neděle 25. ledna 2015

Zkouška chatrného zdraví

Otázka: Má žena a já jsme se od té doby, co jsme přijeli do svatého dhámu, potýkali se špatným zdravotním stavem. Snažili jsme se chápat to jako překážku a očištění. Mohl byste o tom trošku něco říci?

Chatrné zdraví je velká zkouška! V astrologii je někdy řečeno, že se můžete podívat na něčí horoskop a vidět všechny dobré vlastnosti, které má, ale pokud je špatné jeho zdraví, pak je to všechno anulováno. Takže špatné zdraví má sklon zrušit všechny druhy schopností a okolností. I když má člověk normálně chuť naslouchat a zpívat, při špatném zdravotním stavu se to všechno může stát břemenem. Takže chatrné zdraví je velmi obtížný test.


V minulosti jsem byl na jednotce intenzivní péče. Byl jsem tam, ležel v posteli v tom pokoji a zrovna jsem se probudil k vědomí a uvědomil si, že tam nejsem sám. Bylo tam mnoho dalších ve stejné pozici, jako jsem byl já. Takže mi myslí procházely myšlenky, že nezáleží na tom, jak jsme se sem dostali - někdo zde byl kvůli svému pokročilému věku, někdo kvůli nehodě, někdo kvůli nemoci nebo z jakéhokoli jiného důvodu, ale všichni jsme byli ve stejné situaci - omezení, bez síly, ničeho. Vše, co zbývalo, bylo vědomí Krišny uvnitř.

V té době mi oddaní přinesli mou džapa-málu a já jsem ji ztratil v oceánu své postele. Nikdy už jsem ji nenašel, prostě se vypařila! Celá mahá-mantra byla někdy prostě příliš rozsáhlá. Někdy vše, co jsem zvládl, bylo jen: "Krišna!" Točila se mi hlava a nemohl jsem dokončit celou mahá-mantru od začátku do konce.

Jsou zde různé úrovně, na kterých se může špatné zdraví projevit, ale má tendenci odebrat vnější podporu a hodit nás zpátky k tomu, co je uvnitř. Tehdy musíme přijmout útočiště. Nemusí být možné přijmout útočiště vášnivým způsobem, jako dělat hodně sádhany a podobně, ale pořád se můžeme co nejvíc snažit a přidat do toho rozměr vědomí Krišny.

Můžeme naslouchat z kazety, i tak se můžeme snažit zpívat a modlit se ke Krišnovi. Konec konců jsme všichni na stejné lodi, když se všichni musíme obrátit na Krišnu. Tento malý krok tu vždycky je, ať už je to těžké či nikoliv, musíme se obracet na Krišnu - i ve stavu chatrného zdraví. Může to být náročné a odříkavé.

Proto musíme své srdce naplnit inspirací když jsme zdraví, protože to nám dá sílu vypořádat se s tím, když přijdou těžké časy. Když čteme hodně Bhágavatam teď, když můžeme, tak v době, kdy moci nebudeme, to tu pořád bude - poneseme si to s sebou. Není dost dobré, když je Bhágavatam na našem harddisku - musí být opravdu v našem srdci! Musíme být pohroužení. A takto je Majápur hezký; jako místo, kde je snadné pohroužit se do naslouchání a opěvování. Nemocí spalujeme hodně karmy, a tak dostáváme požehnání.

Šrímad Bhágavatam 6.1.50, 1. prosince 2014, Mayapur, Indie

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat