čtvrtek 6. prosince 2018

Být či nebýt...veganem


Více a více oddaných se stává vegany, protože říkají, že mléko není čisté; je v něm obsaženo tolik krutosti vůči kravám. Ale Šríla Prabhupáda ohledně toho nebyl fanatický. Šríla Prabhupáda cítil, že mléko je velmi důležité, že ho potřebujeme pro rozvoj jemnějších mozkových tkání. Dokonce i v Americe, kde byl do mléka přidáván vitamín D, který nemusí být vegetariánského původu, Prabhupáda řekl, "Nedělejte si s tím starost, jen ho pijte. Musíme pít mléko." Takže Prabhupáda se zdál být v těchto věcech poněkud pragmatický.
Teď říkají, "Ale je to horší než kdy jindy. Teď bychom udělali lépe, kdybychom byli vegany." Inu, vážím si těchto oddaných, osobně cítím, že když je kráváa držena v pekelných podmínkách a využívána, je to špatná věc. Je to špatné!


Tady v Austrálii jsem viděl mnoho krav, jak čekalo na to, až je naloží do vlaku. Telata, zavřená v ohradách. Brzy ráno jsem zpíval džapu, nikdo tam nebyl, jen ta telata....něco ve mně mi říkalo...cítil jsme takové pnutí nechat je utéct. Ale stejně by neměla kam jít. Chtělo se mi je pustit, ale kam? Celá planeta je pro ně vězení. Není pro ně žádný volný kousek země. Ať půjdou kamkoli, chytnou je - tak pekelné, tak úplně pekelné! Ale alespoň když vezmeme jejich mléko a nabídneme ho Krišnovi, můžeme jim dopřát nějakou úlevu; pár malých kapek úlevy v jejich dočasném utrpení.

(hřmoucím hlasem), "Když se ze všech stanou vegani a miliony a miliony lidí na světě nebude pít mléko, pak to mléčný průmysl pocítí a spotřeba mléka klesne a méně krav bude muset trpět tím vším. To zmírní dočasné utrpení krav! Jo! Získali jsme nějaký dočasný prospěch z utrpení těch krav."
Ale co když vezmeme mléko a nabídneme ho Krišnovi? Těm samým kravám poskytneme věčný prospěch, který nemůže být ničím zničen. Ať oddaní vezmou všechno mléko, co nejvíc, a všechno obětují Krišnovi! Takto dejte kravám co nejvíce věčného prospěchu. Zbytek světa se může stát vegany. Měli bychom mít spoustu mléka, spoustu, a veganům budeme rozdávat mléčné sladkosti!(Kadamba Kánana Svámí, 1.října 2013, Melbourne, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 2.3.1)

 


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat