úterý 13. března 2018

Jediné východisko

Komentář: Když hluboce trpím, nemám žádnou touhu sloužit, protože mě přemáhá bolest...
Ano, když hluboce trpíme, tak ztrácíme chuť sloužit, protože nás přemáhá bolest. Tehdy si musíme připomenout, že je vědomí Krišny stejně jediným východiskem, ať už trpíme nebo ne. Jediná cesta z utrpení je skrze vědomí Krišny - není jiná cesta!
Všichni trpí. Trpěl jsem a trpím stále, ale jak se odtud dostaneme? Přeruším snad svou službu? Pak se jen propadnu do ještě většího utrpení, to jediné zbude. Když všeho nechám, přestanu zpívat, pak mě čeká jen bolest, spousta bolesti. Což není moc dobré postavení. Možná to mohu zvládnout na krátkou dobu, ale potom musím udělat něco, abych se té bolesti zbavil, tak začnu znovu zpívat Hare Krišna, protože si uvědomím, že jiné řešení neexistuje. Jediným východiskem je zpívání Hare Krišna!
(Kadamba Kánana Svámí, 23. ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 8.12.17-21)

Odkaz na přepis v angličtině naleznete zde.

čtvrtek 8. března 2018

Hrdinové!

Četl jsem Uddhava Gítu, kde je uveden celý seznam vlastností. Jedna zmíněná vlastnost je hrdinství. Je řečeno, že toto hrdinství znamená překonat přirozený sklon k užívání si hmotného života - to znamená hrdina! Muži stejně jako ženy jsou hrdinové a hrdinky, pokud se vzdají této tendence požívat si materiálního života.
V mládí, když jsme ještě hodně mladí a začneme s vědomím Krišny, si můžeme říkat, "Copak nevíš, čeho se to vzdáváš? Těch pár let, které máš, a ty jsi tak dychtivý se jich vzdát! Je to nedocenitelný poklad. Ničím na světě si to nemůžeš koupit. Jsi si jistý, že toho teď nechceš využít?"

Ne, to je pro obyčejné muže a obyčejné ženy. Ale ti, kteří jsou hrdinští, jsou připraveni vzdát se požitkářství. 


(Kadamba Kánana Svámí, 23.ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, ŠB 8.12.17-21)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

úterý 6. března 2018

Ochrana před májou

Nikdo není tak mocný, aby nebyl ovlivněn májou, iluzorní energií. Dokonce i Pána Brahmu občas iluzorní energie zmate. Proto si nesmíme nikdy myslet: "No co, už jsem 99 let oddaný a mája se mě nemůže dotknout. Co mi mája může udělat? Já jsem bhakti jogí!"
Ne. Měli bychom pochopit, co říká Šríla Prabhupáda o Adžámilovi - Adžámil byl kvalifikovaný bráhmana, prošel gurukulou, byl řádně vytrénovaný, velmi učený, ale když se dostal tváří v tvář máje, poklesl. Šríla Prabhupáda řekl: "Jestli poklesl Adžámil, jaká je naše šance? Jak můžeme nepoklesnout?"
Ale my zpíváme svaté jméno. Adžámil byl na úrovni námahbhása (očistné stádium zpívání Hare Krišna); ne v sádhaně, jak zpíváme my, a to nás ochraňuje, ale to není všechno. My máme milost Pána Čaitanji, který do toho zasahuje, který je přímo tady. Pokaždé, když na nás zaútočí mája, pak se jí dostane do cesty Pán Čaitanja a odrazí ji, ochraňuje nás. Takto můžeme tak nějak čelit máje, ačkoli jsme tak slabí. 
(Kadamba Kánana Svámí, 23.ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, ŠB 8.12.17-21)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

středa 28. února 2018

Uchvácen Krišnou

Šríla Rúpa Gosvámí řekl, "Něchoď ke Kéší ghátu, jestli máš hmotné touhy." Ale když ve Vrindávanu hraje Krišna na svou flétnu, jak člověk může nejít. Všichni bychom měli jít do Vrindávanu. Šríla Prabhupáda vyprávěl příběh o zloději ve vesnici...
Krišna je neomezeně krásný. Jedna z Jeho fléten se jmenuje sammóhiní, matoucí flétna. Krišna je vždy překrásně oblečen a na Jeho hrudi je velký drahokam Kaustubha. Jednou o tom slyšel jeden zloděj a přemýšlel, že kdyby získat ten drahokam, měl by vystaráno. Představoval si, jak ten drahokam Krišnovi ukradne. Všude Krišnu kolem Góvardhanu hledal. Každý den chodil kolem Góvardhan, až jednou uviděl Krišnu pokrytého drahokamy. Řekl Krišnovi: "Tak a teď mi dej všechny svoje šperky!" Krišna odmítl a pravil: "Matka Jašóda se bude zlobit, jestli ti dám svoje šperky." Zloděj přesto naléhal, že mu má Krišna všechny šperky dát. Tak mu je Krišna nakonec dal a všechna zlodějova přání byla vyplněna a řekl Krišnovi: "Nevadilo by ti, kdybych tě těmi drahokamy ozdobil?" Když se Krišna vrátil domů, matka Jašóda se na Něho podívala a řekla: "Takhle jsem tě neoblékla!" Krišna odpověděl: "To udělal jeden můj oddaný."


