úterý 25. října 2016

Sádhu - soucitný misionář

Sádhu - svatý muž - je misionář. Kázání je plodem jeho práce. Nicméně člověk musí nejprve získat určitou hloubku, než je schopen skutečně kázat. Co to znamená? Znamená to, že nejdříve musíme mít víru. Kázání na tom hodně závisí. Šraddhá, víra, pochází ze šraddh - toho, co bylo vyslechnuto od pravého zdroje, a dha - upevnění v srdci. Takže sádhu upevňuje ve svém srdci Absolutní Pravdu a poté vynakládá úsilí ke kázání.

Tak jak je možné, že mysl vstupuje do smyslových objektů a smyslové objekty vstupují do mysli? Je to kvůli upádhi - různým označením, jako je například zrození, pas, vzdělání, rodiče, školy atd. Myslíme si, že jsme konateli věcí, které ve skutečnosti vykonávají tři kvality hmotné přírody, ale sádhu se od těchto věcí, těchto upádhi, stahuje.

Když je člověk od všech upádhi oproštěn, může svou mysl upřít na Nejvyššího Pána. Nasloucháním o Krišnovi, vykonáváním oběti pro Krišnu, putováním na místa, kde je Krišna uctíván. Těmito způsoby sádhu nachází své bohatství. A když se probudí vědomí Krišny, sádhu nalezne soucit. 

Ale jak být soucitný? Milými slovy? Ne, pouhá laskavost není skutečný soucit. Opravdový soucit je možný jen tehdy, když máme něco lepšího, potom cítíme k podmíněným duším soucit.

V hmotném světě jdou většinou věci jednodušeji, pokud je děláme delší dobu - například vaření je tím snazší, čím víc ho praktikujete. Ale v duchovním životě se to pro sádhua stává těžším, protože musí dělat víc a víc než kdy jindy, aby Krišnu přivábil, jelikož Krišna od nás chce víc a víc.

26.7.2016, Švýcarsko - letní tábor, lekce ze ŠB

Odkaz na přepis v angličtině zde.

pondělí 24. října 2016

Být striktní znamená, že jsme vážní

Jednou jsem dal v Mayapuru zasvěcení jednomu oddanému a potom jsme potkali Jananiváse Prabhu. Řekl jsem mu, že jsem zrovna zasvětil tohoto oddaného a jestli by mu mohl prosím dát svá požehnání. Jananivás Prabhu odvětil: "Oh, ty jsi zrovna přijal zasvěcení! To je velice pěkné, protože čas, kdy prostě přijmete zasvěcení, je velmi speciální. Je to čas, kdy je všechno ještě čerstvé a jsi plný dobré pozitivní energie. Je to čas, kdy si můžeš nastavit nějaké opravdu pěkné zvyky..." Pak pokračoval a z pokory řekl, že on to neudělal a že to zná jen teoreticky, ale že je to velice hezké. Čas zasvěcení je tedy časem, kdy být striktní. Být striktní není fanatické... Být striktní znamená, že jsme vážní. Znamená to, že chceme jít zpátky domů, zpátky do duchovního světa v tomto životě. To je to, proč tohle všechno děláme.

Přednáška při zasvěcení, 30. července 2016, Londýn, Anglie

Původní text v angličtině zde.

sobota 22. října 2016

Zjednodušení

Zjednodušujeme svůj život jen kvůli zpívání Hare Krišna. Není zde žádný jiný důvod. Můžeme mít vše - můžeme vlastnit největší dům v ulici, můžeme mít pět aut, pokud chceme - jedno pro každého člena rodiny - žádný problém! A oddanému není zakázáno tohle mít. Jediný problém je, že když tohle všechno máte, kde je ten čas na zpívání Hare Krišna...

Přednáška, 9. října 2011, Melbourne, Austrálie

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 20. října 2016

Přátelství je důležité

Myslím, že jediná věc, která nás opravdu může spojovat, je přátelství. Pouhé společné přijetí Krišny jakožto Nejvyššího Pána nás čas od času nějak svede dohromady - přijdeme spolu do chrámu a na festivaly - ale přátelství nás dovede ještě mnohem dále. Protože v přátelství, v opravdovém přátelství, se vzájemně povzbuzujeme mnohem více, než když jsme pouhými kolegy!

