pátek 20. února 2015

Sociální zabezpečení

Otázka: Oddaný zmiňoval, že se svou rodinou musíme zachovat velmi dobré vztahy a možná pro ně dělat s mnohými věcmi i kompromisy, protože jsou ti, na které se můžete spolehnout. Pomohou vám a jsou zde během krizí, zatímco na oddané se spolehnout nemůžete...

Dobrá, souhlasil bych, že nemůžete spoléhat (smích)... ale proč byste měli? Je tohle jediná možnost - záviset na vaší rodině nebo na oddaných? Co třeba záviset na Krišnovi? Já bych se spolehl na Krišnu.

Ohledně rodiny písma říkají:
ātma-sainyeṣv asatsv api (Šrímad Bhágavatam 2.1.4) - jsou to chybující vojáci. Co mohou dělat? Ochrání vás, ale nemohou ochránit sebe. Oni také zemřou. Tak jak ochrání vás?


Já jsem to sám zažil. Mí rodiče neočekávaně zemřeli, když jsem byl ještě relativně mladý. Byl jsem zrovna ve fázi, kdy jsem byl v životě nezávislý, ale pořád náctiletý, a má nezávislost byla taková, že jsem věděl, že kdykoli přijde stav nouze, můžu prostě zavolat svým rodičům a říct: "No, víte, uvízl jsem a nemám peníze. Nevím, co dělat. Jak se dostanu zpátky domů?" A potom (luskne prsty)... oni pošlou letenku. Takže jsem věděl, že mám jistotu, že mí rodiče jsou tady. A pak prostě zemřeli. Bum! Potom všechno, co mi zbývalo, byla má sestra a má sestra...no... však víte, ona mi takhle prostě peníze dávat nebude. Takže jsem se na světě cítil sám.

Toto takzvané rodinné zajištění není tak velké, jak bychom chtěli, aby bylo. Samozřejmě - v Africe není žádný sociální systém, žádná ochrana. Takže rodina je jediné sociální zabezpečení. Ale cena, kterou za to musíte zaplatit, je, že musíte dělat přesně to, co rodinní příslušníci chtějí, jinak vás vykopnou! Ale žádný strach... je zde svět oddaných!

Můžete říci, že se o vás oddaní nepostarají. To ale záleží... Záleží to na tom, kdo jste. Když jste budižkničemu, možná se o vás oddaní nepostarají. Pokud nejste vážní ve vědomí Krišny, nic nenásledujete nebo jste "nedopečený" oddaný a následujete pouze polovinu principů, zpíváte "nedopečená" kola, nikdy nechcete dělat žádnou službu a tak dále, tak co potom očekáváte?

Ale když něco v oddané službě opravdu děláte, pak oddaní udělají něco pro vás! Pak se o vás oddaní postarají, budou vás opatrovat, a to je zabezpečení, které máme. Je realitou, že čím více děláte vy pro Krišnu, tím víc se o vás oddaní postarají. Pak se ničeho nemusíte obávat.

Tak jen podívejte. Dělejme službu a oddaní se o nás postarají. Udělají pro nás tolik věcí. Budete překvapeni! Konec konců oddaní nejsou nakonec tak špatní (smích). Krišna to určitě zařídí. Ano, to je "skok víry". Jak víte, filozofové hovoří o "skoku víry" a vy musíte udělat ten skok a vložit svou víru v Krišnu a Jeho oddané a nikdy to nevzdat...

Šrímad Bhágavatam 9.19.20, 23. prosince 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat