pondělí 6. srpna 2018

Každá služba je přípravou pro větší službu

Každá služba ve vědomí Krišny je službou sama o sobě. Například čištění chrámu - je to zcela určitě služba, ale potom může jít člověk na další úroveň. Může být velice vážný ohledně čištění chrámu, a později potom může být tím, kdo se posadí sem a bude dávat přednášku. Časem služby přibývá a zvětšuje se.

Proto bych rád řekl, že každá služba je přípravou pro větší službu, a mělo by to takto být, pokud se chceme cítit duchovně naživu. Nechceme být duchovně vyprahlí. Mnoho oddaných v průběhu času takto vyprahne. Říkají: "Hare Krišna." (sklíčeně) Ale mělo by to být: "Hare Krišna!!" Mělo by to být plné štěstí. Hare Krišna není o tom být skleslý. Hare Krišna je o uvědomování si, že život je úžasný dar.

Přednáška na Ratha Játře: Tajemství duchovního pokroku, 5. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

středa 1. srpna 2018

Svaté místo

Ten, kdo není oddaný, způsobuje ostatním i sobě rozrušení. Buďte tedy oddaní. Ale jak být oddaným?

Někteří chtějí být oddanými žijícími v chrámu a vztahovat se k vnějšímu světu. Někteří chtějí žít ve vnějším světě a vztahovat se k chrámu. Fajn, ale udělejte to tak, aby to bylo duchovně silné. Když je vaší základnou domov, udělejte ho posvátným místem. Udělejte domov místem, které vás vyživuje. Pověste na zeď obrazy; obraz Krišny, který naprosto zbožňujete! Obraz, u kterého si pokaždé, když ho uvidíte, řeknete: "Tý jo! Jaký nádherný obraz!"

Nemělo by to být stylem: "Jo, teď jsme oddaní. Musíme sem dát obraz Krišny." A tak tam pověsíme nějaký obraz Krišny - jakýkoli. Ne! Musí to být obraz, o kterém si myslíte, že je opravdu výjimečný! Zaplňte dům tím nejlepším!

Dejte si do domu hudbu. Ať je to hudba, u které si pokaždé, když ji uslyšíte, řeknete: "No páni!" Udělejte dům něčím mimořádným. Udělejte ho tak krásným svatým místem, že když tam lidé přijdou, řeknou: "To je úžasné!" Nemějte jen oltář, který je nudný. Udělejte ho tak, ať je to pecka!

Prabhupáda řekl Kírtanandovi: "Když oblékáš Božstva, měl bys Je udělat velice, velice krásná. Pokud Je uděláš velmi krásná, pak pokaždé, když Je uvidíš, zapomeneš na vše o kráse hmotného světa."

Takže si vyberte Krišnu a okolo toho uzpůsobte svůj život. Můžete mít pocit, že vědomí Krišny je náročné k praktikování, ale čím víc ze svého domova uděláte opravdu inspirující svaté místo, tím víc vás bude vyživovat. To je trik.

A pak - proč jen domov? Vše... Vztahy s lidmi by měly být založeny na hodnotách laskavosti. Zaveďte do vztahů sattva gunu (dobro). Nebudujte vztahy založené na raja guně (vášně), protože raja guna vám dá dočasné potěšení a pak spoustu trápení. Takto krůček po krůčku změňte celý svůj život.

Přednáška, 12. května 2015, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.