Často dávám příklad toho, jak můžeme být spolu jako kolegové. Všichni jsme oddanými Krišny a všichni jsme kolegové. Všichni jsme oddaní ve stejném chrámu, všichni jsme kolegové. Všichni zpíváme Hare Krišna, všichni jsme kolegové. Všichni tančíme v kírtan párty jako kolegové. Ale když mezi námi není přátelství, není to dostačující.


Když zde přátelství je, potom je to přátelství jiné. Přátelství je jako rodinný duch. Když si váš kolega nevede příliš dobře, narušuje to i vaši práci a řeknete: "Dej se dohromady! Víš, oni tě odsud jednoho dne vyhodí, když se nedáš dohromady."

Tohle řeknete kolegovi, ale členu rodiny řeknete: "Pro všechno na světě, dáš to vůbec někdy dohromady? Ale nemůžeme tě vyhodit, protože jsi součástí rodiny."

Je v tom rozdíl. To je přátelství a v přátelství je důvěra. Víme, že jsme přijímáni. Nemusíme mít masku, ve které hrajeme čistého oddaného v Hare Krišna komunitě. Můžeme být jednoduše upřímnější a otevřenější. Pokud je zde přátelství, můžeme zkrátka zůstat tím, kým jsme, a stále budeme přijímáni. Takto můžeme získat opravdovou lidskou podporu, která je to, co potřebujeme.

Přednáška, červen 2011, Stockholm, Švédsko

Původní článek v angličtině zde


úterý 18. října 2016

Měsíc Šrímatí Rádharání


V Bhagavad-gítě 10.35 Krišně říká, že ze všech měsíců „jsem márga-šírša“, což je jméno pro období listopad - prosinec. Je řečeno, že před Krišnou je Šrímatí Rádharání – Rádha-Krišna, Rádha-Šjám, Síta-Rám, takto. Nejdříve je zmíněna Pánova společnice. Proto měsíc Kártik, který přichází před tímto měsícem márga-šírša, je měsícem Rádharání.
Je to měsíc, kdy meditujeme o čisté oddané službě, jelikož ONA vlastní čistou oddanou službu. Vůbec žádný kompromis, žádný vlastní zájem, má v mysli pouze Krišnův zájem a nic jiného než Jeho zájem.

To je čistá oddaná služba a tu najdeme u Šrímatí Rádharání, takže tento měsíc Kártik je o tomto. Každý, kdo tedy dělá obyčejně tak nějak kompromisy ve své oddané službě, se bude během tohoto měsíce Kártiku snažit o čistou oddanou službu. V tomto měsíci může člověk přijmout sliby, že bude vykonávat nějakou zvláštní službu, protože tento měsíc je měsícem Šrímatí Rádharání. Ona si speciálně všímá služby, kterou prokazujeme, a když nás doporučí Krišnovi, tak nám bude i On nakloněn. Rádharání je velice milostivá a má měkké srdce. Proto je tento měsíc obzvláště velmi příznivým časem pro to, abychom se snažili a přitáhli milost. Tímto způsobem se na měsíc Kártik připravujeme a přemýšlíme, jakou zvláštní službu můžeme nabídnout.

(Melbourne, Austrálie, 11.října 2013, domácí program)

Přepis v angličtině naleznete zde.

neděle 16. října 2016

Meditace o Kártiku


Během tohoto měsíce Dámodara máme šanci udělat speciální pokrok. Ti, kteří jedou během měsíce Kártiku do Vrindávanu, mají veliké štěstí. Je řečeno, že během Kártiku ve Vrindávanu je možné udělat mnohokrát větší pokrok, než za normálních podmínek – tisíckrát větší! Proto být na Kártik ve Vrindávanu je velmi velmi speciální. Ale ne každý z nás má tu příležitost a čas všeho nechat a prostě jet do Vrindávanu, ale alespoň tam můžeme jít v našem vědomí.
Někdy áčárjové jako Džíva Gosvámí v Sandharbách poukazují na to, že Vrindávan, nebo spíše Mathura, nejsou místa – je to stav vědomí. Takže vědomí Mathury nebo Vrindávanu je tím, co nás tam skutečně přenese. Proto můžeme také vyvolat takovou atmosféru, ať jsme kdekoli, a takto přebývat ve Vrindávanu tím, že na něj vzpomínáme. Protože vzpomínání je na duchovní úrovni stejně dobré, jako být tam – jednoduše na duchovní svět vzpomínáme. Proto je to měsíc meditace o Krišnovi.

(Melbourne, Austrálie, 11. října 2013, domácí program)

Přepis v angličtině najdete zde.

sobota 15. října 2016

Kártik pro zaneprázdněné


V roce 1986 jsem byl díky zodpovědnosti za budování Samádhi Šríly Prabhupády v Majápuru v jednom kole. A nebyl tomu konec, žádný konec toho, co všechno se musí pro tu stavbu zařídit. Jednoho dne jsem se  na Samádhi díval a vypadala jako obrovská tvář s velkými ústy, a ta ústa říkala: „‘Aniyor! Aniyor! Aniyor!‘. Dej mi více! Dej mi více!“ A já jsem dopravoval kamióny cementu a oceli a cihel a kamenů a mramoru a přiváděl jsem inženýry a konstruktéry a výkresy a technické experty a zaměstnance a rušil jsem stávky, abych zajistil více práce a musel jsem se zabývat nekonečnými věcmi a svoje kola jsem zpíval během Mangala árati, protože jsem musel v šest začít pracovat a večer jsem byl tak unaven, že jsem již více zpívat nemohl a jen jsem se zhroutil... A byl jsem popravdě řečeno absolutně zaneprázdněný!!!

A uprostřed toho všeho se jednoho dne zjevil Lokanáth Maháráj! Toho času Lokanáth Maháráj vedl padayatru. A padayatra měla šíleného slona! Ten slon byl hustý; zvedal lidi a házel je kolem! A byl tam velbloud, co kousal lidi! A byla tam spousta indických vesničanů, mnoho! A měli hodně diorámat a výstav a traktorů a všeho. A Lokanáth Maháráj ke mně přišel a říká: „Chtěl bych, aby ses postaral o padayatru, až dorazí do Mayapruru.“ Řekl jsem: „Maháráji, Maháráji, Maháráji, prosím Maháráji buď milostivý! Maháráji, jsem tolik vytížený... já, já stěží zpívám svá kola! Jedno stéblo navíc, Maharáji, a zlomí to velbloudovi záda...“ Myslel jsem si pro sebe, že se Lokanátha Maháráje zbavím. A on začal, řekl: „Víš, v mé vesnici se říká, že když chceš, aby bylo něco uděláno, musíš jít za zaneprázdněným člověkem.“ Řekl: „Protože ten, kdo není zaneprázdněný, je líný. Takže když půjdeš za ním, nic neudělá! Ale zaneprázdněný člověk je přirozeně velice aktivní, může být v jednom kole, a proto nemusí být schopen toho udělat mnoho, ale alespoň udělá něco! Takže když chceš, aby bylo něco uděláno, běž za tím, kdo je prací zahlcený!“ Co bych mohl po tom říci! Pokořen vesnickou logikou! Je to úplně praktické!

Takže jsem tam byl, měl jsem kousavého velblouda a musel jsem na něho dávat neustále pozor! A musel jsem si držet bezpečnou vzdálenost od slona! A potom vesničané (Maháráj napodobuje): „Ahh, tady není žádná voda, pani nahi he, pani nahi he!“ A: „Máme hlad,“ víte, a: „Jsme žízniví a chceme mahá prasádam!“ Bože, oni chtěli všechno! A já jsem byl jako otec padayatry! A takto mě i oni viděli! Chtěli kapesné, chtěli všechno! Chtěli si brát z mé kapsy! Bylo toho příliš!

Takže tento příběh je zde pro vás, protože vím, že vy všichni jste zaneprázdnění lidé. A vím, že protože jste všichni v jednom kole, nemáte čas. Ano, a já bych s vámi soucítil... dokud jsem nepotkal Lokanátha Maháráje! A on naprosto zboural mou iluzi a nastolil naprosto jasně, že "ano, promiňte, právě když jste zaneprázdnění, jste ta pravá osoba"! Jste ta správná osoba udělat něco navíc! Něco mimořádného, nemusí to být velká věc, ale alespoň něco, protože zaneprázdnění lidé jsou přirozeně aktivní. Takže ano, jste ta pravá osoba pro Kártik! Kártik je zde pro vás, pro vás, zaneprázdněné osoby! Ano – mnoho zaneprázdněných osob! Pro všechny z vás, kteří mají spoustu práce, je zde měsíc Kártik. Abyste byli ještě trochu více zahlceni! Hmm... velice pěkné! Takže tímto způsobem můžeme být všichni zaneprázdněni službou Krišnovi a můžeme vytvořit něco speciálního...

Jeho Svátost Kadamba Kánana Svámí, 4. října 2009, Phoenix, Durban, Jižní Afrika

Původní článek v angličtině je zde.