středa 31. května 2017

Naše odhodlanost přitáhne vyšší pomoc

Tolik příběhů nám ukazuje, že bez ohledu na to jaké potíže přijdou, nakonec naše odhodlanost přitáhne vyšší pomoc. A to je stejný případ i v našem duchovním životě. Takže si nesmíme myslet, že toto jsou nepřekonatelné překážky. Podívejte se na to, čemu musel čelit Hanumán. To bylo nepřekonatelné. Ale upřímnost přitáhne pomoc vyšších osob. A to je nakonec klíčem k úspěchu. A proto je možné v duchovním životě udělat ohromující věci, které by jinak udělat nebylo vůbec možné. Ale díky pomoci výše postavených budeme zmocněni a bude to možné.

Tyto body bychom měli vzít na zřetel. Měli bychom se stát kinkar, horliví služebníci našeho duchovního mistra. A sloužit mu způsobem, jaký po nás chce. A když po nás nechce nic konkrétního, pak bychom měli sloužit obecně tomuto sankírtanovému hnutí – Oslavování Pána Krišny.

Kadamba Kánana Svámí, 15. dubna 2014, Přednáška o Hanumánovi

pondělí 29. května 2017

Žádné obavy, kámo!

Má se za to, že ve jménu sankírtanu je možné omluvit ledacos. Víte, ve jménu sankírtanu můžete dělat mnoho zavrženíhodných věcí! Ale já si to nemyslím.

Myslím, že dokonce ani ve jménu sankírtanu. Sankírtanoví oddaní by měli být opatrní a měli by se vyhnout zbytečnému způsobování utrpení jiným živým bytostem. Měli bychom být striktní ohledně toho, co jíme; měli bychom číst "éčka", a pokud jsou v něčem ta špatná, neměli bychom to jíst.

(australským přízvukem) "No co, kdo se stará o tyhle věci! Nemůžeme být fanatičtí. Však víte, tohle je sankírtanové hnutí, Pán Čaitanya je velmi milostivý. To je v pohodě, žádné obavy. Ona bude mít pravdu." (Narážka na australské rčení, které v zásadě znamená "všechno bude v pohodě.")

Nejsem si jistý, že všechno bude v pohodě. Ano, mám o tom své pochybnosti.

Šrímad Bhágavatam 2.3.1, 1. října 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

sobota 27. května 2017

Přátelství v kongregačním prostředí

Kadamba Kánana Svámí, 11. dubna 2014, Cape Town, domácí program

Maharáj odpovídá na otázku oddaného:
Je to malý chrám. Je to chrám s oddanými zejména z kongregace. Což znamená, že oni žijí zejména venku a mají omezený čas a energii. Takže myslím, že musíme oceňovat ten čas strávený společně a udržovat vztahy. Protože speciálně v kongregačním shromáždění potřebujeme více než kde jinde přátelství.

Pokud máte malou vojenskou jednotku žijící v chrámu, která je právě na misi, dokonce i když tam není velké přátelství, jsou stále spolu na té misi. Ale když nemáte tuto táhnoucí sílu, pak jediným důvodem pro setkání je skutečné přátelství. A to je velká výzva. A myslím, že toto je právě tím klíčem. Setkání jako máme dnes zde. Někdy ve tvém domě, jindy v domě někoho jiného. Tak by to mělo být.

Pokud oddaní už nějakou dobu ve tvém domě nebyli, začni o tom přemýšlet. Zařiď něco, aby přišli. I když je tvůj dům malý, to nevadí, oni se tam nějak vmáčknou. Protože tato vazba je důležitá. Musíme být vzájemně blízko. Přátelství je v kongregačním prostředí velice důležitým faktorem.

Když s těmi lidmi nebudete chtít být pohromadě, tak s nimi nebudete. V chrámu, ať už spolu chcete být, či ne, musíte být na mangala árati. Ale v kongregaci, pokud spolu nebudete chtít být, proč byste byli? Jdete na program, pouze když chcete. Takže přátelství.

V přátelství musíte lidi dobýt. Musíte udělat něco, abyste si je získali, abyste se dotkli jejich srdcí. Pak máte skutečné přátelství. Přátelství nemůže být nikdy bráno jako samozřejmost a levně a právě to potřebujeme.

Můžete o přátelství říci velké věci, ale můžete to udělat i velice jednoduché. A jednoduché je nedělat druhým těžkosti, naopak ostatním věci usnadňovat. A tohle platí pro všechny, i doma. Přátelství začíná doma. Když se snažíme druhým pomoci, to pomůže.čtvrtek 25. května 2017

Sdílet milost

Bez milosti zemřeme. O tom není pochyb. Bez milosti v duchovním životě nepřežijeme. Takže pokud má někdo jakoukoli milost - sdílejte ji, protože když sdílíte jakoukoli milost, kterou dnes máte, potom ji možná ostatní budou také sdílet s vámi. Takový je systém. Není to: "Já mám milost a držím si ji tady a postarám se, aby nikdo žádnou nedostal, protože sám nemám až zas tolik." Protože pokud si milost tímto způsobem držíte, pak se ztratí; v jednu chvíli vyschne nebo otupí. Takže takto sdílíme milost, protože pak je zde mnohem víc.

Vzpomínáme si na příběh o Náradovi Munim, který obdržel nějaké úžasné mahá prasádam od Nejvyššího Pána a poté byl úplně v extázi. Přišel před Pána Šivu a řekl mu, jak byl extatický, protože měl nějaké úžasné prasádam. Pak se Pán Šiva zeptal: "Máš nějaké pro mě?" A Nárada Muni řekl: "Ne, vlastně jsem ho snědl všechno."

Pán Šiva na to: "Cože? Nárado, jak jsi to mohl udělat? Tys mi žádné neschoval!" A poté tam byla celá ta věc a nakonec si Nárada Muni uvědomil, že mu trocha zůstala mezi zuby a řekl: "Ok, dám ti tohle." Vydoloval to a Pán Šiva byl velice šťastný, že také dostal nějakou milost. Můžete vidět tohle sdílení milosti! Takže mezi oddanými je přátelství, úcta, připravenost vážit si ostatních a jakoukoli milost dostaneme, sdílet ji!

Přednáška pro mládež, listopad 2014, Mayapur 2014, Indie

Původní text v angličtině zde.

úterý 23. května 2017

Prvořadé odříkání

Naše cíle se nemění, a okolnostem, které nám stojí v cestě, nedovolíme, aby nám bránily trvale. Musíme tím nějak projít a plnit svůj záměr - zpívat šestnáct kol a následovat čtyři regulativní principy. Protože zpívat tato kola a následovat tyto principy je naše prvořadé odříkání.

A potom, jak víme, tu odříkání není samo o sobě. Potřebujeme také podporu. Není to jen otázka správného stavu mysli. Že to bude zvládnutelné a možné je také záležitost příznivých podmínek. Člověk musí zabezpečit svá kola. Jiné věci musí odstranit ze svého života a svá kola do něj zařadit, jinak se to nestane. Nelze si jen říkat: "Uvidím, jak daleko se dnes dostanu." Pak je tu velká pravděpodobnost, že to nebude fungovat. Takže zpívání šestnácti kol je o tom, abychom učinili nějaká opatření k jejich zpívání. To je ta úplně první věc a ve skutečnosti je velice důležitá!

Není to celé o náladě a o pohroužení. To přijde později. Když jsou špatná opatření, jak se můžeme pohroužit? Nejprve musejí fungovat naše opatření. Když to tu všechno je, přichází druhá fáze: "Ano, jak se pohroužit." Objevil jsem jednu věc, která mi pomáhá, a tou je trochu číst. Není to tak, že jen co vstaneme, okamžitě jsme v náladě: "Ok, jdu udělat ta kola! Jsem vzhůru, (přesunu věci, které mám udělat), rychle se do toho nadšeně pustím. Pak to bude za mnou."

To je jeden způsob zpívání, ale jiný je, když řeknu: "Ok, budu pět nebo deset minut číst." A čtu, dokud nenarazím na něco, co mě zaujme. Něco, co mě během čtení zasáhne, a poté začnu zpívat a ono mi to dá určitou energii, abych se dostal do té nálady. Pak začne být to rozpoložení lepší. Jako když jsou tu nějaké podněty, ālambham, impulsy v duchovním životě, které nám pomáhají probudit naši náklonnost ke Krišnovi.

Šrímad Bhágavatam 6.4.49-50, 29. dubna 2014, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

neděle 21. května 2017

První zásada


Krišnovo poselství musí být rozšířeno. To dal Prabhupáda jasně najevo. Prabhupáda přišel do tohoto světa jako posel a celý svůj život zasvětil tomu, že byl poslem. Pokorně žádal nás, abychom byli poslové, a tak mu pomáhali. Samozřejmě on sám rozšířil toto učení více než my všichni dohromady. Ale přesto musí každý z tohoto poselství něco vzít a poponést ho na cestě zase o trochu dál. On to nosil velkými kroky v obrovských množstvích. My přenášíme malé kapky milosti. Ale nějaký poslíček být musíme. To je první zásada.

(Durban, JAR, 11. září 2013)

Přepis v angličtině je zde.

pátek 19. května 2017

Neomezeně milostivý

Takže tento aspekt Krišnovy milosti je velmi důležitý. Být milostivý ukazuje něco o stavu srdce. Tudíž zde hovoříme o povaze Krišnova srdce. Může nás přitahovat Krišnova krása. Okouzleni Jeho neomezenou krásou na Něj pouze znovu a znovu hledíme! Jeho lotosové oči a lotosové nohy... Ale to, co mě uchvacuje nejvíce, je Krišnova milostivá povaha, protože Krišna je nekonečně laskavý! To v našich srdcích přirozeně probouzí lásku. Vidíme, jak je Krišna hodný. Proto je důležité rozjímat o Krišnově milostivé povaze a více a více oceňovat, jak je milostivý.

(30. června 2013, Vrindávan, Indie, Šrímad Bhágavatam 6.16.34)

Původní přepis v angličtině je zde.

středa 17. května 2017

Netrpělivý

Krišna je vše přitahující, všedobrý, všedobrá Nejvyšší Osobnost Božství, přítel všech živých bytostí. Je nádrží potěšení. Není mezí Krišnovy laskavosti, není mezí jeho milostivosti. Přestože je átmarám, je naprosto spokojený sám. Proč je Krišna netrpělivý? Není netrpělivý kvůli sobě. Není netrpělivý kvůli sobě, že by nemohl počkat, až se vrátíme. Je netrpělivý, protože ví, že my jsme nenaplněni dokonce i když právě zrovna hrozně netrpíme. Mimo duchovní svět není žádný jiný osud, než být nenaplněný, kromě vztahu s Krišnou. Proto, když Krišna použije maličko tlaku, aby nám pomohl zpět, je to pro naše vlastní dobro, protože zde není žádný způsob, jak bychom mohli být naplněni.

Kadamba Kánana Svámí, Durban, Jižní Afrika, 2009

pondělí 15. května 2017

Zlatý věk - jaký třeba bude

Je řečeno, že když se mění jugy, nejdřív je zde sandhya, neboli překlenovací období. Takže první část Kali jugy je také sandhya - překlenovací - a v rámci této sanhyi začne Zlatý věk Šrí Čaitanyi Maháprabhua. Během této sandhyi zde bude období deseti tisíc let, kdy se projeví Zlatý věk, jak je popsáno v Brahma Vaivarta Puráně. Je řečeno, že v tomto věku budou všichni lidé očištěni harinám sankírtanem a už zde nebudou různé varny, různé třídy lidí; bude zde pouze jedna třída lidí - eka varna hari bhakta, oddaní Pána.

Někdy myslíme, že když přijde Zlatý věk, potom (formálním hlasem) se Krišna vědomí stane převládajícím světovým náboženstvím. V každé zemi budou lidé nosit tilak, na každém rohu budou místo kostelů a mešit Krišnovy chrámy, kde se budou všichni modlit. Já nevím... jestli to bude takhle, nebo to bude dokonce ještě transcendentálnější; bude to eka varna hari bhakta - bude to absolutně extatické!

Jako když někdo ráno vyjde z domu s mridangou a někdo jiný ho vidí: "Hej, co to je?" a popadne kartály a znenadání začne spontánní harinám. Ostatní ten harinám uvidí a pomyslí si: "Počkejte chviličku, my máme ratha vůz!" a vytáhnou ven ratha vůz. Pak to uvidí někdo další: "Podívejte na to, ratha yatra! Ok, jdeme vařit!" A než se nadějete, přichází pakory! Takhle se to prostě celáé přihodí a zapojí se do toho celé město Melbourne. Polobozi přizpůsobí počasí a všechno je perfektní a velice krásné, a pak vidíte děti válet se v Melbourne Parku v extázi se zježenými chlupy.

Proč ne? Všechny tyto věci jsou možné, my nemáme ani potuchy o tom, jaký bude Zlatý věk, a to jsem vlastně chtěl říci - jen přemýšlím, jaký by mohl být! A nejspíš to s největší pravděpodobností bude ještě něco výjimečnějšího, než si my všichni dohromady dokážeme představit. Ten Zlatý věk bude něco! A už to začalo, už se to děje, milost už proniká všude! Nyní se vysmíváme Kali juze, že už prohrála.

Šrímad Bhágavatam 2.3.14, 10. října 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde..

sobota 13. května 2017

Polapen láskou

Dámodaraštaka, verš 1

Vzdávám své pokorné poklony Nejvyššímu Pánu, Jehož podoba je ztělesněním věčné existence, poznání a blaženosti, Jehož náušnice ve tvaru žraloka se pohupují sem a tam a který nádherně září v božské říši Gokuly. Kvůli přestupku rozbití hrnce s jogurtem, který Jeho matka stloukala na máslo, a kvůli kradení másla, které bylo zavěšené, rychle utíká od dřevěného hmoždíře ze strachu před matkou Jašódou, která ho ale zezadu chytila, protože utíkala rychleji. Tomuto Nejvyššímu Pánu, Šrí Dámodarovi, vzdávám své poklony  

Kdo dokáže běžet rychleji než Nejvyšší Pán? To není možné. Vzpomínáme, že Krišna je Rančór - ten, který opustil bojiště. Utíkal z bojiště a byl tam ten král Jávana, který ho pronásledoval. Jávana běžel plnou rychlostí a Krišna velmi klidně kráčel, ale přesto ho Jávana nebyl schopen dohonit. Jávana běžel a běžel, ale nějakým způsobem zůstával stále stejně daleko a vůbec se nepřibližoval. To je Krišna!

Samozřejmě víme, že Krišna to zařídil tak, že tam spal Mučukunda. Mučukunda měl takové požehnání - protože Indra ho budíval proto, aby bojoval proti asurům - takže požádal o požehnání, že může spálit na popel kohokoli, kdo ho vzbudí, tak ho Indra nechal spát. Ale potom ho vzbudil tenhle Jávana, takže spálil na popel Jávanu, a to všechno Krišnovým řízením! Vidíme tedy, že nikdo nemůže běžet rychleji než Krišna. Matka Jašóda byla schopná běžet rychleji než Krišna ne proto, že by byla rychlejší, ale jednoduše proto, že Krišna byl polapen její láskou. Nebyla to rychlost, byla to láska, čím Krišnu polapila.

(11. října 2013, Melbourne, Austrálie, domácí program)

Přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 11. května 2017

Ochrana kravcows in vrndavanŠríla Prabhupáda popisuje, že kráva a býk jsou zcela neškodná stvoření. Vše je na nich příznivé. Podporují životní prostředí a tímto způsobem, ochranou krav, nalézáme vše dobré, co je třeba. Kráva poskytuje mléko - je jednou ze sedmi matek společně s naší vlastní matkou, ženou bráhmany, ženou gurua, chůvou, Zemí... Kráva je jednou z našich matek, a tak na kravách závisí naše existence a krávy závisí na naší ochraně. Krávy se o sebe nedokáží moc postarat samy. Jsou to domácí zvířata, mají být ochraňovány lidmi. Mezi těmito dvěma je přirozený vztah. Tento vztah je také v duchovním světě a celá kultura Gólóky Vrindávany je postavena na této kultuře.
(Vrindávan, 7.listopad 2010, přednáška na Góvardhan púdžu)
Přepis v angličtině je zde.


úterý 9. května 2017

Uctívání Pána Nrsimhadéva

Někdy se můžeme podivovat, proč v naší sampradáji vlastně uctíváme Pána Nrsimhadéva. Copak nejsme zaměřeni jen na Krišnu? A není Pán Nrsimhadév v jiné náladě, jiné podobě, kvůli ochraně? A neochraňuje snad i Krišna? Neochraňuje snad neustále Krišna Své oddané? Nezahubil snad tolik démonů? A neochraňuje nás snad Krišna neustále?

Při zodpovídání takové otázky mohou zaznít různé odpovědi. Je možno se to pokusit vystopovat historicky zpět. Ale první odpověď, kterou odpovíme, je úplně jednoduchá. Protože Pána Nrsimhadéva uctíval Šrí Čaitanja Maháprabhu! Hotovo! Tak to je. To je odpověď - protože On to dělal. Protože navštívil Simháčalam, šel do Ahobilam v Jižní Indii. Navštívil tato místa. Uctíval Pána Nrsimhadéva. A to to ustanovuje.

Kadamba Kánana Svámí, 27. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita seminář 2

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 8. května 2017

Tady a teď


My jen nenasloucháme Čaitanja Čaritámritě a jen nečteme Čaitanja Čaritámritu, my ve skutečnosti žijeme Čaitanja Čaritámritu právě teď! Zábavy Čaitanji Maháprabhua ještě neskončily. Zlatý věk zrovna začíná. Zázrak se teprve začíná dít a my jsme v tom!


Přednáška, únor 2013, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

sobota 6. května 2017

Čaitanja juga!

V jaké juze žijeme? Kali juze? Jaké juze? V ČAITANJA JUZE!

Tato juga už není více Kali jugou. Je to jen jednou ve dni Brahmy, kdy je celá zábava úplně jiná, kdy se Kali juga stane jen pozadím. Je pouze jevištěm. Není to vůbec Kali juga.

Ó, Kali juga, Kali juga, Kali juga!“  Také se do toho občas dostaneme – Kali juga kathá!

Kali juga je tak hrozná! Jak příšerná ta Kali juga jen je!“ Každý to dělá!

Ale co je toto za Kali jugu? Je pouze pozadím, jen jevištěm pro všezaplavující milost Pána Čaitanji, která zaplavuje celý svět!

Je řečeno, že když chcete vidět diamant, umístíte ho na černé pozadí. Vezmete krabici, do ní dáte nějaký černý samet nebo tmavé hedvábí, a navrch položíte ten velký diamant, který pak opravdu vynikne. Pokud máte jako pozadí nějakou světlou látku, není to stejné.

A obdobně je na místě tmavé pozadí tohoto věku Kali jugy, aby zábavy Pána Čaitanji zářily ve své naprosté úžasné slávě!

Kadamba Kánana Svámí, 28. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita, Seminář 1

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 4. května 2017

"Jaká služba je nejlepší?"

kaler doanidhe rājannasti hy eko mahān gua
kīrtanād 
eva kṛṣṇasya
muktasaga para vrajet
(Šrímad Bhágavatam 12.3.51)

Kali-juga je oceánem chyb, ale přesto je tu JEDNA její dobrá vlastnost, kterou je zpívání svatého jména, což je doprovázeno milostí Pána Čaitanji. Důležitost svatého jména nemůže být nikdy přeceněna. Někdy se můžeme ptát: "Která služba je nejlepší?" A jsou zde různé odpovědi. Všechny druhy čisté oddané služby jsou stejně transcendentální. Pro podmíněné duše je však obtížné dostat se na transcendentální úroveň. Smysly jsou nemilosrdné - chtějí od nás víc a víc!

V satya-juze je procesem uctívání meditace na Nejvyššího Pána, ale nyní, v kali-juze, jsme nedostali žádnou schopnost se soustředit. V treta-juze je procesem oběť, ale to je teď příliš obtížné a má to příliš mnoho nesnází. V dvapara-juze je tím procesem uctívání božstev, ale nyní je onen standard snížen.

Co je tedy vyšší... kírtanam (zpívání) nebo smaranam (vzpomínání)? Odpovědí je, že v podmíněném stavu je to KÍRTANAM. Kírtanam je vyšší služba. Na transcendentální úrovni na tom nezáleží. Rádhárání si vzpomene na Krišnu a pak automaticky zpívá. Takže my nasloucháme a zpíváme o Krišnovi a poté vzpomínáme. Čím víc o Krišnovi slyšíme, tím víc začínáme chápat, jak je všepřitažlivý a zaměstnáváme se ve službě. Krišna se před podmíněnými dušemi zahaluje oponou iluze a oddaná služba tuto oponu otevírá.

Šravanam (naslouchání), kírtanam, smaranam jsou tři hlavní procesy tohoto věku! Díky nim se změníme. Přesto je tu však jiná dimenze. Jakékoli ovoce lásky k Bohu člověk obdrží, pokud ho rozdává, zjistí, že má ještě víc než předtím! Není to jen o vlastním pohroužení, ale o DÁVÁNÍ svatého jména.

Já nehraji jen na harmonium - hraji na lidi - sdílím svaté jméno a beru je s sebou. To je meditace, to je extáze. "Kdy se mé chlupy zježí v extázi? Je zde nějaká naděje?" Čaitanja Maháprabhu chce zaplavit celý svět extází. Svaté jméno je mystické. Na jednu stranu se snažíme pěkně zpívat a soustředit se apod., a na druhou stranu je svaté jméno Krišna a současně dostáváme Jeho daršan.

Mohli bychom být pokorní, pokud bychom byli upřímní a přiznali, že jsme plní chyb. Kdybychom jen byli pokorní, mohli bychom přijmout útočiště u Krišny. Kírtan je také pro očištění. A lišíme se od kostela. Nemůžeme se skutečně kát, ve skutečnosti toho tolik nelitujeme. Říkáme, že je lidské chybovat a místo pokání oslavujeme Krišnovu slávu a jsme šťastní na festivalu.

Šravanam Kírtanam festival, 8. července 2016, Villa Vrindavan, Itálie

Původní text v angličtině zde.

úterý 2. května 2017

Začíná to doma


Zbožné činnosti duše nepřináší prospěch pouze té duši, ale prospívají také ostatním. Je to jako když se váš syn stane zbožnou osobou - máte štěstí, protože rodiče získávají prospěch z této zbožnosti a jejich destinace se změní. Stejně tak také dostávají jednu šestinu karmy jejich dětí. Takže když se z vašich dětí stanou kriminálníci a tak dál, tak získáte šestinu té karmy. To je docela něco – šestnáct procent! Přemýšlejte o tom... je to hodně... ti malí miláčci!
Když najednou dostanete šestinu karmy za všechny ty hlouposti, co udělají, tak pak už nejsou tak hodní, jak jste si vždycky mysleli. Najednou se začnete trochu víc zajímat o to, co dělají.

Když však začnou s duchovním životem, všichni se pak dělíme o onen prospěch. Takže to je ta myšlenka – že z domova se stane velmi zbožné místo, kde naše děti od prvního dne jsou prostě zaměstnány v oslavování Pána. Pak, když už vyrostou, je moc pozdě.

Máme děti, které vyrostly v tomto hnutí, a jednou řekl jeden syn svému otci: „Víš, jaký je mezi námi rozdíl? Tvoje generace se neustále snaží vzpomínat na Krišnu, ale moje generace... my se pořád ze všech sil snažíme na Krišnu zapomenout.“

To je pěkné... Když vyrostete jako dítě s Krišnou, nemůžete se Ho zbavit. Bude s vámi dokonce i tehdy, když se budete snažit se Jej zbavit - bude s vámi navždy.

(21.července 2013, Kapské město, JAR, ČČ Ádi 15.14)

Přepis v angličtině je zde.