středa 31. října 2012

Duchovní síla je darJe řečeno, že v okamžiku, kdy se odevzdáme Krišnovi, řekneme: „Krišno, od tohoto dne jsem Tvůj!“ A pak nás Krišna přijme a Krišna nám okamžitě dá duchovní sílu. Tak to skutečně je. Duchovní síla je dar od Krišny a nemůžeme ji brát jako samozřejmost! Musíme si ji zasloužit, znovu a znovu. A když jsme duchovně silní, milostí Krišny je pak všechno možné.

Melbourne, Austrálie, říjen 2012

neděle 28. října 2012

Vrindávan Vrindávan!

článek Džananiváse prabhu :

Představte si, že většinou na jednom místě nezůstanete déle než tři čtyři dny. Někdy dokonce cestujete v jednodenních intervalech. Pohybujete se po světě rychlostí, která přemáhá mysl...nacestujete 200 000 kilometrů za rok! Každý druhý den se setkáte s jinými lidmi, musíte čelit odlišnému klimatu, odlišnému časovému pásmu a jinému pokoji. Žijete z kufru - život ve dvaceti kilech! Jen si představte, že přednášíte po celém světě, po pěti kontinentech rozšiřujete transcendentální poznání, vedete kírtany, které nadchnou stovky oddaných, snažíte se hrát rágy a měníte je v rock...a to vše děláte ve službě Nejvyššímu Pánu! Představte si, že tohle je váš každodenní život. To je záběr ze života Jeho Svatosti Kadamby Kánany Svámího.
Když vezmeme v úvahu výše zmíněné, tak dva měsíce v Indii (6 týdnů ve Vrindávanu a 2 v Majápuru), spojeny jen jedním vnitrostátním letem z jednoho Svatého Dhámu do druhého, zní to jako prázdniny!?

Maharádž častokrát řekl, že Vrindávan je jeho domov a tak se zdá být vhodným místem k načerpání duchovní energie a omlazení těla. Maharádž tráví svůj čas prací na několika svých knihách a dává si do pořádku své zdraví. Přesto čas od času vyjde na nějaké programy. Pravidelně se přidává ke 24-hodinovému kírtanu, obohacuje ho o pravý KKS-stylový kírtan. Také dává pravidelně přednášky ze Šrímad Bhágavatamu. Navíc je zván na různé programy po Vrindávanu, jako na páteční večerní kírtan ve VIHE (Vrndavana Institute for Higher Education - Vrindávanský institut pro vyšší vzdělávání) nebo na denní přednášky z Bhagavad Gíty v Prabhupádových pokojích. Dnes ráno (23.října) šel Maharádž do Sanskritské školy Jeho Milosti Gopíparanadhany Prabhua, což je dvacet minut chůze od Krišna Balarám Mandiru a dal učenou přednášku zaoženou na disertační práci Jeho Svatosti Tamál Krišny Gósvámího. Takto si Maharádž vychutnává svůj pobyt ve Šrí Vrindávan Dhámu. 

Původní článek v angličtině je zde.
Fotografie z Maharádžova pobytu ve Vrindávanu zde.

čtvrtek 25. října 2012

Krišna nás zkouší

Bali Maharádž svým odhodláním obdržel společnost Pána. Tak to je zajímavé, protože Bali Maharádž je jedním z našich vzorů a my se také snažíme dojít do bodu, kdy všechno odevzdáváme a neočekáváme nic nazpět a jsme jednoduše připraveni čelit jakýmkoli těžkostem. Neočekávat žádnou odměnu na oplátku může dokonce znamenat, že přijdou těžkosti, ale vaišnava chápe: Krišna mě zkouší! Jen mě zkouší, aby viděl, že se teď svého odhodlání nevzdám. Je to jednoduché, když dostáváme všechny výhody: Sloužím Krišnovi a výsledkem je, že si tolik užívám. Je tak hodný, dává nám požehnání! Je to snadné, když je oddaná služba dobrý obchod. Vůbec to není špatné. Zisk je lepší než jakýkoli jiný obchod. Ale když jsme zaměstnání v oddané službě a stejně přijdou nesnáze, v tu chvíli nás Krišna zkouší: Jak moc jsi ve skutečnosti vážný? Jsi opravdu nesobecký? Opravdu tě zajímá služba Mně, aníž bys žádal cokoli na oplátku? Jsi si jistý, že nechceš nic nazpět?

Melbourne, Austrálie, říjen 2012, Šrímad Bhágavatam 1.12.24


sobota 20. října 2012

Vytvořeni z milostiJsou vaišnavové, kteří říkají: „Jsem vytvořen pouze z milosti.“
To je pravda, protože postupně měníme svůj život. Postupně svůj život krok za krokem uzpůsobujeme. Samozřejmě mysl se trochu zdráhá, smysly nás tlačí, naše hmotné touhy nás drží zpátky. Naše falešné ego nás také drží zpátky. Je tu nějaká závist, je tu tohle a tamto, takže to všechno nás drží zpátky. Ale postupně, trošku po trošce, jsme očišťováni. A pak se staneme průzračnými. Potom se v zásadě prostě staneme Krišnovým nástrojem. Celý svůj život uzpůsobíme podle Krišnovy vůle. Děláme pouze Krišnovu práci a v tom stádiu nestojí mezi námi a Krišnou nic. Pak je tam přímé spojení a vše prostě plyne přímo – transcendentální poznání, milost... V tomto stadiu můžeme říct: „Jsem vytvořen pouze z milosti.“

Kapské Město, JAR, září 2012  

středa 17. října 2012

Kormidlo jazykaJak uctívat Krišnu? Velice jednoduše! Viděli jste někdy ty obrovské tankery? Velikánské, těžké tankery na ropu. Obrovské lodě - kilometr dlouhé - jak plují. Představte si, že něco takového řídíte! Jako řídit náklaďák by bylo něco, ale řídit kilometr dlouho loď! A ta obrovská loď je řízena malým kouskem kovu, konkrétně kormidlem. Kormidlo předurčuje osud té lodi, kterou je tak těžké pohnout. To malé kormidlo prostě pohybuje celou tou velikánskou lodí! Stejně tak také my máme kormidlo a tím je náš jazyk. Je to velice malá, nepatrná část našeho těla, která se jmenuje jazyk. Ale tento jazyk má moc určovat náš osud. A jednoduše, pokud jazyk zaměstnáme v oslavování Krišny, ve zpívání jména Krišny, pak můžeme tak jednoduše dosáhnout duchovního světa a brzy se ze snu stane realita. A když jazyk používáme pro nejrůznější jiné řeči, tak nás tak lehce odvede od Krišny do hmotného světa a pak budeme jako klauni, kteří si hrají s tolika věcmi a všechno to berou tak vážně. Pouze ten jazyk, vibrace jazyka, dělá ten celý rozdíl. Ten pouhý malý kousek masa může určit náš osud stejně jako kormidlo velkého tankeru může určit směr obrovské lodi. Pokud nějakým způsobem zaměstnáme jazyk oslavováním Krišny, pak bude vše snadné a dřív než se nadějeme, budeme v duchovním světě!

Sydney, Austrálie, září 2012

pondělí 15. října 2012

Nekonečně laskavý KrišnaKrišna neustále přemýšlí, je hluboce pohroužen do myšlenek na Své oddané. To je povaha Krišny. Dokonce i když oddaný na Krišnu nemyslí, Krišna stále myslí na toho oddaného. Taková je Krišnova povaha, protože Krišna je velice věrný, ne jako někteří Jeho oddaní, kteří jsou někdy dočasně trochu méně věrní. Tak je Krišna nekonečně laskavý.

Sydney, Austrálie, 30. září 2012

pátek 12. října 2012

Zasvěcení - rozčarování?Pokud chcete shrnout Bhagavad-gítu do jedné věty, tak je to: „Jsme věčné duše a věční služebníci Krišny.“
Takže když to chápeme, toto zasvěcení má formálně změnit naše životní priority. Samozřejmě, ačkoli z toho vyjdeme jako nová osoba, stále mnoha způsoby vypadáme podobně, jako jsme vypadali, než jsme se posadili k jagje. Není to tak, že by se pak zasvěcovaní postavili ve svých duchovních tělech a celí zářili. Ne, budou pokračovat i se svými hmotnými identitami – budou pokračovat ve svých životech. V jednom smyslu se nic nemění. To je to rozčarování. Je to velký obřad a vy tím vším projdete, dostanete nové jméno, a tím rozčarováním je pak to, že život je potom v jednom smyslu pořád stejný. Takže ano, to tady je, že v hmotném smyslu je život stále stejný – pořád ta stejná adresa, ty samé účty, které musíme zaplatit, stejný život a stejné problémy. Ale co se významně změnilo, je, že se Krišna teď stal první a nejdůležitější prioritou ve vašem životě. V tomto bodě –  budeme se starat o hmotné věci, jistě. To je nutné, ale je to druhotné. Což neznamená, že to není důležité – samozřejmě to důležité je. Podobně můžeme říct, „Dům je důležitější, než zahrada.“ Protože konec konců bydlíme v domě. Můžeme mít velmi dobrou zahradu, ale přesto – i když vaše zahrada začne vypadat jako džungle, není to tak důležité. Jinými slovy duše je důležitější než tělo! Proto zájem duše nyní přichází do popředí, více než kdykoli předtím. Proto zasvěcení znamená, že ve svém životě musíme učinit změny. Pokud se po zasvěcení nic nezmění, tak něco není v pořádku. Něco se musí změnit!

Lekce ze zasvěcení, Pretoria, JAR, září 2012

pátek 5. října 2012

Největší služebníkPán Balarám Se osobně expanduje a přijímá podobu Krišnova služebníka. Krišna je seva-bhagavan, Nejvyšší Pán, který je obsluhován. A Pán Balarám je také tím samým Nejvyšším Pánem, ale je sevaka-bhagavan, je to Pán v náladě služebníka. Je řečeno, že kdekoli probíhá oslavování Krišny, okamžitě je tam Balarám a stane se hudebním instrumentem. Máme Balarám mridangy, Balarám kartály a Balarám harmonia. Takto jsme svědky toho, jak Balarám Krišnovi slouží jakýmkoli možným způsobem. Proto je Balarám známý jako ádi-guru, původní duchovní učitel, protože guru znamená služebník. Duchovní mistr musí být tím největším služebníkem. Jak by jinak mohl být mistrem?

Canberra, Austrálie, 2011

úterý 2. října 2012

Jednou nohou v duchovním světěAť už se v hmotném světě děje cokoli, oddaný je stále jednou nohou v duchovním světě. To je skutečně co máme na práci – umístit jednu nohu do duchovního světa. O tom je naše zpívání Hare Krišna, o tom je naše čtení Šrímad Bhágavatamu – postupně z nás udělat obyvatele duchovního světa. Dobře, nejdřív tak jako naší nohu namíříme tím směrem a trochu váhavě ji položíme a naše váha spočívá především v hmotném světě. Tak to může být. Takže se cítíme tak nějak jako: „No, jsem tady v hmotném světě a duchovní svět se zdá tak vzdálený a neskutečný...“ Ale tím že více a více nasloucháme z různých úhlů, znovu a znovu, tak postupně roste naše důvěra. Jak roste naše důvěra, roste přitažlivost a už nemáme takový strach, že se bojíme „No, ale jak mohu vložit všechny své touhy do duchovního světa, když jsem tady? Myslím – to není realistické, to není praktické, musím jednat ve skutečném životě!“