čtvrtek 5. prosince 2019

Jen jeden život

Každý oddaný je jednotlivec. Nejsme všichni stereotypní - stejně chodící a pronášející Hare Krišna stejným způsobem. Ne, jsme individuality, které mají splnit svou úlohu a učinit svůj příspěvek. K tomu jsme určeni. To je vyšší plán.
Ale když Prabhupáda řekl, "Prosím, dejte mi jen tento jeden život," místo toho, abychom se jen snažili být tím, kým chceme, o čem sníme, v co vždy doufáme...na jeden život buďte jen Krišnovým nástrojem. 


(Kadamba Kánana Svámí, 5.srpna 2012, Stockholm, Švédsko, Šrímad Bhágavatam 1.13.3-4)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

úterý 26. listopadu 2019

Naslouchání o Krišnovi

Jediný způsob, kterým můžeme dosáhnout čistoty, skutečné čistoty, je sdružování se s Krišnou. To je moc pěkné. Takže tím, že budeme neustále zaměstnáni rozjímáním o zábavách a úžasných činnostech Pána, se dozajista osvobodíme od veškerého hmotného znečištění. Šríla Prabhupáda nám nedal Krišna knížku proto, abychom jí nikdy nečetli, protože jsme neustále zaneprázdněni...no službou. Hýbeme koštětem a papíry a knihami a hrnci a pánvemi a vonnými tyčinkami a zvonečky, což je samozřejmě přímější - vonné tyčinky a zvonečky... Ale on nám dal i Krišna knížku, abychom přímo četli Krišna knížku a přímo četli o Krišnovi a když to děláme, cítíme se velmi očištěni, je to moc pěkné. Je to konejšivé, uklidňuje nás to... Mám ty originální nahrávky z diktafonu, kde Prabhupáda namluvil Krišna knížku. Slyšíte, jak Prabhupáda mluví, celou kapitolu, není to jako přednáška, není to tak živé, není v tom taková dramatičnost, jen jasným tónem překládá, je to klidné, velice příjemné takhle naslouchat Krišna knížce...
...V Krišna knížce slyšíme velice transcendentální popisy o Krišnových přímých činnostech. A to je velmi pěkné. Tento druh meditace je za všemi starostmi a námahou. Je moc dobré, když takto trávíme čas. Když v našem hnutí potkáme další oddané, tak často mluvíme o ISKCONu. Tématem diskuze je ISKCON. Potkáte někoho, koho jste dlouho neviděli: Co se děje v ISKCONu? Velký svět ISKCONu. Co by se mělo v ISKCONu dít, co by se v ISKCONu dít nemělo, co by se v ISKCONu mohlo dít, co bychom chtěli, aby se v ISKCONu dělo a tak podobně. Častokrát, tolikrát mezi sebou jako oddaní rozebíráme tato témata. Samozřejmě, ne že by to nebylo transcendentální. Je to transcendentální, ale není to vždy konejšivé pro srdce...někde to dokonce srdce znepokojuje...a taky hlavu, někdy nás z toho bolí hlava. Ale když nasloucháme přímo o Krišnovi, tak to je skutečně velice uklidňující...
 

pondělí 18. listopadu 2019

Oddaný specialista


Máme své povahy a přirozeně tíhneme k určitému druhu služby; to je v pořádku. Neměli bychom se ale stát specialisty a říct, "Já mohu dělat jenom toto a nic jiného!" Když je potřeba, musíme být schopní dělat úplně cokoli. To je oddaný - jelikož služba je tím, co je důležité. Je to Krišna, kdo je důležitý a cokoli On potřebuje, to musíme udělat!


(Kadamba Kánana Svámí, 31.března 2014, Kapské Město, JAR, Šrímad Bhágavatam 9.5.1)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 7. listopadu 2019

Už žádné utrpení


Musíme rozvinout duch soucitu. Soucit je v jednom smyslu přirozený, protože my sami zažíváme v tomto světě utrpení a známe bolest pocházející z utrpení. Proto když vidíme, jak někdo prochází tím, čím my, pak je zde soucit přítomen přirozeně. Takže nejdřív je potřeba, aby člověk věděl alespoň do určité míry, co utrpení je.  Pokud člověk trpěl, stane se soucitnějším, jelikož si začne uvědomovat, že to už je příliš. V tomto světě neexistují výjimky: nikdo není oproštěn od utrpení.

