pondělí 29. června 2020

Čas smrti


Bude to stačit? Odevzdám se dostatečně, tak, že když přijde čas smrti, budu skutečně anyābhilāṣitā-śūnyaṁ (Nektar oddanosti 1.1.11); oproštěn od jakékoli jiné motivace, a že se budu moci jednoduše obrátit na Krišnu a říci, "Krišno, jsem Tvůj, a nemám žádný jiný zájem než Tvůj zájem, to, co si přeješ." ? Vyvinu abhayaṁ sattva-saṁśuddhir (Bhagavad-gíta 16.1); rozvinu ducha nebojácnosti? Tato nebojácnost je nezbytná, když musíme posunout své zaměření a hledět na Krišnův zájem.

Musíme se dívat na toto:
Co Krišna chce? Co Krišna potřebuje?
Co dělám pro to, abych tomu přispěl?
Co dělám pro to, abych Krišnovi nabídl to, co potřebuje?
Čím přispěji v rámci svého charakteru a jednání?
Jinými slovy, čím přispěji v rámci svého vědomí a konání?

Vše v mém vědomíi by mělo být pro Krišnu. Alespoň by vše v mém vědomí mělo být na Krišnu upřeno. Všechny moje činnosti musí být spojené s Krišnou, každá z nich. Všechny mé činnosti musí být neustálým proudem činností, které jsou spojeny s vědomím Krišny, a tyto aktivity musí být přímo zaměstnány v Krišnově službě nebo nepřímo podporovat vědomí Krišny. Ale co máme dělat, pokud máme zaměstnání ve světě? Jsme oddaní, ale máme také hmotnou profesi. Potom pojďme použít plody této práce pro službu Krišnovi, a tak si můžeme udržovat životní styl vědomý si Krišny. Takže co Krišnovi přinášíme? Nepřináším Mu jen své vědomí. Přináším i své činnosti. Dokonce i když mé vědomí není dokonalé, doufám, že mé činnosti přinesou změnu, protože konec konců Krišna je milostivý a Krišnu si můžeme získat milostí. Proto doufám, že cokoli Krišnovi přinesu, bude dostatečné k získání Jeho milosti.

Proto čím víc se soustředíme na to nabídnout Krišnovi to nejúžasnější, co se jmenuje "náš život", tím víc se tímto směrem soustředíme, tím více se můžeme stát nebojácnými. Ale když čelíme Krišnovi v čase smrti, je tam celá řada otevřených konců, chybiček a takových věcí. Proto toto je chvíle, kdy bychom měli nasbírat své bohatství. Toto je doba sbírání pokladů, ne pro nás, ale sbírat poklady pro Krišnu a pojďme před Krišnu předstoupit s velikou sbírkou úžasných darů. Potom bude Krišna tak spokojen, že čas smrti bude chvílí velikého štěstí.(Kadamba Kánana Svámí, 4.červen 2020, Rádhadéš, Belgie, Čaitanya Čaritámrita Lecture)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.
 


pondělí 22. června 2020

Láska, mír...a darebák!


Když přijdeme na duchovní úroveň, myslíme si, že život je jenom láska a jenom mír a že je jen jeden pocit, jedna emoce - LÁSKA A MÍR.
Ale ne ne ne...skutečné duchovní emoce nejsou jen slaďoučké, je to i TY DAREBÁKU! Víme, že darebák bylo jedno z Prabhupádových oblíbených slov. Ve skutečnosti jsem to slovo neznal, dokud jsem nezačal číst Prabhupádovy knihy. To slovo jsem se naučil od Prabhupády. Může to být dokonce i zastaralé slovo, ale v ISKCONu je to takové docela roztomilé slovo.

Když lidé dělali všelijaké věci, Prabhupáda byl připraven nazvat je darebáky! Celý svět se věnuje nejrůznějším odporným činnostem a moderní způsob myšlení je, že o lidech začneme přemýšlet více jako o obětech - obětech okolností. Ale Prabhupáda by řekl darebák, protože to lidem dávalo zodpovědnost...protože ty víš, co děláš, a víš, co dělat máš, víš, že je to špatné a přesto to děláš - darebáku!

Proto vznešená úroveň paramahamsy znamená přijmout zodpovědnost a přestavit svůj život.
"Ale ách, tolik práce," někdo může říct - pak je to líný darebák - příliš líný než aby předělal svůj život!
"No, je to tak těžké, bere to tolik energie. Já se snažím..." Ne, snažení nestačí, ty to musíš UDĚLAT. Snažení vlastně znamená, že to neděláš, a to znamená DAREBÁK!
Takto měl Prabhupáda osvěžujícího rebelského ducha a bojovného ducha. Ne jen být poražený, "Ááách, je to tak obtížné," a my to děláme ještě obtížnějším než už to je, abychom s tím nemuseli nic dělat, a každý řekne, "Inu, je to velmi rozumné. Předložil jsi tolik argumentů a my to chápeme." Protože každý si někde vzadu v mysli říká, že zítra může být řada na něm. Takový pakt mají darebáci mezi sebou!   


(Kadamba Kánana Svámí, 19.prosince 2011, Kapské město, JAR, přednáška)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 18. června 2020

Krišna dal, Krišna vzal

Máme tyto "hlučné chlapce", kteří hrají v kírtanu velmi energicky na všechny svoje nástroje. Ale ta energie není jejich, tuto energii jim dal Krišna. Je to Krišnova energie, kterou vložil do těchto "hlučných hochů", a oni ji teď mají. Ale jak jde čas, nebudou ji mít, hodně z té energie zmizí, není to tak? Když se podíváte na některé starší pány, tak sedí na židlích a opírají se o zeď. (smích) Už nemají tolik energie. Krišna ji odebral. Oni ji také měli, ó ano, ale nyní ji Krišna vzal, pomalu ale jistě. To je to, co znamená stárnout, vše je odebíráno. Po nějaké době, když si chcete vzpomenout, jestli jste si vyčistili zuby, musíte si sáhnout, jestli je váš kartáček mokrý. (smích) V totmo světě je vše postupně odňato. Ano, to je Hari! Hari bere energii, ale nikdy nesmíme zapomenout na to, že Hari nám energii také dává. 


Proto vše, co teď vidíme, všechna energie, která existuje, je Krišnova energie a Krišna tu energii vložil. Takže všechno v nás, cokoli co máme, musíme chápat, že to do nás vložil Krišna. Říkáme "můj mozek", ale musíme myslet na to, že Krišna do nás vložil inteligenci a také musíme vědět, že to může vzít. Tak je to se vším. Tímto způsobem můžeme vidět, že Krišna je původem všeho.

(Kadamba Kánana Svámí, 3.října 2018, Camp de Masque, Mauricius, Šrímad Bhágavatam 1.1.1)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pátek 12. června 2020

Stoprocentní Bhágavatam


Manu Samhita, ačkoli dává pokyny o tom, jak by se měla lidská spolenčost chovat, není zcela transcendentální, a proto vaišnavové Manu Samhitu plně nepřijímají. Napřiklad - v Manu Samhitě je usměrněné jezení masa, které my nikdy nepřijmeme. Manu Samhita obsahuje jednoduše světské pokyny o tom, jak regulovat spolenčost, ale čisté transcendentální pokyny jsou jiné povahy a můžeme je nalézt ve Šrímad Bhágavatamu. Proto je Šrímad Bhágavatam literaturou, kterou můžeme přijímat na sto procent. Existuje spousta védské literatury, je zde hierarchie a dokonce i když jsou citovány verše z určitého védského textu, to nezbytně nečiní celou tuto knihu autorizovanou.

Je tu mnoho knih z Manu Samhity a také mnoho knih, ze kterých naši áčárjové citují, jelikož je to autorizovaný védský zdroj, ale to neznamená, že přijímáme celou Manu Samhitu. Takto spoléháme na áčárji - dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ (Čaitanja Čaritámrta, Madhja-líla, 17.186). Skutečný význam písem zůstává skrytý v srdcích velkých svatých osob a pouze skrze jejich zjevení můžeme k písmu přistoupit. Proto je princip gurua zásadní.


 evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ paran-tapa. Toto transcendentální poznání přichází skrze linii duchovních učitelů, kteří toto transcendentální (Bhagavad-gíta 4.2). Když chce někdo zjistit, co je pravda, jen tím, že bude o samotě studovat knihy, pak se ztratí v divočině. Potřebujeme áčárji, aby ustanovili, co skutečně máme přijmout a co být přijato nemá. Taková je povaha transcendentální kultury.
poznání na základě písem vezmou, toto transcendentální poznání zrealizují a potom je vyučují. A přináší správné závěry z písem (


(Kadamba Kánana Svámí, 6.prosince 2019, Kapské Město, JAR, Šrímad Bhágavatam 2.7.20) 


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 8. června 2020

Vnímání Krišny skrze zpívání


Krišna je všude, protože je všeprostupující. Nejen že je všude přítomna Krišnova brahmajyoti (záře), na které vše spočívá, ale Krišna samotný je přítomen všude v různých podobách. Někdy je v podobě Nrsimhadéva, někdy je v podobě Várahy a jindy je ve Své sladké podobě hrající na Svou flétnu. Proto je v podstatě Krišnova milost neustále zde.

Přebal prvního zpěvu Šrímad Bhágavatamu je velmi speciální, protože Šríla Prabhupáda ho sám navrhl. Nakreslil tam mapu celého duchovního světa. Tato mapa ukazuje Gólóku Vrindávan, sídlo Krišny, ve tvaru lotosu. Uvnitř okvětních lístků máme Mathuru. Zvenku je Ajodhja. Pak je tam ta záře, ve které je mnoho vaikunthských planet, kde přebývají různé podoby Višnua. Potom na břehu řeky Viradži, která odděluje hmotný svět od duchovního, vidíme Mahávišnua. To je vnější strana přebalu. Když se podíváte dovnitř, můžete číst text, který je také velmi zajímavý. Tam Šríla Prabhupáda píše, že duchovní nebe je všeprostupující a Krišna zahaluje část tohoto duchovního nebe mrakem iluzorní energie. Proto o něm nikdo neví a proto jsme na něj zapomněli. 


Na začátku když zpíváme Hare Krišna mahámantru, vnímáme zpívání skrze tři hmotné úrovně - intelekt, mysl a smysly - a tak se vztahujeme ke všemu. Takže pokud posloucháme mahámantru skrze naše smysly, říkáme, "Ááách, je tak pěkné to slyšet!" s myšlenkou dosažení okamžitého požitku. Pokud ji začneme vnímat skrze naši mysl, začneme o ní snít intuitivním způsobem. Když používáme intelekt, začínáme se ptát na otázky ohledně toho, co slova mahámantry znamenají analytickým způspbem. Takto tedy vnímáme zpívání Hare Krišna mahámantry na začátku. Proto když zpíváme na této úrovni, ve skutečnosti nevidíme Krišnu. Nevnímáme Krišnu.

Ale když zpívali Gósvámí, neviděli jen podobu Krišny, ale také viděli Jeho zábavy. Zábavy duchovního nebe se před nimi zjevily, jednoduše tím, že zpívali. To je tedy duchovní moc zpívání - zpívání sestupuje do hmotné sféry, kde zvedá závoj iluze. Skrze tento neustávající proces zpívání se pomalu začínáme rozvzpomínat na svůj původní duchovní vztah s Krišnou. To je účel naší činnosti zpívání Svatého Jména; oživit náš vztah s Nejvyšší Osobností. 


(Kadamba Kánana Svámí, 2.prosince 2019, Canberra, Austrálie, domácí program)Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 1. června 2020

Nedostatek touhy

Nedostatek touhy mění celou naší oddanou službu v odříkání
Z knihy “Under the Desire Trees”

Slýchávám, "Vrindávan je tak odříkavý. Je tam tolik prachu a během parikramy dokonce pršelo. Ach Bože! Prasádam je v pořádku, ale není to jako doma. Ach, to slunce je tak horké. Páni, to je dlouhá cesta; jak mohu jít tak daleko? Také máte komáry..."

Takže realita je taková, že naše touha není příliš silná. 
Když není naše touha silná, vše, co vidíme, je odříkání. Pokud silná je, pak to žádné odříkání není.  


Odkaz na přepis a nabídku knihy v angličtině je zde.

čtvrtek 28. května 2020

Vaišavové jsou pokladnice milosti

Vidíme, jak Šrí Čaitanja Maháprabhu představil Sanátanu Gósvámího všem svým společníkům z Navadvípu, kteří byli všichni z Bengálska, všichni tito oddaní byli samozřejmě velké osobnosti. A samozřejmě mezi nimi byli Advaita Áčárja a Pán Nitjánanda, kteří jsou oba Nejvyšší Osobností Božství. Pán Čaitanja požádal Sanátanu Gósvámího, aby vzdal své poklony všem těmto osobnostem, což udělal, takže mu mohli udělit svou milost. Vaišnavové ho zahrnuli milostí, přátelstvím a úctou. 
 
Vaišnavové jsou opatrovatelé milosti. Žijí z milosti, zaměstnávají se v oddané službě a získávají milost skrze tuto oddanou službu. Sdružují se s vaišnavy a získávají skrze tyto oddané milost. Navštěvují svatá místa jako je Vrindávan, Majápur a Džagannáth Purí, a získávají zde milost. V dolech písem těží drahokamy, mají úplné sbírky drahokamů z různých zdrojů. Milost ze služby, milost ze sdružování, milost ze svatých dhámů, milost z písma, milost z Krišnova prasádam a milost ze svatého jména. 


Tímto způsobem všechna tato milost ve vaišnavovi narůstá. Všechny tyto různé aspekty milosti, které získáváme z našeho duchovního života, se stávají stavebními kameny naší bhakti.


(Kadamba Kánana Svámí, YouTube Live Stream, 26.března 2020)


Odkaz na přepis v angličtině je zde

pondělí 25. května 2020

Spolknout hořkou pilulku


Vědomí Krišny není snový stav mysli. Vědomí Krišny je o realismu. Je o tom vidět věci skutečně takové, jaké jsou. Pochopit je trochu víc do hloubky, potom ještě trochu dál; je to o tom pohlédnout trochu za mraky. Skutečně vidět, co je za tím, a tak dále. Odkud všechna tato energie pochází? Dokonce i když stojíme před oceánem a sledujeme, jak břeh omývá vlna za vlnou a také si všimneme, že je za tím mocný vítr, ale odkud všechna tato energie pochází? Slunce svítí, ale odkud pochází všechna tato energie? Všechny tyto planety se točí, ale odkud pochází všechna tato energie? A před horou se cítíme jako trpaslíci, ale co je hora ve srovnání s vesmírem? A co je jeden vesmír ve srovnání s mnoha vesmíry? Jak můžeme pochopit velikost přírody? A odkud všechna tato moc pochází?

Vždy nám to přináší pochopení Nejvyššího Pána, Nejvyššího vládce. A když dojdeme do bodu, že spolkneme tu hořkou pilulku a skutečně přijmeme, že nejsme Nejvyšší, tak to trochu bolí, ale co se dá dělat? Jsme vždy podřízeni Nejvyššímu Pánu, au! A když opravdu dojdeme do bodu, kdy se Mu klaníme, pak vše začne konečně fungovat.
(Kadamba Kánana Svámí, 2.února 2020, Londýn, Spojené království, Bhagavad-gíta 9.22)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pátek 22. května 2020

Čím víc dáš, tím víc dostaneš


Můžeme si vzpomenout na to, že duchovní učitel Rámanudžáčarji ho poslal studovat k velkému seberealizovanému mudrci, a tento mudrc mu po dlouhé době dal tajnou mantru. Řekl, "Pokud budeš zpívat tuto mantru, dosáhneš veškeré dokonalosti; osvobození od zrození a smrti. Kdokoli tuto mantru zpívá, dosáhne veškeré dokonalosti. Je tak mocná, ale je to velmi skryté tajemství." Takže Rámanudžáčárja  tuto mantru obdržel a potom šel na hlavní náměstí vedle chrámu. Postavil se poblíž brány chrámu a hlasitě oznámil lidem, "Dám vám to největší tajemství. Dosáhnete veškeré dokonalosti!" A potom veřejně vyslovil mantru "Om Namo Nárájanája!"Mezitím se o tom doslechl Rámanudžáčárjův guru, velmi se rozzlobil a hodně ho pokáral, "Jak jsi mohl takovou věc udělat? Řekl jsem ti, abys tuto mantru držel v tajnosti a ty jsi ji teď řekl každému!" Potom Rámanudžáčárja odpověděl, "Vím, že jsem neuposlechl váš pokyn a vím, že pro toho, kdo neposlechne pokyn duchovního učitele, není žádná dobrá destinace. Vím, že budu muset trpět pekelnými reakcemi za toto všechno. A oni všichni získají ve své další destinaci prospěch. Pomyslete na to, že všichni tito lidé teď zpívají tuto mantru a všichni získají prospěch!" Když to svatý učitel uslyšel, byl v šoku. Pomyslel si, "Taková vize světce. Nikdy jsem neviděl takového ducha oběti. Nemá strach z toho jít do pekla pro prospěch všech ostatních!"  Tímto způsobem jsme součástí úžasného hnutí. A tajemstvím tohoto hnutí je že čím víc dáme, tím víc dostaneme. To je úžasné! Ať dostaneme cokoli, musíme to dát. Podívejte se, co se stalo Rámanudžáčárjovi; obdržel tajnou mantru, dal jí dál a získal tak víc než jen tuto mantru. Získal zvláštní požehnání za šíření té milosti tolika lidem. Proto čím víc dáváme, tím víc získáváme a to je zásada, kterou Šríla Prabhupáda neúnavně kázat všude; podělit se o dar vědomí Krišny s každým.


 (Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, přednáška během domácího programu)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

středa 13. května 2020

Krišna nám dal tolik šancí

Šríla Prabhupáda vysvětloval, že tento hmotný svět je jen malý nepatrný koutek duchovního nebe a že tento maličký koutek duchovního nebe je zakrytý mrakem, proto se cítíme odpojeni od slunečního svitu duchovního světa. Ale Krišnova záře, brahma-jyotir, se rozprostírá do všech směrů a pak je tu ten malý koutek duchovního nebe, který je pokrytý mrakem iluze, proto si myslíme, že jsme od Krišny odděleni a že Krišna je daleko a že jsme sami. 
Proto si myslíme, že máme těžkosti, protože jsme opuštěni. Myslíme si, že se musíme vypořádat s věcmi, se kterými se vypořádat nedokážeme, "Jak se všechno tohle může dít? Jak si s tím poradím? To je příliš. No tak, Krišno! Víš co, dej mi pokoj!"
Ale Krišna nám dal pokoj milionkrát, milion šancí! Nedal nám jednu, ne dvě, ale nekonečně šancí - neustále. A my působíme tolik potíží, ale copak nevidíme, kolik milosti společně s potížemi vždy přišlo? Jak jsme vždy přežili, když se něco přihodilo! Krišna má úplnou kontrolu dokonce i nad tímto malým koutkem duchovního světa, který je překrytý mrakem.  
mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram, 
(Bhagavad-gíta, 9.10)
Každým okamžikem, ne jen někdy, Krišna projevuje Svou milost. Krišna Svou milost manifestuje neustále. Nikdy se nestane, že by Krišna Svou milost stáhl. Krišna je známý jako ‘avyakta-mūrtinā,’ (Bhagavad-gíta 9.4) neboli neprojevená podoba vesmíru.

(Kadamba Kánana Svámí, 25.dubna 2017, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 7.15.68)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

sobota 9. května 2020

Vaišnava má srdce!

Vaišnava musí být někdo, kdo má srdce. Vaišnava není jen někdo, kdo zpívá hodně kol džapy nebo někdo, kdo zná mnoho šlok (veršů ze šáster) nebo někdo, kdo vstává opravdu brzy, když celý svět ještě spí. To je všechno úžasné, ale pokud ta osoba navzdory všem těmto skvělým vlastnostem neprojevuje dobré srdce nebo nemá srdce, pak není úplným vaišnavou!


(Kadamba Kánana Svámí, 11.září 2010, Newcastle, JAR)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 5. května 2020

Vzpomínejte...zpívejte!

Když cítíme, že nemáme žádnou chuť pro zpívání a když přemýšlíme, "Ach, nemám žádnou touhu zpívat šestnáct kol...trvá to tak dlouho a zdá se mi to nudné", je to proto, že vůbec nevzpomínáme na Krišnu. Nicméně je jednoduché na Krišnu myslet skrze Jeho zábavy, protože jsou naplněné rasou, chutí. Vůbec nejsou nudné; jsou ve skutečnosti plné vzrušení.
Jsme zbožní? Ne, my nejsme zbožní. Jsme přitahováni k zábavám Krišny; tak je to jednoduché. Je to tato přitažlivost a vzpomínání na Krišnu, které nám dá sílu ve zpívání Hare Krišna mahámantry. Důvodem, proč nevyvíjíme chuť pro zpívání, je, že nevzpomínáme na Krišnovy zábavy. Proto se musíme plně ponořit do Krišnových vlastností, Jeho zábav, Jeho povahy a tak dále. Musíme se zaměřit, abychom si uvědomili Krišnovu laskavost a Jeho milost dokud nás to neuchvátí. Pokud to budeme dělat jako cvičení, můžeme s tím mít obtíže, ale potom začneme přemýšlet nad Krišnovými zábavami a najednou naše kola ubíhají. Takže je to vše opravdu jen o pohroužení se ve vzpomínání, jak je Krišna úžasný. Je to o tom být uchvácen Jeho vlastnostmi a potom budeme zpívat Hare Krišna mahámantru v extázi. O tom to nakonec všechno je; o pohroužení.
(Kadamba Kánana Svámí, 23.srpna 2019, Ljubljana, Slovinsko, přednáška na Džanmaštamí)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 27. dubna 2020

Proud bhaktiKdyž jdete v Majápuru na břeh Gangy, abyste se v ní vykoupali, máte pod nohama dno a kráčíte ve vodě kupředu svou vlastní silou. Ale když se dostanete hluboko do vody, co se stane? Proud Gangy vás jednoduše stáhne. A nic s tím nezmůžete, prostě vás odnese. Bhakti je zrovna taková. Na začátku musíte dělat různé kroky sami - musíte následovat tuto zásadu a musíte vykonávat tuto povinnost a tak dále. Musíte sami udělat všechny tyto kroky, až se dostanete hluboko do bhakti a potom vás proud bhakti prostě unese. Proud extáze! Proud lásky!  
(Kadamba Kánana Svámí, 24.září 2017, Phoenix, Mauricius, přednáška v chrámu Šrí Šrí Gólokánandy)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.


pátek 24. dubna 2020

Odloučení Síty a Rámy


Připoutanost Pána Rámačandry k Sítadéví nebyla taková, kterou bychom přirovnali k připoutanosti obyčejného manžela ke své manželce. V zábavách Pána Rámačandry musíme poznat, že jsou dvě úrovně - jedna je, že Pán Rámačandra hraje roli manžela v tomto světě a druhá je duchovní - vztah, který existuje mezi Sítou a Rámou. 


Prabhupáda vysvětluje, že odloučení Rámy od Síty je duchovně chápáno jako vipralambha, což je aktivita energie hladiní šakti Nejvyšší Osobnosti Božství. Takže zábavy Pána Rámačandry předvádějí něco z povahy vipralambhy. Proto je řečeno, že ze všech inkarnací zmíněných ve Šrímad Bhágavatamu je to Pán Rámačandra, kdo je skoro jako Pán Krišna. Ve skutečnosti Prabhupáda zdůrazňuje, že je Pán Rámačandra stejně dobrý jako Pán Krišna (prakticky řečeno není rozdíl mezi Rámou a Krišnou), ale jediný rozdíl je, že když Pán předvádí rysy Rámy, neodhaluje Svou povahu v plné míře. Jelikož jako Pán Rámačandra následuje cestu dharmy; je tu proto, aby dával příklad.

Na druhou stranu, Krišna je tu prostě proto, aby ukázal Svou transcendentální povahu. Navzdory tomu Pán Rámačandra přesto ukazuje něco z duchovního světa, a to je vipralambha a to, jak duchovní láska může existovat v této náladě odloučení. Proto je odloučení od Sítadéví projevené Pánem Rámačandrou skutečně tím odloučením mezi Nejvyšším Pánem a Jeho oddaným. Není to jen připotanost mezi manželem a manželkou, ale je to připoutanost, která existuje v čisté bhakti, takové, kteoru cítí k Pánu Jeho čistý oddaný. Takže je velmi důležité na to myslet, když čteme a posloucháme o zábavách Pána Rámačandry.

(Kadamba Kánana Svámí, 14.dubna 2008, Bhaktivedanta Manor, Spojené království, přednáška na Ráma Navami)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 20. dubna 2020

Vyřezat čas pro Krišnu


Vidíme, že bráhmanové ve védské kultuře odmítali jít do práce. Žili jen z vyučování písem a oslavování písem. Lidé jim přinášeli nějakou rýži a další věci a takto žili celý svůj život; bylo to velice jednoduché. "Má žena vaří tuto velmi dobrou polévku. Na dvoře máme tamarindový strom a má žena používá jeho listy, aby uvařila tuto dobrou polévku s rýží. Jsem velmi šťastný!" Takový způsobem to byla ve védské kultuře ctnost; ta nejvyšší třída lidí byla nejjednodušší. Dnes má nejvyšší třída lidí ty největší domy, největší auta, všechno největší - "Velmi vysoká třída, velmi aristrokratická rodina, velký dům, tři auta, drahá!" Víte, samotná garáž má troje dveře (smích) "Ó ano pane! Jsou z velmi vysoké třídy. Uctíváme jejich nohy!"
 

Naproti tomu Krišna uctíval nohy Svého přítele Sudámy. Sudáma, který žil tak jednoduše, šel za Krišnou poté, co jeho žena nebyla spokojená s tím, že její manžel trpí takovou chudobou. Tak na něj  tlačila a říkala, "Krišna je tvůj dávný přítel ze školy. Jdi za ním. Něco ti dá." A tak Sudáma šel, ne proto, že by chtěl Krišnu o něco požádat, ale prostě proto, že jeho žena mu připomněla, že Krišna je jeho starý přítel a přemýšlel, "Půjdu a uvidím Krišnu." Nikdy Krišnu o nic nepožádal, ale Krišna mu přesto dal.


Takže bráhmanové nikdy nedělali kompromis. Byli prostě vědomí si Krišny a konečně to je směr, kterým oddaní také budou muset jít. Samozřejmě, pokud podle vaší povahy vyděláváte peníze velice snadno, můžete žít ve větším bohatství. Ale pokud je to těžké, dobrá, pak buďte spokojení s tím být trochu jednodušší, protože v konečném smyslu, proč na tom záleží? Velké auto, malé auto. Dobrá, v malém autě je trochu těsno. Není to tak pohodlné, ale stejně tam dojedete. Takový způsobem může život přesto pokračovat dobře. Prabhupáda říkal, že vědomí Krišny a duchovní život jsou jako tvrdé dřevo. Musíte vyřezat Krišnu; musíme tak či onak vyřezat čas pro Krišnu, čas pro Bhágavatam a tak dále.

(Kadamba Kánana Svámí, 1.prosince 2019, Brisbane, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 2.3.20)


Odkaz na přepis v angličtině je zde

pondělí 13. dubna 2020

Důležitost naslouchání

Šríla Prabhupáda vyzdvihuje jeden důležitý bod - že naslouchání písmům a jejich vysvětlování je důležitější než jejich čtení. Proč je tomu tak? Protože když pouze čteme, některým věcem neporozumíme a když nikdy nenasloucháme, znovu opakujeme své vlastní nepochopení. Tak je to až do dne, kdy někdo dá přednášku a ten koncept vysvětlí úplně jiným způsobem, než jakým jsme ho celou dobu chápali. Proto nám naslouchání ostatním dává jiné vhledy a jiné úhly pohledu na naše písma. Je to velice důležité, jelikož skrze naslouchání můžeme hluboce porozumět obsahu písem.
(Kadamba Kánana Svámí, 9.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 1.1.6)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

středa 8. dubna 2020

Jako východ slunce

Haridás Thákur řekl, že když je svaté jméno zpíváno čistě, když je provedeno očištění, potom nám dá svaté jméno skutečnou lásku k Bohu. Pokračoval, že je řečeno, že je to stejné jako když vychází slunce.
Ráno, dříve než vyjde slunce, už je na obloze vidět světlo, ale slunce je stále za obzorem. Nevidíte sluneční kotouč, ale světlo už tu je. Potom se nad obzor pomalu začíná dostávat rudý sluneční kotouč a pak už vidíme sluneční světlo přímo. Takže když ještě slunce vidět není, je to odraz slunce, ne skutečné slunce. Stejně tak pokud jsme se ještě neočistili a nepřijali principy čistoty, jak naším chováním, tak změnou charakteru, potom svaté jméno nebude plně projeveno a potom jediné, co se projeví, bude nāmābhāsa  - slabý odraz svatého jména. Toto nás může očistit od zrození a smrti a může nás to očistit od karmy, ale nedá nám to Krišna prému. Ale když zpíváme svaté jméno čistě, pak budeme opojení a potom nás svaté jméno odnese.

(Kadamba Kánana Svámí, 24.září 2017, Phoenix, Mauricius, přednáška v chrámu Šrí Šrí Gólokánandy)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

středa 1. dubna 2020

Žijme jednodušeji

Celý den mluvíme o penězích. V práci jsou středobodem peníze. O tom to v podstatě všechno je; děláme všechny tyto věci, abychom vydělali peníze. Vyděláváme peníze, firma vydělává peníze. Takže to děláme jen pro peníze. Máme pěknou schůzku - pro peníze! Všichni jsou přítomní - pro peníze! Jen za tím účelem.
V práci je člověk zaneprázdněn penězi. Ale doma už to stačí! Kolik času můžeme věnovat penězům? Peníze přijdou tak jako tak samy o sobě. A měli bychom mít také na paměti, že bychom měli žít podle svých prostředků - podle toho, co přichází přirozeně bez toho, abychom zašli moc daleko. To by měl člověk přijmout, svůj osud. Ne že můžeme jít proti osudu a chceme být bohatší než jak být máme a tak se plahočíme dvanáct hodin, čtrnáct hodin a tak dále. Protože potom už nezbývá žádný duchovní život. 
Pokud někdo říká, "Nemám už čas na duchovní život," pak je první otázka, "Kolik času věnuješ jen penězům?" Prabhupáda jednou řekl, že šest hodin denně stačí. Teď to můžete říct svému šéfovi; to bude určitě komplikace (smích). Ale alespoň se můžeme snažit a minimalizovat čas, který věnujeme pouze vydělávání peněz. To znamená, že musíme žít trochu jednodušeji, ale to je v pořádku!
(Kadamba Kánana Svámí, 1.prosince 2019, Brisbane, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 2.3.20)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

sobota 28. března 2020

Naslouchejte, přemýšlejte


Učení Šríly Prabhupády, jeho knihy a jeho přednášky, jsou jako naše kotva. Také získáváme více informací od předchozích áčárjů. Takto získáváme obecnou představu o tom, co v našich životech dělat. V jedenáctém zpěvu Šrímad Bhágavatamu je řečeno, že člověk musí poznání aplikovat skrze svou vlastní inteligenci


Někdy posuzujeme okolnosti, máme vlastní názory a máme nějaké pochyby o tamtěch názorech. Některé věci hned nepřijmeme, tak je odložíme na poličku, protože proti nim zároveň nic nemáme. Prostě je dáme na poličku, protože si jimi nejsme jistí. A potom v průběhu času, kdy jsme s ostatními vaišnavy, získáme o tom bodu nebo tématu další informace a více úhlů pohledu, a potom máme nějaký pohled na to, co si s tím počít.
 Proto byste neměli věci řešit v kvalitě vášně a jakmile slyšíte něco, o čem si myslíte, že je hrozné, říct, "To je hrozné! To je přece směšné! Na to zapomeňte! To dělat nebudu!" To není nejlepší způsob, jak postupovat. Nejlepší je odložit to na poličku, naslouchat od vaišnavů, více absorbovat a potom postupovat opatrně a s rozmyslem. Každý letí ve svém vlastním letadle, takže na to musíte přijít. Hodně štěstí a šťastný let!


(Kadamba Kánana Svámí, 25.dubna 2017, Rádhadéš, Belgiue, Šrímad Bhágavatam 7.15.68)


  Odkaz na přepis v angličtině je zde.


Foto: bh. Oleg Vinokurov-Dyomin 

úterý 24. března 2020

Nezmeškejte loď!


Oddaní, kteří stále váhají s dokončením šestnácti kol zpívání Hare Krišna mahámantr,y mohou říkat, "Víte, já to prostě nedokážu. Je to příliš těžké!" Takoví lidé nedělají moc veliký pokrok dokonce i když mají tolik těžkostí se zpíváním. My jsme tolerantní, chápeme, že může být obtížné jít rovnou na šestnáct kol, ale člověk se tam přesto musí dostat. Nemůže zůstat na osmi kolech, protože to prostě nestačí! Osm kol znamená další zrození; osm znamená, že vám odpluje loď; osm znamená pardon, ale necháme tě tady.
Na nějakou chvíli osm kol stačí. Samozřejmě, abychom se rozehřáli, ale šestnáct kol je nejlepší číslo. Prabhupáda to snížil na šestnáct, protože to je číslo "návratu k Bohu". Prabhupádovou milostí nás zpívání šestnácti kol může dostat zpátky k Bohu!
Tak co mohu říci. Mám pochopení. Rozhodně tomu velmice rozumím. Vím, jaké to je být konfrontován se slabostí. Sám jsem to pocítil v sobě, že tu je také slabost. Ale potom si musíme vzpomenout, že je potřeba bojovat! Musíme se dostat na tu loď!

(Kadamba Kánana Svámí, 24.dubna 2012, Rádhadéš, Belgie, Čaitanya Čaritámrta Madhya-Líla 200-250)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.
 

pátek 20. března 2020

Drahokam pokynů
Otázka: Maharádži, vysvětloval jste, jak každý áčárja praktikuje klenot transcendentálního poznání, který získává od svých předchůdců a přidává svůj osobní rukopis. Někdy slyšíme různé oddané a každý má svůj osobitý styl, tak je těžké to nějak sjednotit. 


Proto máte duchovního učitele. Duchovní mistr je vaše kotva a jeho následujete. Mohou být různí vaišnavové a mohou v průběhu času zdůrazňovat různé body, což nás někdy může zmást. Jeden říká, že máte zpívat, a druhý říká, že musíte rozdávat knihy! A ještě další může říkat, že musíte uctívat božstva. Nakonec už nevíte, co máte dělat, ale musíte si jednu z těch věcí vybrat, tak koho budete poslouchat?! Nakonec to určí duchovní učitel! To je to, když říkáme, že v duchovním životě jsou všechny tyto věci, ale pokyn mého duchovního mistra je klenot, který nosím na své hlavě, guru siromani, co chce, abychom dělali, máme dělat.


(Kadamba Kánana Svámí, říjen 2014, Majápur, Indie, Šikšáštakam seminář: verše 1&2, část 1)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.


úterý 17. března 2020

Krišna nás hravě učí
Jednou jsem dostal mikinu s kapucou, na které bylo napsáno BBT. Nebyla od Bhaktivedanta Book Trust, byla koupená v nějakém karmí obchodě. Ale pomyslel jsem si, "Jen se podívejte, Krišna mi to poslal, protože jsem sankírtan oddaný." Potom jsem dostal čepici a na cedulce uvnitř bylo napsáno VELIKÝ VELIKÝ VESMÍR. "Ano, kážu všude, veliký kazatel!" Zanedlouho jsem tu čepici dal do kapsy té mikiny a někde jsem je nechal a už je nikdy neviděl.
Potom jsem dostal novou čepici a na cedulce měla INQ a já věděl, že to znamená: Is not qualified - není kvalifikovaný. A té jsem se nemohl zbavit, zůstala mi roky a roky, protože mě Krišna nafoukl tím BBT a VELIKÝM VELIKÝM VESMÍREM, ale potom jsem měl INQ navěky a už si budu navždy pamatovat - není kvalifikovaný.

Člověk může v takových věcech vidět Krišnu. Můžeme vidět, že Krišna je s námi, hravě nás učí. Je s námi a nejsme ponecháni samotní.

(Kadamba Kánana Svámí, 4.června 2012, Leicester, Anglie, Šrímad Bhágavatam 1.2.7)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pátek 13. března 2020

Hnutí bhakti

Musíme pochopit, že všichni závisíme na sankírtanovém hnutí, všichni závisíme na milosti Šrí Čaitanji Maháprabhua. Nikdo by si neměl myslet, "Á, ale já jsem z jiného prostředí! Podívejte, dělám to silou své vlastní kultury." Ne, kultura je prázdná. Kultura se vyprázdnila; prázdné rituály beze smyslu.
Ale Prabhupáda nám dal význam celé této védské literatury, a Prabhupáda je představitel Šrí Čaitanji Maháprabhua, nositele sankírtanového hnutí. Je to sankírtanové hnutí, které je životem transcendentálního poznání, které vše přináší zpátky do našeho srdce. Toto není jen hnutí za znovuoživení védské kultury. Toto je skryté hnutí védské kultury - hnutí bhakti - nyní s velikou milostí předloženo všem. Je tím jedním hnutím v tomto věku kali, které může přinést všem skutečný duchovní život.
(Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, domácí program)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.
Foto: bh. Oleg Vinokurov-Dyomin

čtvrtek 5. března 2020

Očistné rodičovstvíOtázka: Přemýšlím o svých dětech. I když dáme děti do Krišna si vědomé školy, není to občas ideální, někdy dokonce ještě divočejší než v okolním světě, tak co bychom měli dělat?
 

Máte děti a jste velcí idealisté. Máte sen, že jim chcete dát to nejlepší a potom po nějaké době si uvědomíte, že nemůžete. Nemůžete! Mohou být vaše děti, ale jejich životy nejsou pod vaší kontrolou. Jsou v tomto hmotném světě se svou vlastní karmou a jsou také součástí širší společnosti a vy nic nenaděláte. Nemůžete s tím nic dělat...
Jako například v Norsku - když se dítě špatně chová a vy ho plesknete, může vás dítě nahlásit na policii. Mohou vás zadržet a dát do vězení. Jo, jen si to představte! V některých zemích je to jiné. Víte, moje matka měla pálku na stolní tenis. Já jsem vždy kopal pod stolem svého mladšího bratra a ona to věděla. Takže pak víte co... Přežil jsem to. Bylo to v pořádku. Nikdy jsem nepotřeboval psychologa. Pořád mám rád stolní tenis (smích). Je to ok. Takže je to v pořádku. Není nic špatného na tom láskyplně plesknout.


Ale po nějaké době si uvědomíte, že svým dětem nemůžete dát ideální vzdělání. Dokonce si ani nejste jistí, jestli vaše "malá Čintámani" (fiktivní jméno), která je přímo z nebeských planet, bude vůbec zpívat Hare Krišna. Ach ano, dokonce měla i svá vlastní Božstva jako dítě, ale nemůžete si být ani jisti, jestli bude malá Čintámani oddaná, až jí bude dvacet jedna! 

Tak to je. Viděl jsem, jak tu seděli otcové a říkali, "Má malá Čintámani!" Ona přišla k tatínkovi a řekla, "Tati, nebudu Hare Krišna, ale potřebuju podpořit v mých studiích." A tatínek to zaplatil. Znám otce oddané, kteří věrně každý den vozí své neoddané děti do školy a zase je vyzvedávají. To je veliké očištění. Přeji hodně štěstí. Možná tak nějaký muž řekne, "Přijmu sannjás." A potom musí kázat.


Takže tak to je. Jediné, co můžete udělat, je dát požehnání. Snažte se své děti požehnat jak jen to jde. Jejich životy nemůžete příliš změnit - možná trochu - ale dejte jim tolik požehnání, kolik můžete. To je to, co jako rodič děláte. To děláte také jako duchovní učitel. Jako já mám mnoho žáků a nemám nad jejich životy moc. Nemůžu jejich život kontrolovat. Mohu jen dát požehnání a snažit se...


(Kadamba Kánana Svámí, 28.dubna 2017, Rádhadéš, Belgie Šrímad Bhágavatam 7.15.50)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 2. března 2020

Duchovní svět na oltáři

Uctívání Božstva je způsob usměrnění našich životů, ale to není ta skutečná věc ohledně uctívání Božstva. V uctívání Božstev, když vstoupíte na oltář, vstoupíte do duchovního světa. Kdokoli je na oltáři je ve skutečnosti v duchovním světě. 
Ačkoli jsou oddaní v duchovním světě, když jsou na oltáři, tak se tam jen tak neprocházejí. Vše dělají podle předepsaných pravidel a usměrnění. Vše je činěno podle pokynů písem a v kvalitě dobra, protože ačkoli jsme povýšení do duchovního světa milostí guru-parampary a milostí Krišny, který schvaluje celý tento systém, přesto nejsme způsobilí být v duchovním světě. V duchovním světě jsme jako cizinci. Doopravdy tam nepatříme, ale přesto jsme na oltáři, když se zaměstnáváme uctíváním Božstev. Všechno uspořádání na oltáři je jako v duchovním světě - velmi opulentní místo k sezení, trůny pro Rádhu a Krišnu, překrásné dekorace, krásné oblečení a lahodná jídla - je nabízeno to nejlepší z nejlepšího, zrovna jako se to děje v duchovním světě.

V tomto hmotném světě nemůžete z domu odjeít bez mobilu, ale v duchovním světě nemůžete odejít bez tácu na árati! Musíte s sebou vždy nějaký mít, protože tu je vždy někdo hoden uctívání. Árati je něco jako, "Ahoj, jak se máš?" Začnete uctívat, to je duchovní kultura. Je to dost úžasné, každý uctívá každého, každý každého opěvuje. Takto jsou tu láskyplné výměny, hluboce uctivé výměny.
Úcta pochází z rozeznávání dobrých vlastností v lidech, a nejen že je rozeznáváte, ale skutečně hluboce je oceňujete, když si skutečně myslíte, že ta osoba je absolutně úžasná, protože má úžasné vlastnosti, to je skutečně moc pěkné. V duchovním světě je každý takový! Každý je plný úžasných vlastností a každý každého oceňuje!


(Kadamba Kánana Svámí, 25.dubna 2017, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 7.15.68) Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.středa 26. února 2020

Největší mantra

Je tolik manter. Proč je Hare Krišna mahámantra považována za nejmocnější?
Všechny mantry mají sílu. Dříve byli mudrci, kteří dokázali díky zpívání manter vykonávat mnohé věci. My si teď myslíme, jak jsme v dnešní době sofistikovaní, máme například raketové střely. Ale v dřívějších dobách jste mohli prostě jen vyřknout mantru a tak přivolat obrovskou sílu. Proto jsou mantry známé tím, že mají různé schopnosti. Lidé mohli pomocí mantry zažehnout oheň.
Ale mahámantra je veliká mantra, protože slouží konečnému účelu. "Krišna", což je jedno slovo v mahámantře, znamená všepřitažlivý. My všichni si dokážeme představit spoustu věcí, které jsou přitažlivé. Můžeme jít okukovat výlohy a uvidíme všechny ty věci, které jsou pěkné. Ale nic z toho není všepřitažlivé. Co je všepřitažlivé? Existují lidé, kteří jsou přitažliví, ale potkali jste někdy někoho, kdo by byl všepřitažlivý? Inu, Krišna je všepřitažlivý. Proto zpívání "Krišna" se soustředí na všepřitažlivého. "Hare" znamená službu všepřitažlivému. A "Ráma" znamená štěstí, výsledek služby všepřitažlivému. 
Proto mantra nám takto pomáhá soustředit se na konečný cíl života. Místo abychom marnili čas věcmi, které jsou přitažlivé jen zčásti, soustředíme se na všepřitažlivého. A službou jemu k němu přistupujeme s láskou. Výsledkem je čisté štěstí. Proto je mahámantra největší mantra. Dává nám největší výsledek; všepřitažlivý. Co víc bychom chtěli?
(Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 1.1.4)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.
Foto: bh. Oleg Vinokurov-Dyominčtvrtek 13. února 2020

Už se nikdy nenarodit!


Musíme neustále přijímat útočiště u našeho duchovního mistra. To je velmi důležité. Musíme přijímat útočiště znovu a znovu, jinak nebudeme mít žádnou sílu. Pokud nepřijmeme útočiště, nebudeme schopni uspět v duchovním životě, budeme mít těžkosti. Nebudeme schopni dodržet své sliby nebo ty sliby vůbec nebudeme ani schopni přijmout. Přijmutí útočiště je zásadní, udržuje nás na ostří duchovního života, jinak nás vědomí Krišny nemůže dostat moc daleko, pak se stane společenským klubem. "...a je zase neděle a je tak pěkné tady být! A minulý týden jsme měli tak pěknou narozeninovou oslavu a víte co...dnes to uděláme! (zpívá) Ať se nikdy znovu nenarodíš!"

Dobře, a můžete mít dort a jíst ho a je pěkné zpívat, "Ať se nikdy znovu nenarodíš," ale jak to vlastně uděláte? Není tak jednoduché se už znovu nenarodit - může to uniknout mezi hrnkem a rty a dříve než se nadějete - další zrození! Proto nikdy se znovu nenarodit je víc než jen o jezení dortu! Je to skutečně záležitost přijetí závazku, věc odvahy, veliké odvahy, jít před duchovního učitele a říct, "Jsem váš!" Je děsivé to udělat, je velice děsivé být zcela něčím majetkem. Člověk musí dělat cokoli ta osoba řekne! To je povaha vztahu gurua a žáka.


(Kadamba Kánana Svámí, září 2010, Durban, JAR, přednáška)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 6. února 2020

Krišna lže!


Otázka: O Nejvyšším Pánu je řečeno, že je paraṁ satyam (Nejvyšší pravda). Ale potom vidíme, že Krišna říká matce Jašódě, že nejedl hlínu. Lže nebo říká pravdu?
Lže. Krišna může lhát, to všichni víme.
Otázka: Jak může být ale pak Krišna nazýván paraṁ satyam?

Ano, On je Nejvyšší pravda a Nejvyšší pravda může také lhát. Ale to lhaní je jen pro potěšení. Takže to neznamená, že by Nejvyšší pravda nebyla Nejvyšší pravda. Krišna je stále Nejvyšší pravdou. Musíme pochopit, že Krišna přichází do tohoto světa za tímto účelem:

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

(Bhagavad-gita 4.8)

Takže víme, že Krišna přichází dharma-saṁsthāpanārthāya. Přichází ustanovit náboženské zásady. Dělá to po celém světě a to je potvrzeno v Bhagavad-gítě. Ale když je Krišna ve Vrindávanu, dělá něco jiného. Přichází ukázat své věčné zábavy a v těchto zábavách je dítětem. A každé dítě lže, aby se dostalo z problémů (smích).

A proč lže? Protože v duchovním světě to není o dharmě. Dharma je v hmotném světě, protože jsme hříšní, takže potřebujeme dharmu, aby nás ochránila před sklonem k hříšnému jednání. Proto přichází Pán Rámačandra a učí dharmu. Krišna také přichází, aby ukázat dharmu, ale nejen to. Také přichází, aby ukázal Své líly - Své zábavy. V duchovním světě to není o dharmě, ale o rase.


V duchovním světě není nikdo hříšný, protože každý je plně odevzdaný Krišnovi. Ten, kdo je odevzdaný Pánu, automaticky není hříšný. Protože když je člověk odevzdaný Krišnovi, pak se automaticky nemusí učit pravidla, aby n
apřiklad nejedl maso, protože to automaticky nebude dělat. Proč? Protože Krišna je také Pánem zvířat. Proto v duchovním světě nikdo maso nejí. Všichni jsou vegetariáni!


Takže v duchovním světě nevládne dharma. Duchovní svět není pod vlivem času. Duchovní svět je ovládán pouze rasou; chutí ve vztahu, a proto je vlastně velmi sladké, když Krišna lže. Každý ví, že lže, protože kvůli tomu pak vypadá jako obyčejné dítě. Absolutní pravda se teď stala obyčejným dítětem. Nyní není tím všeprostupujícím a všemocným, ale je lidský. A protože vypadá tolik jako my, začne nám být velmi drahý. Nemůžeme milovat Krišnovu vesmírnou podobu - "Mnoho úst, mnoho tváří, já jsem čas." Nemůžeme milovat ničitele světů. A proto lže - abychom se do něho zamilovali.


(Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 1.1.4) 


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 30. ledna 2020

Krišna je zdrojem všech příležitostí

Argumentujeme, že je duchovní život složitý. Vždy si najdeme důvod říct, že je těžký. Je těžký, protože jsem moc mladý. Je těžký, protože musím studovat. Je těžký, protože musím pracovat. Je těžký, protože jsem ženatý. Je těžký, protože nejsem ženatý. Je těžký, protože musím vařit. Je těžký, protože máme dům (angl. house). Je těžký, protože máme myš (angl. mouse)! (smích) Nacházíme tolik důvodů, aby duchovní život a vědomí Krišny zněly složitě, a pak tu výmluvu nafoukneme. Děláme jí větší a větší a větší, až máme nakonec opravdu velikou výmluvu, proč nemůžeme praktikovat vědomí Krišny. "Co mohu dělat? To jsou mé okolnosti, které ztěžují duchovní život."
Tato tendence v nás je. Můžeme vidět, že naše mysl dává do popoředí tyto argumenty, kvůli kterým se zdá duchovní život těžký, ale tomu musíme říct ne! Ne! Protože Krišna je zdrojem všech příležitostí, proto nám vše umožňuje. To jsme viděli ve Šrílovi Prabhupádovi. Navzdory všemu dojel do New Yorku, když mu bylo 70. Já se tomu věku blížím, ale i teď když mám jet do New Yorku, přemýšlím, "Ach, zapomeňte na to! Ne do New Yorku!" Ale Prabhupáda jel sám a zvládl to. Vlastností Prabhupády, kterou můžeme oceňovat, je že nikdy nepromarnil příležitost. Kdykoli se objevila nějaká příležitost, pokusil se. V angličtině se říká, že nenechal žádný kámen neotočený.
Zkusil každou příležitost. Například když byl v Chicagu na letišti O’Hare International Airport, řekl oddaným, ať se zeptají, jestli by se mohlo přejmenovat na letiště O’Hare Krsna Airport (smích).  Oddaní řekli, "Ó, Prabhupádo, to je vážně dobrý vtip!" Ale Prabhupáda nežertoval! Vidíme, že zkusil cokoli. Yare dekha, tare kaha krsna-upadesa amara ajnana guru hana tara ei desa (Čaitanja Čaritamrta Madhya-líla 7.128). Když kohokoli potkáte, poučte ho o Krišna-upadeša. To je skutečně ten klíč!


(Kadamba Kánana Svámí, 28.května 2019, Ljubljana, Slovinsko, Šrímad Bhágavatam 6.11.25)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.úterý 21. ledna 2020

Božský záměr


Když je člověk dobrodincem ostatních, mohl by říct, "Tak a od teď něco dám každému žebrákovi na ulici!" To je pěkné, ale co s tím ten člověk udělá? Možná něco, co je pro něj destruktivní? Možná si koupí nějakou intoxikaci? Co je na tom tedy dobrého?
Takže ne! My musíme změnit svět na místo, kde každý získá božské vědomí. Dnes jsme byli venku a když jsme se vraceli, viděli jsme na dálnici policejní auta. Na straně blikaly modré majáky. Vypadalo to, jako když chytají rychlá auta nebo něco takového, ale když jsme projížděli kolem, viděli jsme jedno policejní a jedno stříbrné auto. Tři muži leželi na zemi a drželi se za nohy a vedle nich stál policajt se zbraní. Vypadalo to, že by to mohlo být kradené auto. Čili ve světě je velký zmatek. Je tu tolik lidí, kteří neví, co mají se svým životem dělat, protože žijí životem zapletení, životem, kdy se zamknou za mříže, možná ne nezb
ytně za mříže vězení, ale za mříže hmotné existence...zamčeni! Ale pokud jednáme podle božského plánu a přijímáme, že v konečném smyslu je život určen k božskému záměru, pak se vše nabije pozitivní energií. To je klíč ke svobodnému životu!


(Kadamba Kánana Svámí, 30.června 2012, Kapské Město, JAR, Bhagavad-gíta 5.8-9)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde

neděle 19. ledna 2020

Oddaná služba bez kompromisu


Otázka: Zmínil jste, že jste nesouhlasil se svým otcem, který říkal, že život je kompromis. Někdy není vždy jasné, co je kompromis a co ne. Co je kompromis a co kompromis není?

Ano, nemusí to být vždy zřejmé. Ale v mém vyprávění jsem zdůraznil, že zásadní je snažit se dosáhnout ideálu. To neznamená, že v životě jen tvrdohlavě jdeme jedním směrem a nic nás nezastaví.
Někdy musíme naše plány uzpůsobit, ale neměli bychom uzpůsobovat náš ideál. Naším ideálem stále je stát se čistými oddanými, následovníky Krišny a Prabhupády. Toho se nikdy pro nic nevzdáme. Musel jsem dočasně opustit Vrindávan, ačkoli jsem tam chtěl zůstat po zbytek svého života. Zlomilo mi to srdce, ale co se dalo dělat - musel jsem!
Někdo může říct,"No tak, nemusel jsi dělat kompromis. Měl jsi se jen spolehnout na Krišnu. On by tě ochránil." Ano, ale taky jsme musel použít hlavu a a říct, "Ať se věci na chvíli zklidní," což jsem udělal. Člověk by neměl dělat kompromis ohledně svého odevzdání v čisté oddané službě.  
 
(Kadamba Kánana Svámí, 4.března 2017, Spojené království, Pandava Sena Event – The Real Adventure)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 16. ledna 2020

Krišna zvítězí!


Krišna je tak přitažlivý, ale naše hmotné touhy se neustále vynořují jako míč ve vodě. Zatlačíte dolů, ale vždy se znovu vynoří. Co s tím? Krišna nakonec vždy vyhraje, protože Krišna je nejpřitažlivější, nicméně mája také vypadá přitažlivě. Ne tolik jako Krišna, ale dost na to, abyste si pomysleli, "Ano, můžeš mít Krišnu, ale je daleko. Ale já jsem tady právě teď. Musíš taky žít teď. Myslím tím - samozřejmě, čistá láska k Bohu je krásná a žádoucí věc, ale co přítomnost?" Tohle jsou tedy ty neustálé těžkosti. Nicméně pravidleným vykonáváním vědomí Krišny je zaručeno, že budeme víc a víc přitahováni ke Krišnovi a méně a méně k máje. Takto Krišna zvítězí!

(Kadamba Kánana Svámí, 5.května 2019, Melbourne, Austrálie, Bhakti Vrikša program) 


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 6. ledna 2020

Odevzdejte se teď!


Do našich životů musíme přinést nějaké dobro a musíme investovat do rána. Vstávat brzy a mít silný ranní program. Zpívat dobrou japu. Více číst ze Šrímad Bhágavatamu. Ponořit se a to vyžene tuto kvalitu vášně a nevědomosti, které nás stále někdy zatěžují a činí nám obtíže v následování pravidel a usměrnění vědomí Krišny. To je potvrzeno ve Šrímad Bhágavatamu: tada rajas-tamo-bhavah kama-lobhadayas ca ye ceta etair anaviddham sthitam sattve prasidati (Srimad Bhagavatam 1.2.19)
Takto - jak se v srdci usazuje láskyplná oddaná služba, vlivy kvalit vášně a nevědomosti zmizí a my budeme schopni následovat vědomí Krišny. Ale je to také věc rozhodnutí. To rozhodnutí můžeme udělat hned teď. Můžeme se rozhodnout, že budeme následovat čtyři regulativní principy už teď a nedovolíme si už dostat se mimo ně. To je naše volba. Ten čas je teď! Odevzdejte se teď! Hned teď! ne zítra, "Od zítřka budu čistým oddaným." Ne, snažte se být čistým oddaným právě teď! Pokud se nyní budeme snažit být čistým oddaným, budeme čistí. A den za dnem budeme čistší. Takže se odevzdejte teď, to je celé! 

(Kadamba Kánana Svámí, 28.května 2019, Ljubljana, Slovinsko, Šrímad Bhágavatam 6.11.25)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.