(Kadamba Kánana Svámí, 19.září 2017, Petite Riviere, Mauricius)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 26. února 2018

Den pro Krišnu

Šrí Čaitanja Maháprabhu vysvětloval Sanátanovi Gósvámímu, že musíme následovat ve šlépějích věčných obyvatel Vrindávanu. Musíme neustále jednat pro potěšení Krišny. V naší sádhaně musí být vždy ústředním bodem Krišna.
Můj první velký festival v chrámu byla Gaura Púrnima. Slavil jsem ji v Bhaktivedanta Manoru a zrovna jsem se vrátil z Indie. Byli jsme ve velmi velké místnosti a my, zbrusu noví oddaní, jsme měli celý den službu koulení sladkých kuliček. Postili jsme se a pro mojí mysl to bylo prostě příliš - sedět v oceánu sladkých kuliček. Říkal jsem si, "Co je tohle za hnutí? Drží půst a celý den v kuchyni vyváří a připravují všemožné prasádam. Co je to za proces?" 
Myslel jsem si, že je to divné, protože jsem byl zaměřen na sebe. Myslel jsme, že je to odříkání, které děláme proto, abychom sami sebe očistili. Nechápal jsem, že jeden den, ten jeden den, byl dnem pro Krišnu, a během toho dne, místo abychom se strachovali o naše vlastní smysly, jak to obvykle děláme, tak během speciálního festivalu dáme všechen náš smyslový požitek stranou. Nebude zařizovat nic pro uspokojení našich smyslů. Vše je činěno jen pro Krišnovo potěšení, všechno! Obyvatelé Vrindávanu to tak dělají každý den!
(Kadamba Kánana Svámí, prosinec 2011, Pretoria, JAR, lekce z ČČ)
Odkaz na přepis v angličtině naleznete zde.  

sobota 24. února 2018

Víc služby!

Mysl poletuje sem tam, my nejsme schopni s tím nic udělat, ale je možné vše překonat oddanou službou. Někteří lidé říkají, že duchovní život je boj. Ne, to není ten problém. Problémem je, že neděláme dostatek služby.  Mezera mezi službou dává příležitost chtíči, hněvu a chamtivosti. Jak je složité překonat závist?! Je tolik těžkostí a my se snažíme je překonat. Řešením je vždy dělat víc služby a víc zpívat. Rozvinutí připoutanosti ke službě a ke zpívání je klíčové.
(Kadamba Kanana Svámí, 20. září 2017, Flacq, Mauritius)
odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 22. února 2018

Tolik milosti!

Hnutí ISKCON je jako pokladnice. Je jako dárkový balíček - velký dárek plný parádních věcí! Takové je toto hnutí, je napěchované milostí. Nikdo z nás skutečně nemá kapacitu pochopit Šrílu Prabhupádu. Myslím, že nejsme schopni porozumět milosti, kterou nám Prabhupáda dal. Můžeme z ní vidět jen něco.
Když čtu Lílámritu a čtu příběhy o Prabhupádovi, které oddaní vyprávějí, někdy si říkám, "Ano, ta osoba popisuje, jak vnímala Prabhupádovu transcendentální povahu." Pak jsem si říkal, "Jediné, co viděli, byla špička ledovce Prabhupádovy milosti!" Většina ledovce se nachází pod hladinou. Je tu o tolik víc milosti, než co vidíme. Proto veškeré oslavování Prabhupády se dotýká pouze špičky ledovce. Prabhupáda je o tolik větší, jeho milost je o tolik větší, než jsme schopni spatřit. 
Někdy si myslíme, že máme potenciál to pochopit. Jsme v hnutí klidně i dejme tomu čtyřicet, padesát let, na tom nezáleží, ale stále nejsme schopni porozumět tomu, kolik milosti tu je. Rozhodně se nás dotkla.
(Kadamba Kánana Svámí, 2.srpna 2017, Rádhadéš, Belgie, přednáška ze ŠB 8.4.5-6)
odkaz na přepis v angličtině najdete zde.