neděle 19. července 2020

Sdílet plody lásky k Bohu

Je to naše mise dělit se o plody lásky k Bohu s každým - v podobě kírtanu, v podobě transcendentálních knih, v podobě transcendentálních přednášek a v podobě transcendentálních vlivů na internetu jako jsou transcendentální videa. Můžeme také sdílet plody v podobě transcendentálních božstev. Pojďme ustanovit sankírtanové hnutí všude a pojďme být jeho součástí! Tím, že to budeme dělat, můžeme překonat tuto sebestřednou mentalitu.
Toto sankírtanové hnutí nemění pouze svět, ono mění nás. Je to přední způsob, kterým se můžeme změnit. Tak či onak oddaní po celém světě přemýšlí o tom, jak rozšířit vědomí Krišny v takovéto době. Jen se podívejte, kolik oddaných dělá něco na internetu - vysílají na Facebooku, Instagramu, YouTube, kdekoli mohou. A to je velmi pěkné. Každý může něco představit. Někteří oslavují Pána tím, že píší poezii, jiní Pána oslavují skrze divadlo, další oslavují Pána prostřednictvím obrazů nebo tance. Je tolik způsobů skrze umění, skrze filosofii, skrze hudbu a tak dále, jak můžeme oslavovat Nejvyššího Pána, a tím, že to děláme, se změníme, a svět kolem nás se změní. Tak pojďme zvětšit transcendentální rodinu Pána Čaitanji. 
(Kadamba Kánana Svámí, 13.května 2020, Durban, JAR, přednáška z Čaitanja Čaritámrity)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat