pondělí 24. srpna 2020

Odloučení neexistuje!

Jak se blíží Rádhaštamí, začínáme přemýšlet o Šrímatí Rádharání, jejíž čistá oddanosti nemůže nic konkurovat. Nikdo nemůže projevit tolik lásky ke Krišnovi jako Rádharání a nikdo nedokáže Krišnovi sloužit tak, jako Ona. Proto chceme být dasanudasanudasa - toužíme být služebníkem služebníka služebníka gópích, které jsou služebnicemi Rádharání, a takto přistupujeme k nadcházejícímu Rádhaštamí v náladě oddané služby.

Višvanáth Čakravartí Thákur píše ve své knize Préma Samputa o zábavě Šrímatí Rádharání, po její svatbě, když žila v Javatu. Javat není místem, kde Šrímatí Rádharání vyrostla. Byl to dům její tchýně a byla tam prakticky jako vězeň, kdy ji neustále hlídali, protože jí nikdo nevěřil. V této zábavě se zjevila neobyčejně zářivá osoba v podobě velice nebeské dámy, bohyně, na dvoře v domě Šrímatí Rádharání. Rádharání tedy poslala nějaké gópí, aby se s tuto bohyní setkaly a pozdravily ji, ale bohyně neodpovídala. Gópím se to zdálo divné, a mluvily mezi sebou o tom, že bohyně musí mít rozrušenou mysl a proto nechce mluvit. S touto informací šly za Rádharání.

Proto šla Šrímatí Rádharaní osobně bohyni utěšit a řekla, "Chápu, že něco musí tížit tvé srdce, ale měla bys vědět, že když vyřkneš to, co tě trápí, přinese ti to velikou úlevu. Zde jsi mezi dívkami, které smýšlí podobně, proto je to dokonalá situace, abys vyjevila svoje srdce a promluvila o čemkoli, co tě tíží!" Bohyně poté promluvila a řekla, že je ve skutečnosti jedna z polobohyň, která je svědkem všeho a dokáže vidět, co se děje mezi Rádhou a Krišnou. Tato bohyně pravila, "To už je moc! Už to nemohu snášet! Nemohu snášet, jak s Tebou Krišna jedná. Ty jsi Mu tak odevzdaná, dáváš Mu všechno, jsi mu zcela oddána a přesto je Jeho chování prostě šokující. Jak s Tebou může tak jednat?"    

Šrímatí Rádharání potom odpověděla, "Ne ne ne, ty tomu nerozumíš. Stejně jako já neustále myslím na Krišnu, Krišna také myslí na mě. Jsme jedním v myšlenkách. Neexistuje nic jako odloučení, jsme stále spojeni!" Bohyně potom řekla, "Má drahá Rádharání, chápu, že to tak cítíš, ale myslíš si, že je to skutečně pravda? Možná jen chceš, aby to tak bylo...možná si jen představuješ, že to tak je...ale jak víš, že na Tebe Krišna stále myslí?" Rádharání řekla, "Nemám o tom žádné pochyby. Vím to o Krišnovi." Bohyně pokračovala, "Prostě tomu nemohu uvěřit. Uvěřím tomu pouze pokud tak či onak budeš na Krišnu myslet a přivedeš Ho tak sem. Když říkáš, že jste v myšlenkách s Krišnou jedním, pak by to měl vědět a měl by sem přijít." 

Rádharání tedy řekla, "Dobrá, to mohu udělat." Zavřela oči v meditaci a pohroužila se do Krišny. Když své oči potom znovu otevřela, bohyně zmizela, ale místo ní přímo na místě stál Krišna! Takto se nějakým způsobem zjevil Krišna. Nejdřív jako bohyně a po té meditaci se zjevil znovu. Takže tady v Préma Samputě vidíme, že ačkoli jsou Rádharání a Krišna dva, jsou ve skutečnosti jedním.


(Kadamba Kánana Svámí, 13.září 2018, Durban, JAR, program v Northdene)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat