do Melbourne, odkud pokračoval přes chrám v Canbeře na nádhernou farmu New Govardhana v Murwillumbah u Gold CoastZde jsem se připojil k jeho cestě já. Pokud to čas dovolí, Guru Maháráj se snaží každý večer chodit na zdravotní procházky. Většinou na pláž nebo po okolí farmy.

O víkendu jsme odjeli na tři dny do nedalekého chrámu v Brisbane, kde je početná indická kongregace - podobně jako v Melbourne. První večer se konal veřejný program v nemalém sále, po kterém následovala dlouhá série otázek z košíku, což je oblíbená část programu pro indické obecenstvo. Maháráj na všechny bleskově odpověděl a publikum plně uspokojil.

V sobotu proběhla ranní přednáška a večerní Saturday Feast v chrámu, druhý den program ve městě v Góvindě.
Po návratu na farmu odstartoval autobusový výlet s dětmi oddaných, převážně vyrostlých v místní gurukule. Večer měli prasádam u našeho duchovního bratra Rúpa Čarana Prabhu, kde Guru Maháráj vyprávěl příběh ze své cesty Zázračným autobusem do Indie, a jak se připojil k hnutí Hare Krišna. Potom se ho děti ptaly, jak byl postřelen, což byl velice napínavý příběh, a poslouchaly se zatajeným dechem.

Následující dny dal Maháráj několik ranních lekcí a proběhlo také první a druhé zasvěcení.
V pátek třináctého se odehrál extatický sankírtan doma u Rúpy Raghunátha Prabhu, žáka Tamal Kršna Goswámího, kde Maháráj tančil a skákal a všechny přivedl do extáze zpívání svatého jména. Nasledovala úžasná lekce z Čaitanja Čaritámrity o zábavách Čaitanyi Maháprabhua, které nedávno započaly a stále se odehrávají, jako právě dnes na tomto místě. Taky se Maháráj zmínil, že pátek třináctého je pro neoddané špatný den, ale oddaní mají vše a naopak i tento den je pro ně příznivý, protože Šríla Prabhupáda právě v tento den zahájil svou plavbu z Indie do Ameriky.

Druhého dne odpoledne jsme přeletěli do Sydney, kde Maháráje po uvítání na letišti ihned převezli na domácí program, který začínal večer a trval tři hodiny. Hned na druhý den je naplánovaný kírtan v parku v BlueMountains, takže Maháráj má opravdu nabitý program. Naštěstí na pondělí není zatím plánována žádná akce, takže si Maháráj může odpočinout a trénovat melodie pro nové CD, které se tu chystá nahrát.

Váš služebník Puruša Traya Dasstředa 18. ledna 2017

Inteligentní třída lidí

V tomto významu (ŠB 1.9.26) čteme o bráhmanech a kšatrijech a Šríla Prabhupáda zdůrazňuje zejména bráhmanskou třídu lidí, která kontroluje své smysly. Řekl: „Pro inteligentního člověka je ovládání smyslů nezbytností,“ a potom to ještě rozvedl: „sex s vlastní manželkou musí být také kontrolovaný, tak bude automaticky následovat plánování rodiny.“ Toto je tedy inteligence a je to odlišné od moderní definice inteligence. Není to jen o tom znát standardy nebo lepší cestu života, ale musíme to i ztělesňovat. Pokud někdo neztělesňuje inteligentní závěry, pak není vůbec inteligentní. Proto musí být inteligence překládána do vyšších morálních standardů života, jinak, jak řekl Prabhupáda, je zneužita, a to je právě výsledek moderního vzdělávání, které nenabízí morálku.

Toto hnutí je zejména pro inteligentní osoby, protože není úplně jednoduché porozumět tomu, jak jednat. Nedávno jsem hovořil o tématu fundamentalismu a o tom, že je to forma redukcionalismu, kde se snažíme vše zredukovat na velice jednoduché principy, které lze za všech okolností aplikovat, a můžeme tak úplně vypnout inteligenci – není třeba posuzovat okolnosti, žádné odstíny šedé, pouze černá a bílá, není třeba aplikovat princip a zkoumat, jak se hodí pro dané okolnosti a snažit se nalézt vhodné řešení.
 
Příklad, který mi přichází na mysl, je ten o Ašvathámovi a Arjunovi. Ašvatháma byl synem Drónáčárji, byl bráhmanou, ale zachoval se velice zbaběle a oplatil smrt svého otce na bitevním poli zabitím všech spících dětí Draupadí. Takže to byla bezprecedentní vražda, velice ohavný čin. A v tu chvíli Ašvatháma ztratil svůj bráhmanský status. Arjuna ho pronásledoval, pokořil ho, spoutal ho a spoutaného ho přivedl zpět. To bylo velice šokující, vidět bráhmanu spoutaného jako zvíře. Pro Draupadí bylo velice těžké takto vidět Ašvathámu, syna jejich učitele.

Následně se rozvinula celá debata, kde byli Pánduovci a Krišna rozděleni. Krišna se ptal, co se bude dít. Ašvatháma byl vrah, a proto by měl být zabit. Bhíma souhlasil, že by měl být zabit okamžitě, ale potom Draupadí opáčila: „Ne, je synem našeho učitele a je bráhmana. Jak byste ho mohli zabít? A navíc já nechci, aby si jeho matka musela projít tím, čím si procházím já po ztrátě synů.“ Judhištir také řekl, že by mělo být vzato v potaz, že Ašvatháma byl do té doby ve svém životě velice kvalifikovaným bráhmanou, a přestože učinil tento odporný čin, neměl by být považován za obyčejného člověka, a proto by neměl být zabit.

Poté se Krišna zeptal Arjuny: „Co budeš tedy dělat?“ Arjuna měl těžký úkol a podařilo se mu s inteligencí najít řešení. Uřízl Ašvathámovi z hlavy (vlasů) drahokam. Ten drahokam, který byl symbolem Ašvathámových bráhmanských vlastností,a tímto způsobem ho zabil a zároveň nezabil. Arjuna zabil Ašvathámovu identitu bráhmany, ale zároveň mu nevzal život. Takto byl Krišna velice spokojen. Tak se jen podívejte, jak to vůbec nebyl fundamentalismus: "Zabij ho!" Ne, bylo to o inteligenci!

ŠB 1.9.266. září 2016, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde

Přeložil Madhu Pandit dása

pondělí 16. ledna 2017

Duchovní svět

Když je jeden roh duchovního světa pokryt mrakem iluzorní energie, Krišnu pak není vidět, 
nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho 'yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam

Tehdy je Krišna skryt svou energí jógamáji
āvṛtaṁ jñānam etena
jñānino nitya-vairiṇā
kāma-rūpeṇa kaunteya
duṣpūreṇānalena ca

Pokud v srdci hoří chtíč, Krišna bude skrytý. A takto živé bytosti obývají tuto zakrytou část duchovního světa. Nějakým způsobem si kvůli iluzorní energii živé bytosti myslí, že jsou v hmotném světě. Ale Šríla Prabhupáda poukázal na to, že jsme v duchovním světě ve skutečnosti už právě teď. Nic nás od duchovního světa nedělí kromě naší vlastní iluze.

Není to vůbec tak, že až po velkém množství tvrdé práce v oddané službě a zpívání mnoha a mnoha kol a po tom, co jste byli dobří oddaní, potom možná - snad - teoreticky řečeno - mohlo by se stát, že na konci tohoto života můžete jít zpátky k Bohu... A je to hooodně dlouhá cesta. Ne! Je to okamžité!

Není to fyzická cesta, je to cesta, jak se stát vědomým si jiné dimenze. A jak si jednou už jste té jiné dimenze vědomi, jste už tam. Do duchovního světa to vůbec není dlouhá cesta. 

Kadamba Kánana Svámí, 19. září 2015, Midrand, Johannesburg, JAR

Původní text v angličtině zde

Přeložil MadhuPandit dása

sobota 14. ledna 2017

Co je na sexu špatného?

Byl jsem na univerzitě v Johannesburgu, kde byla dívka, jež řekla: "Mám deset kluků a mám je opravdu ráda. Jaký je problém? Co je na sexu špatného?" A pak všichni ostatní řekli: "Jo! Jaký je váš problém se sexem?"

Tak jsem jí řekl: "Pokud jsi se svými deseti kluky šťastná, dobře pro tebe. Ale jen pro tebe, protože je tady něco většího, co můžeš se svým životem jako žena udělat, a to je stát se matkou. Když se staneš matkou, něco se změní. Pak už to není jen o tobě, už nejsi středem všeho, ale je jím někdo jiný. Naučíš se dávat místo brát, a to je ohromná věc. Když máš však deset kluků, dítě bude dost zmatené, kdo je jeho otec, takže je lepší mít jen jednoho přítele a deset dětí, pokud chceš! Takto jako osoba vyrosteš na vyšší úroveň."

Na sexu není nic špatného, ale sex samotný dělá vše sebestředným... víc a víc a pak tenhle a tamten a pak udeřit a utéct! Ale v sexu jde o víc!

BYS Retreat - přednáška v gošale, 12. září 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

pátek 13. ledna 2017

Buďte odvážní ve vědomí Krišny!

Odpor k odevzdání se pochází z udržování hmotných připoutaností i přesto, že jsme již obdrželi tolik pokynů o těchto záležitostech. A toto nás drží zpátky! Ale jak tuto překážku překonat? Zvládneme to tím, že budeme odvážní ve vědomí Krišny. Statečně si zvolíme Krišnu. Nemůžeme být jen tuctoví oddaní a nechat náš duchovní život jen tak jít kolem. Ne, musíme být odvážní udělat pro Krišnu něco výjimečného. Toho je zapotřebí! Zkusme být výjimeční. Nebuďme jen průměrným standardem, kdy si říkáme: „No, každý to dělá přesně takhle, takže ode mě nemůžeš přeci očekávat nic víc.“

Ne, udělejme něco výjimečného pro Krišnu a Prabhupádu, a tím pokoříme naše překážky. Vidíme v písmech popisy těch, kteří je pokořili, a oni vynaložili speciální úsilí. Tak se pokusme udělat něco výjimečného naším vlastním způsobem, podle naší inspirace. Je to mezi námi a Krišnou.

Ve Šrímad Bhágavatamu vidíme, že v těchto zábavách tyto osobnosti udělaly něco výjimečného a získaly i speciální milost. A díky milosti se očišťujeme. Neočistíme se jen tak sami, je to díky milosti. Musíme milost přilákat. Potřebujeme milost oddaných, sádhuú, skutečně svatých osob a potřebujeme milost Krišny.

Svaté osoby jsou milosrdné, ale příliš se s lidmi, kteří jsou hmotně zapletení, nezaobírají. Dají jim nějakou milost, ale potom se z té společnosti stáhnou. Čím více usilujeme o to být si vědomí Krišny, svaté osoby to rozpoznají, a budou nám chtít dát více milosti. Všichni můžeme stejně přitáhnout Krišnovu milost díky speciálnímu úsilí. To je jediná možnost, není jiná cesta. Buďte odvážní a věřte Krišnovi.

ŠB 1. 5.11, 6. května 2002

Původní článek v angličtině zde

Přeložil MadhuPandit dása