Ale vaišnava je automaticky od utrpení oproštěn tím, že rozvine extatický vztah s Krišnou. Tento extatický vztah s Krišnou odstraňuje veškeré utrpení. Oddaná služba ničí všechno utrpení; automaticky utrpení překonáváme. Taková je povaha oddané služby, ačkoli to může nějakou dobu trvat.


(Kadamba Kánana Svámí, 20.ledna 2005)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

úterý 29. října 2019

Vidět Krišnu

Všichni zavřete oči a zhluboka se nadechněte - nadechněte a potom vydechněte. Nyní jděte ve své mysli na vaše oblíbené místo, ať je to kdekoli. Teď se na tom místě co nejlépe snažte vidět Krišnu. Vidíte Krišnu? Možná ano, možná ne. Je to těžké. Většinou vidíme obrázek Krišny, který jsme někdy viděli, možná dokonce Jeho podobu Božstva. Na to se snažíme vzpomínat, když vidíme Krišnu. Takže máme tento mentální obrázek Krišny, ale můžeme Ho vidět doopravdy? Vidíme Jeho obličej, nebo jen obrys? Vidíme Jeho flétnu? Kolik toho z Krišny vlastně vidíme?
Je řečeno, že v bhávě už to není o tom, že myslíme na podobu Krišny, ale Krišna Samotný se nám zjevuje. To je tedy něco speciálního! Dokážete si to představit? Krišna se zjevuje! A potom jak jdeme hlouběji, děje se toho víc a víc. Jsou tu Krišnovy zábavy, které se začínají odkrývat. Ukazuje se Krišnův život a jediné, co děláme, je že se díváme, vidíme, jak Krišna vykonává Své transcendentální zábavy. Tehdy můžeme vidět, jak hraje na Svou flétnu a pase krávy.
(Kadamba Kánana Svámí, 31.října 2018, Murwillumbah, Austrálie, domácí program)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 17. října 2019

Meditace o Kártiku


Během tohoto měsíce Dámodara máme šanci udělat speciální pokrok. Ti, kteří jedou během měsíce Kártiku do Vrindávanu, mají veliké štěstí. Je řečeno, že během Kártiku ve Vrindávanu je možné udělat mnohokrát větší pokrok, než za normálních podmínek – tisíckrát větší! Proto být na Kártik ve Vrindávanu je velmi velmi speciální. Ale ne každý z nás má tu příležitost a čas všeho nechat a prostě jet do Vrindávanu, ale alespoň tam můžeme jít v našem vědomí.
Někdy áčárjové jako Džíva Gosvámí v Sandharbách poukazují na to, že Vrindávan, nebo spíše Mathura, nejsou místa – je to stav vědomí. Takže vědomí Mathury nebo Vrindávanu je tím, co nás tam skutečně přenese. Proto můžeme také vyvolat takovou atmosféru, ať jsme kdekoli, a takto přebývat ve Vrindávanu tím, že na něj vzpomínáme. Protože vzpomínání je na duchovní úrovni stejně dobré, jako být tam – jednoduše na duchovní svět vzpomínáme. Proto je to měsíc meditace o Krišnovi.

(Melbourne, Austrálie, 11. října 2013, domácí program)

Přepis v angličtině najdete zde.

úterý 15. října 2019

Zaujmutí Krišny v měsíci Kártiku

Nemůžeme být na automatickém pilotu; musíme Krišnu upoutat tím, že vykonáme speciální oběť! A pak, když už jsme si Krišnu získali, vidíme, že si Ho nemůžeme udržet. Matka Jašoda Jej chytila a Krišna nebyl spoután jejími provazy, ale její láskou.

Když bylo Krišnovi jedenáct, přišel Akrúra a odvezl Ho z Vrindávanu. Od toho dne žili obyvatelé Vrindávanu v odloučení. Od tohoto dne všichni obyvatelé Vrindávanu, ať dělali cokoli, nemohli Krišnu získat, protože to není automatické.

Krišna je doháněl k šílenství... Šílenství v odloučení! Šílenství v jejich připoutanosti k Němu! Takže člověk si musí znovu a znovu získávat Krišnovu přízeň. Tohle je důležitý bod! Proto se znovu a znovu snažíme. A přesto je Krišna takový, že nikdy nezapomene jakoukoli službu, která je Mu prokázána. Pokud tedy vykonáme tuto službu během měsíce Kártiku, Krišna nezapomene...

Přednáška, 4. října 2009, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.