pátek 27. února 2015

Rozvíjení lásky ke Krišnovi je náš nejvyšší cíl

Druhotný výsledek bhakti je, že jsme prostí hříchu. Je to její vedlejší přínos. Samozřejmě se chceme od hříchu oprostit, ale jaký je význam bytí bez hříchu, když člověk nemá žádnou lásku ke Krišnovi?

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ
(ČČ Ádi-lílá 8.58)

Je řečeno, že člověk může rozvinout všechny dobré vlastnosti, může se více a více očistit od hříchu a ustálit se v kvalitě dobra, může získat vysokou pozici ve vesmíru a tak dále. Ale pokud se nestanete oddaným Krišny, pořád jedete v manorathu, ve voze mysli. A vůz mysli vás znovu přivede k poklesnutí. Proto je řečeno ei rūpe brahmāṇḍa bhramite (ČČ Madhja-lílá 19.151) - někdy jdeme ve vesmíru směrem vzhůru, a jindy směrem dolů. A to může pokračovat život za životem.

Nakonec však bez rozvíjení bhakti není z bytí bez hříchu trvalý prospěch. Očištění z oprošťování se od hříšných reakcí není úplné bez vyvíjení připoutanosti ke službě Krišnovi a Jeho oddaným. Sloužením Krišnovi a Jeho oddaným se člověk automaticky očistí, protože je řečeno, že oddaný se nikdy nevěnuje žádné hříšné činnosti. Pokročilý oddaný nikdy nebude jednat hříšným způsobem, poněvadž nebude dělat nic, co netěší Krišnu. Je automaticky bez hříchu.

Máme tedy čtyři regulativní principy, což znamená žádné hříšné činnosti, stejně jako zpívání šestnácti kol a oslavování Krišny - to spolu jde ruku v ruce. Pokud by tu byly pouze čtyři regulativní principy, pak by naše hnutí nedošlo moc daleko. Bez oslavování Krišny a sankírtanu bychom se daleko nedostali. A kdyby zde nebyly žádné regulativní principy, také by to bylo pouze s výsledkem ze zpívání Hare Krišna obtížné.

Dokonce i když je někdo úplně ponořený do všech druhů nedovolených činností, pokud tato osoba zpívá Hare Krišna, jsme velice šťastní, protože víme, že se určitě očistí. I když je někdo závislý na všech hříšných činnostech a zpívá Hare Krišna, my víme, že tato osoba získává ajnata-sukrti, nevědomý duchovní prospěch, a bude vykonávat oddanou službu znovu. Na tomto je založeno naše kázání!

Šrímad Bhágavatam 6.1.19, 9. listopadu 2014, Mayapur, Indie

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat