čtvrtek 26. října 2017

Je možné říci NE nedovolenému sexu!


Brahmánanda Prabhu jednou vyprávěl Šrílovi Prabhupádovi o svých časech na univerzitě, kdy napsal esej, že všichni v tomto světě mají ve své podstatě sklony k duchovnu, přirozený pud spojit se s Nejvyšším Pánem. Jeho profesor s tím absolutně nesouhlasil a řekl, že ten přirozený pud je k sexu. Brahmánanda ten příběh Šrílovi Prabhupádovi vykládal, aby ukázal, jak byl ten profesor hloupý, ale Prabhupáda mu řekl, že jeho profesor měl pravdu! Potvrzuje to i Šrímad Bhágavatam, který říká, že celý hmotný svět je jevištním pozadím pro sexuální aktivitu. To je důvod, proč jsme dostali tělo; to je v konečném smyslu to, proč jsme ve hmotném světě - kvůli chtivým touhám.

V lidské společnosti jsou sexuální aktivity regulovány v rámci manželství, což přináší jistá omezení. Prabhupáda hovořil o prasatech, která vůbec nerozlišují - k sexuálním aktivitám u nich dochází dokonce mezi členy rodiny, což je zvířecí život bez sebekontroly. V lidském životě by ale sebeovládání mělo být, a proto je tu v rámci tradice a kultury manželství, které omezuje lidskou sexualitu.

Tyto principy však byly vždy porušovány; těchto věcí se lidé nezříkají jen v současné době. Nedovolený sex tu byl vždy. V tomto směru se Šrímad Bhágavatam neostýchá a popisuje všechny druhy nedovoleného sexu - je to něco, co bychom od Šrímad Bhágavatamu nečekali, ale je tu popsán i orální sex, a také reakce za něj!

Nedovolený sex nás spoutává v utrpení. V dnešní době se nedovolený sex stal součástí společnosti a je označen jako normální a přijatelný. Ve védské kultuře nedovolený sex existoval, ale byl zatracován, a ti, kdo ho provozovali, věděli, že se věnují zavrženíhodné  činnosti. Dnes je to považováno za naprosto přirozené a v pořádku. Nepřirozené naopak je zdůrazňovat tyto věci. Hnutí Hare Krišna je tedy v přímé opozici freudovské filozofii, která zdůrazňuje, že pokud je sexualita potlačována, člověku to způsobuje problémy. Sigmund Freud představil analogii tlakového hrnce - pokud máme hodně tužeb a neulevíme si od nich, dojde k explozi.

Ve vědomí Krišny máme jiné způsoby, jak v tomto tlakovém hrnci snížit tlak. Není pochyb, že má Sigmund Freud pravdu v tom, že ve vědomí narůstá tlak, a pokud touhy nejsou naplněny, dochází k frustraci a je z toho problém. Jediným Freudovým řešením je upustit páru.

Naším řešením je zpívat Hare Krišna a zaměstnat se v oddané službě, abychom oslabili hmotné touhy, aprarabdha-phalam papam kutam bijam phalonmukham, kramenaiva praliyeta vishnu-bhakti-ratatmanam (Bhakti-rasámrita-sindhu 1.1.23) Ve Višnu Puráně je popis aprarabdha karmy, což je karma, která je v našem srdci a dává vzniknout touhám, ale nepovstávají z ní žádné činnosti - je neprojevená. Je řečeno, že oddaná služba tuto karmu zmenšuje. Oddaná služba ztenčuje tu zásobu tužeb, minimalizuje touhy v srdci, a také plody této karmy.

Řekněme, že jsme se ve svém předchozím životě věnovali nedovolenému sexu, a tak v tomto životě máme v srdci zásobu tužeb a hříšných reakcí, které způsobují vznik ještě více tužeb, a my pak takové činnosti provádíme, a tím si způsobujeme více špatné karmy a touhy v srdci ještě zesilují. Je to začarovaný kruh tvořený těmito dvěma věcmi - hříšnými činnostmi a hříšnými touhami! Tento začarovaný kruh je však přerušen oddanou službou. Oddaná služba snižuje zásobu aprarabdha karmy v srdci, čímž  ubývá tužeb, a tak slábne tlak v onom tlakovém hrnci, takže je možné říci "Ne!" a dát sexualitě místo tam, kam patří - v rámci manželského svazku!

(Kadamba Kánana Svámí, 31. srpna 2017, Durban, Jižní Afrika, Šrímad Bhágavatam 2.10.26)

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat