středa 11. února 2015

Citáty Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura - část první


1. Pokyn Šrí Čaitanji Maháprabhua v Šikšáštace: "param vijayate Sri-Krishna-Sankirtanam" je jediné motto Gaudíja Mathu.
2. Nejvyšší Osobnost Božství, Šrí Krišna, je jediný poživatel. Všichni a vše ostatní je objektem Jeho užívání si.
3. Každý, kdo neslouží Harimu, Nejvyšší Osobnosti Božství, je nevzdělaný a zabíjí sám sebe.
4. Učit se tolerovat je jedna z nejdůležitějších zodpovědností těch, kteří žijí v mathu.
5. Rupanuga oddaní vyslovují veškerou slávu původnímu zdroji místo závisení na své vlastní síle.
6. Ti, kteří vykonávají různé náboženské činnosti, nemohou sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.
7. Stát se jednotnými ve stejném cíli a sloužit Harimu.
8. Kde se hovoří o Harim, to je poutní místo.
9. Nejsme zbožní, hříšní nebo učení či nevzdělaní, jsme nositelé prachu nohou Nejvyššího Pána Šrí Hariho a jsme zasvěceni mantrou "kirtaniyah sada harih."
10. Má rada je nekritizovat ostatní. Snažte se se usměrnit.
11. Naší nejvyšší povinností je sloužit obyvatelům Vradži, kteří jsou sužovaní Krišnovým odchodem do Mathury.
12. Čistý oddaný ví, že každý je duchovní učitel. Proto může být čistý oddaný džagad-guru.
13. Pokud chceme následovat cestu pravé příznivosti, měli bychom se vzdát nesčetných názorů lidí a naslouchat pouze slovům véd.
14. Měli bychom si přát cokoliv, co je příznivé.
15. Důvěrný oddaný nemá žádnou jinou touhu než sloužit následovníkům Šrí Rúpy Gosvámího.
16. Není žádný jiný způsob sdružování se s transcendencí než naslouchání.
17. Jakmile ztratíme útočiště u ochránce, vše okolo nás se stane naším nepřítelem a bude na nás útočit. Naším jediným ochráncem jsou náměty o Krišnovi, o nichž hovoří skutečný světec.
18. Pochlebovač se nikdy nemůže stát guruem nebo kazatelem.
19. Je lepší být v milionech druhů jako jsou ptáci, hmyz a červi, než podvádět. Ten, kdo je oproštěn od nepoctivosti, získá příznivost.
20. Vaišnavismus je jiné jméno pro jednoduchost. Služebníci paramahamsa vaišnavů jsou jednoduší, proto jsou nejlepšími bráhmany.
21. Jediná povinnost nejmilostivějších osob je změnit degradovanou chuť lidí. I když můžete zachránit od velké síly mahá máji pouhou jednu osobu, bude to větší čin dobročinnosti než otevření milionů nemocnic.
22. Jakkoli příjemná může být společnost těch, kteří se od realizovaných duší nenaučili rozvíjet svou schopnost sloužit Nejvyššímu Pánu,nikdy bychom po ní neměli toužit.
23. Kázaní bez praktikování není ničím jiným než karma-kándským rituálem.
24. Pokud člověk pouze slouží Nejvyšší Osobnosti Božství a Jeho oddaným, jeho připoutanost k rodině se zmenší.
25. Naší největší nemocí je shromažďování věcí, které se netýkají Krišny.
26. V tomto světě nezůstaneme dlouho. Pouze pokud naše tělo padne, zatímco bude zpívat o slávě Pána Šrí Hariho, bude naše zrození v tomto těle úspěšné.
27. Jedinou žádoucí věcí v našem životě je sbírat prach z lotosových nohou Šrí Rúpy Gósvámího, který naplnil touhu Šrí Čaitanji Maháprabhua.
28. Tato hmotná příroda, která se liší od Nejvyšší Osobnosti Božství, je zkušební místností. Tolerance, pokora, oceňování ostatních atd. jsou příznivé pro rozvíjení naší oddanosti Harimu.
29. V každém zrození dostaneme otce a matku. Ale nemusíme obdržet pokyny ohledně našeho nejvyššího prospěchu.
30. Ačkoli činnosti oddaného a přečiny pseudo-oddaného vypadají podobně, je mezi nimi propastný rozdíl - jako mezi mlékem a šťávou z limetky.
31. Ti, kteří zaměňují nepoctivost za poctivost (nebo ničemu za světce), se dostanou do velkých obtíží, stejně jako osoba, která chce podvést kováře tím, že mu dodá špatnou ocel.

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat