úterý 27. října 2009

Co Duchovní Mistr skutečně chce?

Co duchovní mistr skutečně chce? Nejlepší žák je ten, který přemýšlí: co ode mě opravdu chce? Dokonce ani ne co mi říká, ale co ode mě skutečně chce. To je ještě vyšší úroveň, protože to, co říká, může být s ohledem na podmínění jeho žáka, s ohledem na to, kolik je toho ten žák schopen pobrat: abych ho moc silně netlačil a neuvalil na jeho hlavu příliš velký pokyn, protože když ho nebude následovat, bude to přestupek, takže mu nechci dávat příliš těžký pokyn... Ale na druhou stranu - co si duchovní učitel skutečně přeje? Prvotřídní žák se snaží pochopit tento princip a snaží se potěšit ho tímto způsobem, snaží se potěšit Pána tím, že pochopí skutečnou podstatu Pánových pokynů. Šríla Prabhupáda je toho dokonalým příkladem. Často když přemýšlím o pokynu Šríly Bhaktisiddhánty, tak dvakrát zopakoval pokyn kázat v anglickém jazyce…a co to opravdu znamená? Dá se to chápat mnoha způsoby, třeba jako že bych měl dát přednášku v angličtině, tak jí dám, a hotovo, co dalšího, tohle jsem už udělal. Nebo můžete říct - tak dobrá, budu kázat v angličtině a vzít to v tom duchu, že se vydáme do anglicky mluvícího světa a dáme mu všechno. Angličtina je světový jazyk, takže to znamená skutečně kázat celému světu a pak vše přeložit do dalších sedmdesáti jazyků... tak tomu říkám rozšířené pochopení původního pokynu, opravdu rozšířil význam toho, co říkal Šríla Bhaktisiddhánta. Nevzal to jen doslovně, ale vzal to do hloubky, pochopil význam toho pokynu a šel za ním. Měl mnohem méně materiálních možností než máme my, Prabhupáda přijel v pokročilém věku, ve starém těle, nikdo z nás není tak starý a nemocný jako byl Prabhupáda, měl dva infarkty...žádnou podporu, byl sám, takže takhle, neohlížel se na vnější energii. A tohle je potřeba.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 7,7MB)

sobota 24. října 2009

Přednášky říjen 2009 ke stažení

Chrám Šrí Šrí Nitái-Navadvípačandry:
BG 4.10 PRAHA 16.10.2009 zde. - 10MB - neúplná
SB 3.18.12 PRAHA 17.10.2009 zde. - 61MB

sobota 17. října 2009

Otevři ústa a přijmi milost!!

Když Krišnovi sloužíme celým srdcem, potom jsme v tom zapálení... nadšení potěšit Ho... a pak Krišnu upoutáme. Musíme být skutečně dychtiví sloužit.
Jayananda byl příkladem. Jayananda známý jako Americký světec. Jayananda který byl známý jako automechanik. Jeho nohy trčící zpod auta a v tu samou chvíli zpod auta někomu kázal!

Jayananda byl někdo, kdo všude rozdával milost. Vzbudil oddané uprostřed noci a řekl, „Otevři pusu“ zatímco spali, a vložil jim gulab jamun do pusy!!

Původní článek v angličtině je zde.